Thông Noel đi máy bay về Việt Nam, 30 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng

Những cây thông Noel được nhập khẩu về Việt Nam có giá 4 - 5 triệu đồng, thậm chí có cây còn lên tới 30 triệu đồng. Dù giá thành đắt đỏ nhưng "thượng đế" vẫn mạnh tay chi bạo để mua về trang trí.

<div> <p>Lễ Gi&aacute;ng sinh đang đến gần, thế n&ecirc;n, nhiều gia đ&igrave;nh đ&atilde; n&ocirc; nức đi kiếm t&igrave;m, săn l&ugrave;ng th&ocirc;ng tươi về trang tr&iacute;. Những d&ograve;ng th&ocirc;ng Noel, nhập khẩu nguy&ecirc;n c&acirc;y từ H&agrave; Lan, Đan Mạch lu&ocirc;n l&agrave; sự chọn h&agrave;ng đầu của nhiều người. D&ugrave; c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh đắt đỏ nhưng &quot;thượng đế&quot; vẫn mạnh tay chi bạo mua c&acirc;y về chơi lễ.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thông Noel đi máy bay về Việt Nam, 30 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/icdn-dantri-com-vn_thongnoel-3-1606516918889.jpg" title="Thông Noel đi máy bay về Việt Nam, 30 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng - 1" /> <figcaption> <p><em>Những c&acirc;y th&ocirc;ng Noel tuyệt đẹp trong m&ugrave;a lễ Gi&aacute;ng sinh</em></p> </figcaption> </figure> <p>Chia sẻ với ph&oacute;ng vi&ecirc;n D&acirc;n Tr&iacute;, chủ một cửa h&agrave;ng hoa ở đường V&otilde; Thị S&aacute;u (Quận 1, TP.HCM) cho biết, ngay từ th&aacute;ng 11, tiệm đ&atilde; bắt đầu nhận order th&ocirc;ng nhập khẩu.</p> <p>Gi&aacute; cho mỗi c&acirc;y th&ocirc;ng cỡ nhỏ, cao từ 1 - 1,35m dao động 4 - 5 triệu đồng, d&ograve;ng th&ocirc;ng to, cao từ 3 - 3,5m c&oacute; gi&aacute; từ 29 - 30 triệu đồng. Theo tiết lộ, to&agrave;n bộ số th&ocirc;ng Noel m&agrave; kh&aacute;ch đặt sẽ được cửa h&agrave;ng vận chuyển theo đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng về nước.</p> <p>&quot;Th&ocirc;ng m&agrave; nh&agrave; t&ocirc;i cung cấp ra thị trường l&agrave; d&ograve;ng th&ocirc;ng Nordmann Prime đến từ Đan Mạch. Th&ocirc;ng Nordmann Prime c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng c&acirc;n xứng, c&agrave;nh c&acirc;y cứng c&aacute;p, m&ugrave;i thơm nổi bật, dễ chịu hơn tất cả c&aacute;c loại th&ocirc;ng tươi kh&aacute;c. C&acirc;y c&oacute; độ bền cao, từ 6 - 8 tuần, nếu đảm bảo đủ điều kiện chăm s&oacute;c, c&acirc;y sẽ c&oacute; độ bền l&acirc;u hơn&quot; - chủ cửa h&agrave;ng n&oacute;i.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thông Noel đi máy bay về Việt Nam, 30 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/icdn-dantri-com-vn_thongnoel-1-1606516918871.jpg" title="Thông Noel đi máy bay về Việt Nam, 30 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng - 2" /> <figcaption> <p><em>Th&ocirc;ng nhập khẩu đa phần đều được vận chuyển theo đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng</em></p> </figcaption> </figure> <p>Cũng theo vị n&agrave;y, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 n&ecirc;n lượng th&ocirc;ng nhập về cửa h&agrave;ng cũng bị hạn chế. Do đ&oacute;, gi&aacute; th&ocirc;ng sẽ tăng nhẹ từ 200.000 - 300.000 đồng/c&acirc;y. Như c&acirc;y th&ocirc;ng size nhỏ, cao 1m, năm trước c&oacute; gi&aacute; 3,8 triệu đồng th&igrave; nay l&agrave; 4 triệu đồng/c&acirc;y.