Thầy cúng truy sát thầy bói đã tử vong

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Trịnh Viết Ba trong vụ án truy sát gia đình thầy cúng đã tử vong dù được các y bác sĩ cấp cứu.

<div> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/03/07/mauthuanvoihangxomthaycungchem4nguoitrong1giadinh(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p><strong>Nơi xảy ra vụ việc.</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Khi nhập viện t&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n h&ocirc;n m&ecirc; sau tử tử, sốc mất m&aacute;u do vết thương động mạch cảnh b&ecirc;n tr&aacute;i, đa vết thương phần mềm cổ.</p> <p>Sau mổ nối động mạch cảnh b&ecirc;n tr&aacute;i ng&agrave;y thứ 2, bệnh nh&acirc;n h&ocirc;n m&ecirc; s&acirc;u, Glasgow: 3 điểm do thiếu m&aacute;u b&aacute;n cầu tr&aacute;i.</p> <p>Mặc d&ugrave; đ&atilde; được b&aacute;c sĩ&nbsp; duy tr&igrave; Hồi sức t&iacute;ch cực nhưng đến ng&agrave;y 7/3 bệnh nh&acirc;n Ba đ&atilde; tử vong.</p> <p>Như đ&atilde; đưa tin, 4h s&aacute;ng ng&agrave;y 4/3, đối tượng Trịnh Viết Ba l&agrave;m nghề thầy c&uacute;ng (SN 1967, hộ khẩu tại 47/74 Điện Bi&ecirc;n, phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tạm tr&uacute; tại 8B/25 Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m, phường Ng&ocirc; Quyền, TP Nam Định) cầm 2 con dao sang gọi cửa nh&agrave; &ocirc;ng B&ugrave;i Sỹ Được l&agrave;m nghề thầy b&oacute;i (SN 1940, tr&uacute; tại 9B/25 Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m).</p> <p>Tại đ&acirc;y, đối tượng Ba d&ugrave;ng dao ch&eacute;m vợ &ocirc;ng Được l&agrave; b&agrave; Ph&ugrave;ng Thị Mai (74 tuổi) c&ugrave;ng con d&acirc;u &ocirc;ng Được l&agrave; chị Phạm Thị Dung (45 tuổi) khiến 2 người tử vong tại chỗ.</p> <p>Sau đ&oacute;, đối tượng n&agrave;y tiếp tục cầm dao truy s&aacute;t khiến &ocirc;ng Được v&agrave; con trai l&agrave; anh B&ugrave;i Sĩ Thắng (46 tuổi) bị thương. G&acirc;y &aacute;n xong đối tượng Ba về nh&agrave; cắt cổ tay tự tử nhưng được ph&aacute;t hiện cấp cứu nhưng đến h&ocirc;m nay (7/3) bệnh nh&acirc;n đ&atilde; tử vong.</p> </div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo infonet.vn
back to top