Phương án tuyển sinh 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức công bố phương thức tuyển sinh năm 2019 – 2020.

<div> <p>Cụ thể, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh trong cả nước v&agrave; quốc tế với <strong>&nbsp;</strong>9.845 chỉ ti&ecirc;u</p> <p><strong>&nbsp;</strong>Phương thức tuyển sinh của nh&agrave; trường như sau:</p> <p>X&eacute;t tuyển&nbsp;thẳng v&agrave; ưu ti&ecirc;n&nbsp;x&eacute;t tuyển theo quy định của Bộ GDĐT v&agrave; của ĐHQGHN.</p> <p><strong>Đợt 1:</strong></p> <p>X&eacute;t tuyển c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; kết quả kỳ thi trung học phổ th&ocirc;ng (THPT) quốc gia năm 2019;</p> <p>Th&iacute; sinh c&oacute; chứng chỉ quốc tế&nbsp;A-Level&nbsp;của Trung t&acirc;m Khảo th&iacute; Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK)&nbsp;c&oacute; kết quả 3 m&ocirc;n ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu của ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo tương ứng, trong đ&oacute; c&oacute; &iacute;t nhất một trong hai m&ocirc;n To&aacute;n,&nbsp;Ngữ&nbsp;văn&nbsp;với&nbsp;mức điểm&nbsp;tối thiểu&nbsp;mỗi m&ocirc;n thi đạt từ 60/100 điểm trở l&ecirc;n<strong>&nbsp;</strong>(tương ứng điểm C, PUM range &ge; 60);</p> <p>Th&iacute; sinh c&oacute; kết quả trong kỳ thi chuẩn h&oacute;a SAT&nbsp;(Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ)&nbsp;đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở l&ecirc;n&nbsp;<em>(c&ograve;n gi&aacute; trị sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ng&agrave;y dự thi)</em>;</p> <p>Th&iacute; sinh c&oacute; chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở l&ecirc;n hoặc c&aacute;c chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương&nbsp;<em>(chứng chỉ c&ograve;n hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ng&agrave;y dự thi)&nbsp;</em>v&agrave; c&oacute; tổng điểm 2 m&ocirc;n c&ograve;n lại trong tổ hợp x&eacute;t tuyển đạt tối thiểu 12 điểm&nbsp;<em>(trong đ&oacute; bắt buộc c&oacute; m&ocirc;n To&aacute;n hoặc m&ocirc;n Ngữ văn).</em></p> <p><strong>Thời gian x&eacute;t tuyển (đợt 1):&nbsp;<em>Dự kiến</em></strong>&nbsp;từ ng&agrave;y 10/07/2019 đến ng&agrave;y 31/07/2019 với c&aacute;c th&iacute; sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 v&agrave; từ ng&agrave;y 10/7/2019 đến 31/08/2019 đối với th&iacute; sinh sử dụng phương thức kh&aacute;c.</p> <p><strong>Đợt bổ sung (đợt 2):</strong>&nbsp;X&eacute;t tuyển như&nbsp;<em>Đợt 1</em>, quy định cụ thể x&eacute;t tuyển của từng ng&agrave;nh/nh&oacute;m ng&agrave;nh tương ứng sẽ được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n website của ĐHQGHN v&agrave; của c&aacute;c đơn vị đ&agrave;o tạo&nbsp;<em>(nếu c&oacute;)</em>.&nbsp;Thời gian x&eacute;t tuyển&nbsp;<em>(dự kiến) từ ng&agrave;y 13/08/2019</em>.</p> <p><em>Kế hoạch x&eacute;t tuyển chi tiết sẽ được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n website của ĐHQGHN v&agrave; của c&aacute;c đơn vị đ&agrave;o tạo thuộc ĐHQGHN.</em></p> <p>Đối với c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo (CTĐT): T&agrave;i năng, Chuẩn quốc tế, Chất lượng cao được x&eacute;t tuyển dựa tr&ecirc;n kết quả thi THPT quốc gia hoặc c&aacute;c nguồn tuyển kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu ri&ecirc;ng của từng CTĐT; Ngay khi th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển nhập học, c&aacute;c đơn vị đ&agrave;o tạo c&ocirc;ng bố điều kiện đăng k&yacute; học c&aacute;c CTĐT Chất lượng cao, T&agrave;i năng, Chuẩn quốc tế.</p> <p>Th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c đơn vị đ&agrave;o tạo của ĐHQGHN c&oacute; nguyện vọng theo học c&aacute;c CTĐT Chất lượng cao, T&agrave;i năng, Chuẩn quốc tế phải đạt điểm tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o CTĐT tương ứng kể tr&ecirc;n theo khối thi x&eacute;t tuyển tương ứng; Điểm đăng k&yacute; dự tuyển v&agrave;o c&aacute;c CTĐT T&agrave;i năng, Chất lượng cao, Chuẩn quốc tế do c&aacute;c Hội đồng tuyển sinh quy định nhưng tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn điểm tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o CTĐT chuẩn tương ứng.</p> <p><strong><em>C&aacute;c trường đại học v&agrave; đơn vị đ&agrave;o tạo trực thuộc Đại học Quốc gia H&agrave; Nội sẽ c&oacute; c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u cụ thể như sau:</em></strong></p> <p>- Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n (QHT): 1.540 chỉ ti&ecirc;u;</p> <p>- Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn (QHX): 1.850 chỉ ti&ecirc;u;</p> <p>- Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ (QHI): 1.460 chỉ ti&ecirc;u;</p> <p>- Trường Đại học Ngoại ngữ (QHF):1.640 chỉ ti&ecirc;u;</p> <p>- Trường Đại học Kinh tế (QHE): 1.200 chỉ ti&ecirc;u;</p> <p>- Trường Đại học Gi&aacute;o dục (QHS): 595 chỉ ti&ecirc;u;</p> <p>- Khoa Luật (QHL): 600 chỉ ti&ecirc;u;</p> <p>- Khoa Quốc tế (QHQ): 550 chỉ ti&ecirc;u;</p> <p>- Khoa Y Dược (QHY) c&oacute; 350 chỉ ti&ecirc;u;</p> <p>- Khoa Quản trị v&agrave; Kinh doanh (QHD): 100 chỉ ti&ecirc;u.</p> </div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo infonet.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top