'Cả đêm kê gạch để quan tài 2 con không ướt'

Nước dâng tới đâu gạch lại kê tới đó để quan tài con không ướt lạnh. Mất 2 con rồi đâu còn thiết tha gì nữa, sao ông trời nỡ nhẫn tâm với vợ chồng tôi", anh Đức xót xa.

<div> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="tang thuong noi ron lu Quang Binh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/znews-photo-zadn-vn_7777.jpg" title="tang thương nơi rốn lũ Quảng Bình ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">D&ograve;ng nước lũ đục ngầu đ&atilde; r&uacute;t hết khỏi c&aacute;c căn nh&agrave; ở th&ocirc;n 3 - Thanh T&acirc;n, x&atilde; Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng B&igrave;nh. Thế nhưng, vợ chồng anh Ho&agrave;ng Văn Đức (44 tuổi) v&agrave; chị Ng&ocirc; Thị Thơm (34 tuổi) vẫn ngập trong nỗi đau khi mất 2 con trai trong đợt lũ lịch sử.</p> <p style="text-align: justify;">Họ kh&ocirc;ng c&ograve;n nước mắt để kh&oacute;c, thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; &aacute;nh mắt thất thần, v&ocirc; định tr&ecirc;n khu&ocirc;n mặt khắc khổ.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>&ldquo;&Ocirc;ng trời nỡ lấy đi c&ugrave;ng l&uacute;c cả 2 đứa&quot;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">Anh Đức khập khiễng đ&ocirc;i ch&acirc;n yếu ớt do di chứng chất độc da cam mỗi khi chắp tay c&uacute;i ch&agrave;o đo&agrave;n người v&agrave;o thắp nhang cho 2 con trai vừa mất.</p> <p style="text-align: justify;">Người đ&agrave;n &ocirc;ng 44 tuổi thẫn thờ khi nhớ lại ng&agrave;y c&aacute;c con gặp nạn. S&aacute;ng h&ocirc;m đ&oacute; (18/10), bầu trời Lệ Thủy x&aacute;m xịt, từng cơn mưa như tr&uacute;t nước khiến nước s&ocirc;ng Kiến Giang d&acirc;ng cao. Sau &iacute;t giờ, con ng&otilde; trước mặt m&ecirc;nh m&ocirc;ng nước.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-video.zadn.vn/aka/2020_10_25/anhdd3/c0001_10.mp4?authen=exp=1603654366~acl=*/2020_10_25/anhdd3/c0001_10*~hmac=e18c2db060d6790f099760c96cf249df" false="" source-url="/video-cha-ke-khoanh-khac-2-con-bi-lu-cuon-troi-post1145784.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2020_10_25/z2143529952291_52b37b3db6c909ee82a9bff387190234.jpg" preload="none" src="https://znews-video.zadn.vn/aka/2020_10_25/anhdd3/c0001_10.mp4?authen=exp=1603654366~acl=*/2020_10_25/anhdd3/c0001_10*~hmac=e18c2db060d6790f099760c96cf249df" theatermode="false" watermark="false"><source label="HD" res="720" src="https://znews-video.zadn.vn/aka/2020_10_25/anhdd3/c0001_10.mp4?authen=exp=1603654366~acl=*/2020_10_25/anhdd3/c0001_10*~hmac=e18c2db060d6790f099760c96cf249df" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Cha kể khoảnh khắc 2 con bị lũ cuốn tr&ocirc;i</span></strong> Anh Ho&agrave;ng Văn Đức (x&atilde; Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng B&igrave;nh) mất 2 con trai khi chiếc thuyền bị lật h&ocirc;m 18/10.</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Ngoảnh đi ngoảnh lại, những ng&ocirc;i nh&agrave; ven quốc lộ 1 đ&atilde; ngập s&acirc;u trong nước. Đến trưa, nước lũ d&acirc;ng gần 1 m, tr&agrave;n v&agrave;o căn nh&agrave; cấp 4 vừa x&acirc;y của vợ chồng anh Đức.</p> <p style="text-align: justify;">Lo cho vợ v&agrave; 2 con nhỏ, cứ mỗi l&uacute;c nước l&ecirc;n, người chồng lại d&ugrave;ng gạch k&ecirc; giường để vợ v&agrave; con ngồi l&ecirc;n. Nhưng nước lũ mỗi l&uacute;c một cao, kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c, anh Đức gọi điện nhờ người th&acirc;n đến đ&oacute;n 2 con nhỏ sang nh&agrave; b&agrave; nội tr&aacute;nh tr&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Anh kh&ocirc;ng ngờ rằng đ&oacute; l&agrave; lần cuối c&ugrave;ng được gặp c&aacute;c con.