</p> <p>&quot;Do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh phức tạp n&ecirc;n c&aacute;c chuyến bay thương mại về Việt Nam cũng &iacute;t dần. Thế n&ecirc;n, kh&aacute;ch mua c&acirc;y năm nay đều phải li&ecirc;n hệ, gọi điện, đặt h&agrave;ng trước với tiệm cả th&aacute;ng. H&agrave;ng sẽ về theo đợt, cao điểm nhất l&agrave; từ ng&agrave;y 5 - 10/12&quot; - chủ tiệm hoa th&ocirc;ng tin.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thông Noel đi máy bay về Việt Nam, 30 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/icdn-dantri-com-vn_thongnoel-4-1606516918911.jpg" title="Thông Noel đi máy bay về Việt Nam, 30 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng - 3" /> <figcaption> <p><em>Những c&acirc;y th&ocirc;ng Noel được nhập khẩu về Việt Nam c&oacute; gi&aacute; 4 - 5 triệu đồng, thậm ch&iacute; c&oacute; c&acirc;y c&ograve;n l&ecirc;n tới 30 triệu đồng</em></p> </figcaption> </figure> <p>Tương tự, anh Hữu H&ograve;a, chủ một cửa h&agrave;ng hoa ở Quận 3 (TP.HCM) th&ocirc;ng tin, để đảm bảo chất lượng tốt nhất, to&agrave;n bộ số th&ocirc;ng tươi b&ecirc;n tiệm đều đi bằng đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng. Th&ocirc;ng sẽ được nhập khẩu nguy&ecirc;n c&acirc;y hoặc theo nh&aacute;nh từ Đan Mạch về Việt Nam.&nbsp;</p> <p>&quot;Hiện cửa h&agrave;ng t&ocirc;i đ&atilde; dừng nhận đơn order th&ocirc;ng Noel từ ng&agrave;y 20/11 v&agrave; dự kiến trả h&agrave;ng cho kh&aacute;ch v&agrave;o đầu th&aacute;ng 12. Gi&aacute; th&ocirc;ng sẽ phụ thuộc v&agrave;o chiều cao của c&acirc;y, như c&acirc;y tầm thấp sẽ c&oacute; gi&aacute; từ 4 - 5 triệu đồng, c&ograve;n c&acirc;y cao tr&ecirc;n 3m sẽ c&oacute; gi&aacute; từ 40 - 45 triệu đồng&quot; - anh kể.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thông Noel đi máy bay về Việt Nam, 30 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/icdn-dantri-com-vn_thongnoel-2-1606516918847.jpg" title="Thông Noel đi máy bay về Việt Nam, 30 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng - 4" /> <figcaption> <p><em>Th&ocirc;ng sẽ được cắt rễ trước khi cho l&ecirc;n m&aacute;y bay</em></p> </figcaption> </figure> <p>Để trang ho&agrave;ng cho ng&ocirc;i nh&agrave; trong m&ugrave;a lễ Noel, chị Mỹ Duy&ecirc;n (Nam Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội) đ&atilde; bỏ ra 4 triệu đồng để mua 1 c&acirc;y th&ocirc;ng nhập khẩu từ Đan Mạch. C&acirc;y th&ocirc;ng c&oacute; chiều cao l&agrave; 1,5m, t&aacute;n rộng khoảng 1,2m, ph&ugrave; hợp để trang tr&iacute; ph&ograve;ng kh&aacute;ch.</p> <p>&quot;Do đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;ng nhập khẩu, n&ecirc;n t&ocirc;i phải li&ecirc;n hệ, đặt trước với cửa h&agrave;ng từ đầu th&aacute;ng 11. Theo quảng c&aacute;o của cửa h&agrave;ng, c&acirc;y th&ocirc;ng n&agrave;y được nhập về bằng đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n vẫn giữ được độ tươi tốt&quot; - chị kể.</p> <p>Ngo&agrave;i mua nguy&ecirc;n c&acirc;y, chị Duy&ecirc;n c&ograve;n mua cả th&ocirc;ng c&agrave;nh về cắm. Để tiết kiệm chi ph&iacute;, thay v&igrave; chọn loại nhập khẩu, chị chọn d&ograve;ng th&ocirc;ng rừng Việt Nam với gi&aacute; từ 150.000 - 170.000 đồng/c&agrave;nh. D&ograve;ng n&agrave;y c&oacute; ưu điểm l&agrave; gi&aacute; tốt, hương thơm, c&agrave;nh bền v&agrave; kh&ocirc;ng phải để trong ph&ograve;ng m&aacute;y lạnh.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top