Các ngày nghỉ lễ năm 2021

Năm 2021, người lao động được nghỉ 19 ngày, trong đó Tết Dương lịch 3 ngày, Tết Âm lịch 7 ngày, dịp Quốc khánh 4 ngày.

<div> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/1-2312-1606466837.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=WKHFprf61qzY9BnNnn4Kag" itemprop="url" /><meta content="750" itemprop="width" /><meta content="670" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_1-2312-1606466837.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/1-2312-1606466837.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=NOoRBu2gCXhGT-6UDli8YQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/1-2312-1606466837.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=m9MEauXpCrg8KVFly8rIUQ 2x" /><img alt="Các ngày nghỉ lễ năm 2021" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_1-2312-1606466837.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description">&nbsp;</figcaption> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/2-5511-1606466837.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=K1S_I4dNXcwUaqgektMHgA" itemprop="url" /><meta content="750" itemprop="width" /><meta content="616" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_2-5511-1606466837.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/2-5511-1606466837.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Mr6ldodqNYLg-2EARpHN5w 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/2-5511-1606466837.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=9fYlrKW0RoFBaU5V2gf0Sw 2x" /><img alt="Các ngày nghỉ lễ năm 2021 - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_2-5511-1606466837.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description">&nbsp;</figcaption> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/3-9496-1606466837.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=jSvcTgdS8CW-wFRdMIESZA" itemprop="url" /><meta content="750" itemprop="width" /><meta content="670" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_3-9496-1606466837.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/3-9496-1606466837.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=SLulNf_7QDumNv1IgVF5_Q 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/3-9496-1606466837.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=LbqG1d2WQp9sntptjJcnFQ 2x" /><img alt="Các ngày nghỉ lễ năm 2021 - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_3-9496-1606466837.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description">&nbsp;</figcaption> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/4-5652-1606466837.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Kpo7RQenDVMSKpZXxxpFjg" itemprop="url" /><meta content="750" itemprop="width" /><meta content="670" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_4-5652-1606466837.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/4-5652-1606466837.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=r1PX8kVjHZwY9HtbEO745g 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/4-5652-1606466837.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=c9k3b3CL861g_fAGx-fG0A 2x" /><img alt="Các ngày nghỉ lễ năm 2021 - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_4-5652-1606466837.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description">&nbsp;</figcaption> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/5-2505-1606466837.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=71fp7X1gmwVM9Rnh3O7Rjw" itemprop="url" /><meta content="750" itemprop="width" /><meta content="670" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_5-2505-1606466837.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/5-2505-1606466837.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=AHz38I0Un7_JXCT1WJ9LVA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/27/5-2505-1606466837.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=GK7cmS7620azbJt-Jaw02A 2x" /><img alt="Các ngày nghỉ lễ năm 2021 - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-vnexpress-vnecdn-net_5-2505-1606466837.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description">&nbsp;</figcaption> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top