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Khi thuyền chở 2 ch&aacute;u đi được v&agrave;i trăm m&eacute;t th&igrave; mưa to, gi&oacute; lớn, s&oacute;ng đ&aacute;nh mạnh khiến chiếc thuyền nh&ocirc;m chao đảo rồi lật &uacute;p. Người em trai kh&ocirc;ng biết bơi cứ chới với rồi được người d&acirc;n cứu v&agrave;o bờ. Ri&ecirc;ng 2 con t&ocirc;i bị nước cuốn mất&rdquo;, anh Đức nhớ lại.</p> <p style="text-align: justify;">Thấy c&aacute;c con ch&igrave;m giữa d&ograve;ng lũ, anh Đức lết đ&ocirc;i ch&acirc;n khập khiễng định lao ra cứu nhưng mọi người ngăn lại. Hơn 30 ph&uacute;t lặn t&igrave;m, người d&acirc;n t&igrave;m thấy 2 nạn nh&acirc;n. Nhưng nỗ lực h&ocirc; hấp nh&acirc;n tạo kh&ocirc;ng mang lại kết quả.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;L&uacute;c vợ chồng sang tới nơi 2 con đang nằm, ai nấy đều lắc đầu. T&ocirc;i hiểu chuyện g&igrave; đ&atilde; xảy ra, chỉ biết &ocirc;m lấy c&aacute;c con m&agrave; kh&oacute;c. Kh&ocirc;ng ngờ &ocirc;ng trời nỡ lấy đi c&ugrave;ng l&uacute;c cả 2 đứa&hellip;&quot;, anh Đức nghẹn lại.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>Nước l&ecirc;n đến đ&acirc;u, quan t&agrave;i k&ecirc; l&ecirc;n đến đ&oacute; </strong></h3> <p style="text-align: justify;">Trong căn nh&agrave; ngập s&acirc;u, 2 chiếc quan t&agrave;i được đặt tr&ecirc;n chiếc giường. Trời Lệ Thủy ng&agrave;y h&ocirc;m đ&oacute; vẫn kh&ocirc;ng ngừng tr&uacute;t nước. Vợ chồng anh Đức c&agrave;ng đau đớn hơn khi chưa thể mang c&aacute;c con đi ch&ocirc;n cất.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o, vợ chồng anh đ&agrave;nh mang thi thể c&aacute;c con sang nh&agrave; &ocirc;ng b&agrave; nội để tạm chờ nước r&uacute;t. N&agrave;o ngờ, mưa lũ cũng khiến ng&ocirc;i nh&agrave; bố mẹ anh ngập s&acirc;u.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="tang thuong noi ron lu Quang Binh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/znews-photo-zadn-vn_anh6_zing.jpg" title="tang thương nơi rốn lũ Quảng Bình ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Anh Đức cảm ơn người tới thắp n&eacute;n nhang cho c&aacute;c con. Ảnh: <em>Phạm Trường.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&quot;Khi mang 2 con về nh&agrave; &ocirc;ng b&agrave;, nước đ&atilde; d&acirc;ng l&ecirc;n đầu gối. Chiếc giường đặt 2 ch&aacute;u phải k&ecirc; gạch ở 4 ch&acirc;n giường. Cả đ&ecirc;m cứ thấy nước d&acirc;ng tới đ&acirc;u lại phải k&ecirc; gạch tới đ&oacute; để quan t&agrave;i 2 con kh&ocirc;ng ướt lạnh. Con ở tr&ecirc;n giường c&ograve;n ch&acirc;n bố mẹ lội trong nước, mất 2 con rồi đ&acirc;u c&ograve;n thiết tha g&igrave; nữa&quot;, anh Đức x&oacute;t xa.</p> <p style="text-align: justify;">Hai ng&agrave;y sau, khi nước lũ dần r&uacute;t, vợ chồng anh Đức mới đưa quan t&agrave;i 2 con đi ch&ocirc;n cất. Nh&igrave;n di ảnh con, người cha thẫn thờ, đ&ocirc;i ch&acirc;n anh muốn quỵ xuống. Vợ anh đ&atilde; cạn nước mắt, kh&ocirc;ng c&ograve;n sức để đi lại.</p> <p style="text-align: justify;">Ngồi động vi&ecirc;n con g&aacute;i ăn từng th&igrave;a ch&aacute;o, b&agrave; Trần Thị Doan (mẹ chị Thơm) chỉ biết thở d&agrave;i. &ldquo;10 năm nay hai vợ chồng n&oacute; đ&atilde; cố gắng l&agrave;m lụng v&igrave; 2 đứa nhỏ. Vậy m&agrave; &ocirc;ng trời nỡ cướp đi c&ugrave;ng l&uacute;c cả 2 đứa. Kh&ocirc;ng biết rồi c&aacute;c con t&ocirc;i sẽ phải sống thế n&agrave;o, đau lắm&rdquo;, người phụ nữ rơi nước mắt.