Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​

Chợ Viềng (Nam Định) mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất trong năm từ đêm mùng 7 đến rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng với quan niệm đây là phiên chợ “mua may, bán rủi”...

<div> <div> <p>Năm nay, được sự ủng hộ của thời tiết se lạnh, phi&ecirc;n chợ Viềng được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đ&ocirc;ng đ&uacute;c hơn mọi năm. Ghi nhận của ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o Tin tức:</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_3_vbxi.jpg" /> <p>Vừa chơi chợ, vừa cầu &quot;mua may, b&aacute;n rủi&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_4_twkb.jpg" /> <p>Mặt h&agrave;ng được b&agrave;y b&aacute;n nhiều tại chợ Viềng l&agrave; những đồ d&ugrave;ng trong sản xuất như dao, liềm, cuốc, xẻng, th&uacute;ng, mẹt,&hellip;v&agrave; c&acirc;y cảnh c&aacute;c loại.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_6_nwat.jpg" /> <p>Nhiều du kh&aacute;ch mua c&acirc;y giống hoặc c&acirc;y cảnh lấy may</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_7_igms.jpg" /> <p>Người d&acirc;n đến chợ mua những n&ocirc;ng cụ lao động gắn với sản xuất n&ocirc;ng nghiệp với mong muốn một năm mưa thuận gi&oacute; h&ograve;a, l&agrave;m ăn ph&aacute;t đạt.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_8_xtrs.jpg" /> <p>Việc mua b&aacute;n đồ n&ocirc;ng cụ thường diễn ra nhanh ch&oacute;ng do gi&aacute; cả vừa phải.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_10_aftv.jpg" /> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồ cổ, đồ giả cổ cũng l&agrave; một trong những m&oacute;n đồ được nhiều du kh&aacute;ch &ldquo;săn l&ugrave;ng&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_11_vkqa.jpg" /> <p>Người mua được thoải m&aacute;i xem x&eacute;t, t&igrave;m hiểu về c&aacute;c mặt h&agrave;ng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_12_hynr.jpg" /> <p>Một sản phẩm đồ đồng đ&uacute;c h&igrave;nh con gi&aacute;p đại diện cho năm Kỷ Hợi c&oacute; gi&aacute; 500.000 đồng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_13_wltc.jpg" /> <p>Khi đ&atilde; mua được m&oacute;n đồ ưng &yacute;, việc vận chuyển m&oacute;n đồ về kh&ocirc;ng hề đơn giản giữa d&ograve;ng người đ&ocirc;ng đ&uacute;c.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_14_iwkr.jpg" /> <p>Nhắc đến chợ Viềng, một đặc sản kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng đề cập đến l&agrave; thịt b&ograve;. Năm nay, thịt b&ograve; tại chợ c&oacute; gi&aacute; nhỉnh hơn so với năm ngo&aacute;i, dao động từ 220.000 &ndash; 250.000 đồng/ kg. Du kh&aacute;ch đến chợ Viềng đều muốn mang về thịt b&ograve; để&nbsp; &ldquo;mua may&rdquo; đầu năm mới.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nườm nượp người đi chợ Viềng 'mua may, bán rủi' trong đêm ​ - ảnh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/12/anh_17_odde.jpg" /> <p>Nhiều em b&eacute; th&iacute;ch th&uacute; được c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh đi giữa phi&ecirc;n chợ độc đ&aacute;o n&agrave;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> </div>

Theo ngaynay.vn
back to top