Hoa cúc trắng chữa hoa mắt, chóng mặt

(Khoahocdoisong.vn) - Hoa cúc được trồng phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu. Ngoài việc làm cảnh, dùng làm trà uống, hoa cúc còn có tác dụng làm thuốc chữa bệnh. Cúc hoa trắng chỉ to bằng cái khuy áo, còn tên gọi là bạch cúc.

<div>Hoa c&uacute;c được trồng phổ biến ở Việt Nam từ rất l&acirc;u. Ngo&agrave;i việc l&agrave;m cảnh, d&ugrave;ng l&agrave;m tr&agrave; uống, hoa c&uacute;c c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m thuốc chữa bệnh. C&uacute;c hoa trắng chỉ to bằng c&aacute;i khuy &aacute;o, c&ograve;n t&ecirc;n gọi l&agrave; bạch c&uacute;c. L&agrave; loại c&acirc;y nhỏ, cao khoảng 0,5 - 1m, to&agrave;n th&acirc;n c&oacute; l&ocirc;ng trắng, mềm. L&aacute; mọc so le, c&oacute; l&ocirc;ng trắng, chia th&agrave;nh 3 - 5 thuỳ, m&eacute;p l&aacute; c&oacute; răng cưa v&agrave; lượn s&oacute;ng, mặt dưới c&oacute; nhiều l&ocirc;ng m&agrave;u trắng mốc. Hoa c&uacute;c mọc ở đầu c&agrave;nh hay kẽ l&aacute;, đường k&iacute;nh 2,5 - 5cm, m&agrave;u trắng đẹp.</div> <p>Th&ocirc;ng thường, thu hoạch v&agrave;o l&uacute;c hoa c&ograve;n chưa nở v&agrave; phơi kh&ocirc; trong b&oacute;ng r&acirc;m hay sấy kh&ocirc; từ từ ở nhiệt độ thấp, cất bảo quản sử dụng dần. Thường 5 - 6kg hoa tươi cho 1kg c&uacute;c hoa kh&ocirc;. Tốt nhất mỗi khi sử dụng l&agrave;m thuốc th&igrave; n&ecirc;n d&ugrave;ng c&uacute;c hoa trắng đang c&ograve;n tươi sẽ c&oacute; hiệu quả hơn c&uacute;c hoa trắng kh&ocirc;.</p> <p>Theo y học cổ truyền, hoa c&uacute;c trắng t&iacute;nh m&aacute;t, vị khổ t&acirc;n v&agrave;o hai kinh: t&acirc;m, phế; c&oacute; t&aacute;c dụng sơ phong thanh nhiệt, giải độc, trừ đờm, trấn ho; m&aacute;t gan, s&aacute;ng mắt, chữa trị phong nhiệt cảm mạo, đau đầu, tăng huyết &aacute;p, ch&oacute;ng mặt nhức đầu, mắt đỏ sưng đau, chảy nước mắt&hellip;</p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> </tbody> </table> <p><strong>B&agrave;i thuốc &aacute;p dụng: </strong></p> <p><em>Hỗ trợ điều trị tăng huyết &aacute;p: </em>C&uacute;c trắng 10g, hoa h&ograve;e 8g, lạc nh&acirc;n 3g. Tất cả rửa sạch, đổ 550ml nước, sắc c&ograve;n 250ml nước chia 3 lần. Cần uống 10 thang liền.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><em>Chữa đau đầu do thay đổi thời tiết: </em>C&uacute;c&nbsp; trắng 9g, hoa nh&agrave;i 3g, rau m&aacute; 10g, c&uacute;c b&aacute;ch nhật 5g. Tất cả rửa sạch đổ 700ml nước đun c&ograve;n 300ml nước, chia 3 lần trong ng&agrave;y. Cần uống 3 - 5 ng&agrave;y liền.</p> <p><em>Chữa hoa mắt, ch&oacute;ng mặt, người mệt mỏi, mất ngủ suy nhược cơ thể: </em>C&uacute;c trắng 10g, ngải cứu 12g, rau m&aacute; 8g, hoa thi&ecirc;n l&yacute; 10g, l&aacute; đinh lăng (l&aacute; b&aacute;nh tẻ) 8g. Tất cả rửa sạch cho 700ml nước sắc c&ograve;n 250ml nước chia 3 lần uống trong ng&agrave;y. Cần uống 5 ng&agrave;y liền.</p> <p><em>Hỗ trợ điều trị vi&ecirc;m amidan mạn t&iacute;nh:</em> C&uacute;c trắng 40g, t&iacute;a t&ocirc; 30g sắc uống thay tr&agrave; hằng ng&agrave;y.</p> <p><em>Gi&uacute;p s&aacute;ng mắt:</em> Hằng ng&agrave;y sử dụng c&uacute;c trắng pha tr&agrave; uống l&acirc;u d&agrave;i sẽ l&agrave;m mắt s&aacute;ng ra v&agrave; trẻ l&acirc;u.</p> <p>Những b&agrave;i thuốc n&agrave;y chỉ d&ugrave;ng cho người bị bệnh nhẹ hoặc d&ugrave;ng kết hợp với thuốc điều trị. Người bệnh nặng cần đến b&aacute;c sĩ kh&aacute;m v&agrave; cho đơn thuốc th&iacute;ch hợp.</p> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top