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="tang thuong noi ron lu Quang Binh anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/znews-photo-zadn-vn_anh5_zing.jpg" title="tang thương nơi rốn lũ Quảng Bình ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Người th&acirc;n cố động vi&ecirc;n chị Thơm ăn uống, sớm vượt qua nỗi đau. Ảnh: <em>Duy Anh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Nhớ lại h&ocirc;m c&aacute;c ch&aacute;u ngoại gặp nạn, b&agrave; Do&atilde;n n&oacute;i trước đ&oacute; chị Thơm c&oacute; gọi điện th&ocirc;ng b&aacute;o nước lũ đ&atilde; ngập nửa nh&agrave; n&ecirc;n đang nhờ người đưa 2 đứa nhỏ sang nh&agrave; b&agrave; nội tr&aacute;nh lũ. Một l&uacute;c sau, b&agrave; đứng kh&ocirc;ng vững khi nhận tin chiếc thuyền bị lật.</p> <p style="text-align: justify;">Đội mưa xuống nh&agrave; con nhưng đường s&aacute; đ&atilde; ngập s&acirc;u, b&agrave; Do&atilde;n vượt từng đồi c&aacute;t, mất 3 giờ mới tới nơi. L&uacute;c n&agrave;y, thi thể 2 ch&aacute;u ngoại đ&atilde; được người d&acirc;n đưa l&ecirc;n nhưng chưa c&oacute; quan t&agrave;i để kh&acirc;m liệm.</p> <p style="text-align: justify;">Theo người th&acirc;n, anh Đức v&agrave; chị Thơm lấy nhau hơn 10 năm nay. Họ c&oacute; với nhau 2 người con trai 10 v&agrave; 7 tuổi. Căn nh&agrave; cấp 4 m&agrave; họ vừa vay mượn để x&acirc;y giờ cũng tan hoang v&igrave; lũ.</p> <p style="text-align: justify;">Trong l&agrave;n hương trắng, anh Đức cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng vợ anh th&igrave; gục ng&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n sau mất m&aacute;t qu&aacute; lớn. Người phụ nữ tuổi ngo&agrave;i 40 cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống, mắt đỏ hoe nh&igrave;n di ảnh c&aacute;c con.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Fsqm-L25yYI/ab2e6750921f7b41220e/e24df90d2348ca169359/720/91caca1ed951300f6940.mp4?authen=exp=1603763036~acl=/Fsqm-L25yYI/*~hmac=6ca03b211d7dbc358cd080d6f828a8ad" false="" source-url="/video-nguoi-dan-bat-khoc-vi-tai-san-troi-theo-dong-lu-post1145165.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="91caca1ed951300f6940" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_rsoznr/2020_10_23/a6b5e18f844d7a13235c.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/VPSdW0HztgA/fa53c52d3062d93c8073/bb9653d6899360cd3982/480/91caca1ed951300f6940.mp4?authen=exp=1603763036~acl=/VPSdW0HztgA/*~hmac=42d6d40f12cba749f1bcf17dd11a7940" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/H-iBvJ9t59w/whls/vod/0/ewQdNsj4JavkRct6V1u/91caca1ed951300f6940.m3u8?authen=exp=1603719836~acl=/H-iBvJ9t59w/*~hmac=ae1cab976e99391bff2aa019780533c5" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/VPSdW0HztgA/fa53c52d3062d93c8073/bb9653d6899360cd3982/480/91caca1ed951300f6940.mp4?authen=exp=1603763036~acl=/VPSdW0HztgA/*~hmac=42d6d40f12cba749f1bcf17dd11a7940" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Fsqm-L25yYI/ab2e6750921f7b41220e/e24df90d2348ca169359/720/91caca1ed951300f6940.mp4?authen=exp=1603763036~acl=/Fsqm-L25yYI/*~hmac=6ca03b211d7dbc358cd080d6f828a8ad" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Người d&acirc;n bật kh&oacute;c v&igrave; t&agrave;i sản tr&ocirc;i theo d&ograve;ng lũ</span></strong> Nước lũ r&uacute;t dần để lại nh&agrave; cửa tan hoang, th&oacute;c ngấm nước nảy mầm chất th&agrave;nh đống, đồ d&ugrave;ng bị v&ugrave;i dưới lớp b&ugrave;n non. Người d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n Ninh (Quảng B&igrave;nh) rơi v&agrave;o cảnh tay trắng.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top