Xót xa bức thư em trai gửi anh cùng mắc Covid-19 trước khi anh qua đời

Như một linh cảm, trước khi người anh qua đời, người em cùng mắc Covid-19 ở phòng bên kia đã gửi bức thư đến anh. Nhưng mãi mãi, người anh không thể nghe được những lời động viên của em trai mình.

<div> <p>S&aacute;ng 29/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đ&agrave; Nẵng th&ocirc;ng tin về trường hợp tử vong thứ 31 t&iacute;nh từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; bệnh nh&acirc;n 996, nam giới, 28 tuổi, địa chỉ: Quế Trung, N&ocirc;ng Sơn, Quảng Nam. Bệnh nh&acirc;n được Bộ Y tế c&ocirc;ng bố dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 ng&agrave;y 20/8. Bệnh nh&acirc;n c&oacute; tiền sử: Bạch cầu cấp d&ograve;ng lympho, suy tủy giảm 3 d&ograve;ng tế b&agrave;o, tử vong tại Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n 996 c&oacute; người em l&agrave; bệnh nh&acirc;n 1020, cả hai anh em đều được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xót xa bức thư em trai gửi anh cùng mắc Covid-19 trước khi anh qua đời - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/68/icdn-dantri-com-vn_thu-em-gui-an-cung-mac-covid-1598709386594.jpeg" title="Xót xa bức thư em trai gửi anh cùng mắc Covid-19 trước khi anh qua đời - 1" /> <figcaption> <p>Bức thư người em (bệnh nh&acirc;n 1020) gửi cho anh trai m&igrave;nh (bệnh nh&acirc;n 996) trước l&uacute;c người anh qua đời</p> </figcaption> </figure> <p>Một điều dưỡng của Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng cho biết, trước đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n 996 điều trị căn bệnh ung thư tại điều trị Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. Khi Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng tiến h&agrave;nh &ldquo;l&agrave;m sạch&rdquo;, bệnh nh&acirc;n 996 được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đ&agrave; Nẵng tiếp tục điều trị. L&uacute;c n&agrave;y, bệnh nh&acirc;n 1020 đến Bệnh viện Ung bướu để chăm s&oacute;c anh.</p> <p>Khi hai anh c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 th&igrave; được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>&ldquo;Người em bệnh nhẹ được điều trị tại Khoa Nội 2, c&ograve;n người anh bệnh nặng được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Người anh c&oacute; bệnh nền l&agrave; bệnh ung thư, ti&ecirc;n lượng nặng, d&ugrave; c&aacute;c b&aacute;c sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đ&atilde; cố gắng hết sức nhưng kh&ocirc;ng thể cứu được&rdquo;, điều dưỡng n&agrave;y cho biết.</p> <p>Như c&oacute; linh cảm, chiều qua (28/8) người em đ&atilde; viết một bức thư rồi nhờ nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đưa qua ph&ograve;ng bệnh của người anh, để c&aacute;c y b&aacute;c sĩ đọc cho người anh nghe.</p> <p>&ldquo;Gửi anh P.H.T. (BN 996). Em l&agrave; T. đ&acirc;y. Anh Hai ơi, anh c&oacute; khỏe kh&ocirc;ng. Mọi người ở nh&agrave; vẫn khỏe, vẫn tr&ocirc;ng tin anh từng ng&agrave;y. Anh cứ y&ecirc;n t&acirc;m, mọi việc ở nh&agrave; đ&atilde; c&oacute; mọi người nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p đỡ, ủng hộ cho anh rất nhiều. B&acirc;y giờ chỉ cần anh cố gắng mạnh mẽ l&ecirc;n, &yacute; ch&iacute; chiến thắng vượt qua gian đoạn kh&oacute; khăn n&agrave;y. Anh h&atilde;y ki&ecirc;n cường l&ecirc;n... Em v&agrave; ba m&aacute; mong anh mau khỏe để về với gia đ&igrave;nh&rdquo;, l&agrave; những lời động vi&ecirc;n m&agrave; người em gửi đến anh trai m&igrave;nh.</p> <p>Tiếc thay, người anh kh&ocirc;ng thể nghe được những lời nhắn nhủ, động vi&ecirc;n của người em gửi cho m&igrave;nh.</p> <p>&ldquo;Người em tưởng người anh c&ograve;n biết nhưng thực ra người anh h&ocirc;n m&ecirc; từ l&acirc;u rồi. V&igrave; vậy, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&agrave;nh phải giữ bức thư lại đ&oacute;&rdquo;, điều dưỡng Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng ngậm ng&ugrave;i chia sẻ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top