Phát huy vai trò đội ngũ trí thức KHCN tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre đề nghị VUSTA tiếp tục quan tâm đề xuất với Ban Bí thư về thống nhất bộ máy tổ chức, cơ chế, chính sách cho cán bộ, người lao động làm việc trong cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh.
Ngày 20/11, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh Bến Tre.
Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh Bến Tre.
Phat huy vai tro doi ngu tri thuc KHCN tinh Ben Tre
Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh. Thời gian qua, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh có chuyển biến rõ nét.
Đến nay, đã tập hợp được 20 hội thành viên, với tổng số 449.943 hội viên tham gia. Từ năm 2008 đến nay, ngành giáo dục và đào tạo đã có 78 trí thức được Nhà nước phong tặng các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 3 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 33 Huân chương Lao động hạng Ba. Tỉnh đã chọn 5 trí thức được Chủ tịch nước tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2022.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng ghi nhận, đánh giá cao Bến Tre đã có sự quan tâm đến đội ngũ trí thức. Chúc mừng Bến Tre có nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời gian qua, nhất là trong năm 2022.
Tỉnh có tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát triển đưa tỉnh bứt phá đi lên, kinh tế tăng trưởng 7,33% năm 2022 là rất đáng ghi nhận. Trong đó, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao là phù hợp; nông thôn mới có nhiều tiến bộ, đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo xuống thấp rất có ý nghĩa. Kết quả đó có sự gắn liền với việc phát triển của đội ngũ trí thức khoa học trong, ngoài tỉnh. Trong đó phát triển tới 4.500 hội viên, nguồn lực mà tỉnh đã xác định là vô cùng quan trọng để phát triển. Đã có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể để quan tâm đầu tư đối với lực lượng này, nhất là đã thành lập được Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh, tôn vinh các tổ chức, cá nhân trí thức tiêu biểu.
Phat huy vai tro doi ngu tri thuc KHCN tinh Ben Tre-Hinh-2
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ cho rằng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là lãnh đạo ban hành văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 93-KT/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Qua buổi làm việc, với sự phân tích, gợi mở và định hướng nhiều thông tin bổ ích từ đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến phát biểu tâm huyết, cụ thể của Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch VUSTA đã giúp cho lãnh đạo tỉnh Bến Tre có thêm những thông tin đầy đủ hơn, từ đó, có những chỉ đạo cụ thể đối với các cấp, các ngành, đề ra những giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp của đội ngũ trí thức, nhất là trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội.
Phat huy vai tro doi ngu tri thuc KHCN tinh Ben Tre-Hinh-3
Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã dự hội nghị sơ kết nhiệm kỳ III giai đoạn 2017 - 2022, bổ sung phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025 của Liên hiệp hội tỉnh Bến Tre.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, định hướng sâu sắc của Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch VUSTA và sẽ sớm chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương trong thời gian tới.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bến Tre sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh thực hiện tốt một số công việc sau:
Tiếp tục triển khai, thực hiện có kết quả Kết luận số 93 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUSTA trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và đội ngũ trí thức của tỉnh. Quan tâm cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, trí thức; lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, trí thức nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò của mình trong quá trình phát triển của tỉnh, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, trí thức phấn đấu vươn lên, nâng cao năng lực, trình độ khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước.
Tăng cường công tác vận động đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết phát huy trí tuệ, vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của cán bộ, hội viên đội ngũ trí thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các hội thành viên và cán bộ hội viên, trong đó, đề cao sự năng động, sáng tạo của các hội thành viên trong tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của đội ngũ trí thức trên lĩnh vực hội phụ trách.
Tăng cường bố trí, huy động, phân bổ các nguồn lực để xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực có khả năng phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo điều kiện và cơ hội cho trí thức trẻ phát huy năng lực, sở trường để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh...
“Trong thời gian tới, đề nghị VUSTA tiếp tục quan tâm đề xuất với Ban Bí thư về thống nhất bộ máy tổ chức, cơ chế, chính sách cho cán bộ, người lao động làm việc trong cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là có chính sách thu hút cán bộ được đào tạo bài bản có năng lực, trình độ vào công tác tại Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia trực tiếp làm công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học; tuyên truyền phổ biến kiến thức. Quan tâm phổ biến, giới thiệu, nhân rộng phương pháp mới, cách làm hay, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhấn mạnh.
Cùng ngày, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã dự hội nghị sơ kết nhiệm kỳ III giai đoạn 2017 - 2022, bổ sung phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025 của Liên hiệp hội tỉnh Bến Tre.
Theo Đời sống
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tiếp xúc cử tri

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tiếp xúc cử tri

Trong hai ngày 7-8/5, TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA cùng các đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
back to top