5 dấu hiệu của bệnh viêm xoang

Để phòng ngừa bệnh viêm xoang hiệu quả, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau: Đeo khẩu trang trước khi ra đường hoặc khi đến nơi có nhiều bụi. Giữ môi trường xung quanh luôn sạch sẽ, tránh xa khói bụi, chất thải, khói thuốc lá...

<div><img alt="5 dau hieu cua benh viem xoang hinh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/22/6_rtab.jpg" title="5 dấu hiệu của bệnh viêm xoang hình 1" /> <div> <p><span>Vi&ecirc;m xoang l&agrave; căn bệnh m&atilde;n t&iacute;nh về c&aacute;c bệnh thường gặp ở mũi. C&oacute; một hoặc nhiều chứng vi&ecirc;m xoang c&ugrave;ng tồn tại bao gồm c&aacute;c bộ phận xoang h&agrave;m tr&ecirc;n, xoang s&agrave;ng, xoang tr&aacute;n. (Ảnh KT)</span></p> </div> </div> <div><img alt="5 dau hieu cua benh viem xoang hinh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/22/1_zfbu.jpg" title="5 dấu hiệu của bệnh viêm xoang hình 2" /> <div> <p><span>Đau răng: Mọi người thường nhầm tưởng đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; triệu chứng của bệnh xoang nhưng rất c&oacute; thể đ&acirc;y l&agrave; dấu hiệu cảnh b&aacute;o về bệnh xoang h&agrave;m hoặc m&aacute;.</span></p> </div> </div> <div><img alt="5 dau hieu cua benh viem xoang hinh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/22/2_kebn.jpg" title="5 dấu hiệu của bệnh viêm xoang hình 3" /> <div> <p><span>Đau cả mặt: Bệnh xoang g&acirc;y ra những cơn đau đớn lan truyền khắp c&aacute;c cơ mặt của bạn.</span></p> </div> </div> <div><img alt="5 dau hieu cua benh viem xoang hinh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/22/3_foif.jpg" title="5 dấu hiệu của bệnh viêm xoang hình 4" /> <div> <p><span>Bạn cảm thấy bị &aacute;p lực: Bạn kh&oacute; thức dậy v&agrave;o buổi s&aacute;ng do cảm thấy bị tắc nghẽn mũi hay do nhiễm tr&ugrave;ng tại c&aacute;c v&ugrave;ng bị xoang.</span></p> </div> </div> <div><img alt="5 dau hieu cua benh viem xoang hinh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/22/4_gfcs(1).jpg" title="5 dấu hiệu của bệnh viêm xoang hình 5" /> <div> <p><span>Kh&ocirc;ng thể ngửi thấy bất k&igrave; m&ugrave;i g&igrave;: Mất cảm gi&aacute;c về m&ugrave;i c&oacute; thể l&agrave; một dấu hiệu cảnh b&aacute;o về bệnh xoang li&ecirc;n quan đến mũi.</span></p> </div> </div> <div><img alt="5 dau hieu cua benh viem xoang hinh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/22/5_yagt.jpg" title="5 dấu hiệu của bệnh viêm xoang hình 6" /> <div> <p><span>Đau đầu trong thời gian d&agrave;i: Một trong những điều bạn cần nghĩ đến khi cơn đau đầu k&eacute;o d&agrave;i l&agrave; cảnh b&aacute;o việc bạn c&oacute; nguy cơ nhiễm tr&ugrave;ng khoang tr&aacute;n.</span></p> </div> </div> <div><img alt="5 dau hieu cua benh viem xoang hinh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/22/7_egmp.jpg" title="5 dấu hiệu của bệnh viêm xoang hình 7" /> <div> <p><span>Sự kh&aacute;c biệt giữa nhiễm tr&ugrave;ng xoang v&agrave; cảm lạnh?: Mặc d&ugrave; ban đầu c&aacute;c triệu chứng của 2 t&igrave;nh trạng n&agrave;y rất giống nhau, cảm lạnh thường k&eacute;o d&agrave;i từ 5-7 ng&agrave;y v&agrave; sau đ&oacute; c&aacute;c triệu chứng sẽ bắt đầu cải thiện. Nhưng nhiễm tr&ugrave;ng xoang sẽ kh&ocirc;ng biến mất nhanh ch&oacute;ng. Trong khi đ&oacute;, nhiễm tr&ugrave;ng xoang sẽ k&eacute;o d&agrave;i &iacute;t nhất 10 ng&agrave;y v&agrave; thường bắt đầu trở n&ecirc;n tồi tệ từ ng&agrave;y thứ 10 v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i khoảng 1 tuần sau đ&oacute;. (Ảnh KT)</span></p> </div> </div> <div><img alt="5 dau hieu cua benh viem xoang hinh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/22/8_jpgr.jpg" title="5 dấu hiệu của bệnh viêm xoang hình 8" /> <div> <p><span>Để ph&ograve;ng ngừa bệnh vi&ecirc;m xoang hiệu quả, ch&uacute;ng ta cần lưu &yacute; một số điểm sau: Đeo khẩu trang trước khi ra đường hoặc khi đến nơi c&oacute; nhiều bụi. Giữ m&ocirc;i trường xung quanh lu&ocirc;n sạch sẽ, tr&aacute;nh xa kh&oacute;i bụi, chất thải, kh&oacute;i thuốc l&aacute;... Tr&aacute;nh h&iacute;t luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh, kh&ocirc;. Cần giữ ấm khi đi ngo&agrave;i trời lạnh, trời mưa, đặc biệt với những ai phải l&agrave;m việc qu&aacute; khuya hoặc dậy qu&aacute; sớm v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; những thời điểm dễ bị cảm v&agrave; chuyển th&agrave;nh vi&ecirc;m mũi xoang. Bảo vệ đường thở cẩn thận bằng c&aacute;ch vệ sinh mũi thường xuy&ecirc;n với dung dịch nước biển. (Ảnh KT)</span></p> </div> </div>

Theo vov.vn
back to top