Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 3.900 USD vào năm 2022

Chiều 12/11, với 94,59% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022.

Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng GDP của năm 2022 đã được Quốc hội biểu quyết thông qua ở mức 6-6,5%.

thu-nhap-binh-quan(1).jpg
Quốc hội nhấn nút thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Ảnh: Diên Hồng.

Một số ý kiến cho rằng mức tăng trưởng GDP khoảng 6%-6,5% khó hoàn thành, nên đặt mức tăng trưởng GDP khoảng 5%-5,5%.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Hồng Thanh cho biết: Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó khăn của năm 2021 trên nền tăng trưởng thấp (khoảng 2%), bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Việc đặt chỉ tiêu khoảng 6%-6,5% thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu năm 2022, do đó, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo.

Ngoài mục tiêu tăng trưởng GDP, quy mô GDP bình quân đầu người năm tới dự kiến đạt 3.900 USD, tỷ trọng công nghiệp chế biến - chế tạo khoảng 25,5-25,8% GDP, tốc độ tăng CPI khoảng 4%, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khoảng 5,5%...

Để thực hiện các mục tiêu trên, nghị quyết xác định các nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế là: Tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập; Phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực.

Cùng với đó là phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đặc biệt, phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; Cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy yếu tố tối đa các tiềm năng, lợi thế.

Nghị quyết giao Chính phủ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này, hoàn thành trước tháng 4/2022; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết trong Báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ tại kỳ họp cuối năm 2023 và cả nhiệm kỳ tại kỳ họp cuối năm 2025.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top