“Đội ngũ trí thức luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời”

"VUSTA và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ cả nước luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định.

Ngày 25/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 11 (khóa VIII) dưới sự chủ trì của TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết, VUSTA và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ (KHCN) cả nước luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã dành thời gian tới tham dự, phát biểu, chỉ đạo tại các sự kiện lớn do VUSTA tổ chức.

Các cơ quan của Đảng, bộ, ngành đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch VUSTA trong công tác quản lý, đánh giá, định hướng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của VUSTA.

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA - phát biểu tại hội nghị.

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của VUSTA, PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch VUSTA - thông tin, Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023, tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW khóa XI về KHCN, sẽ là cơ sở chính trị quan trọng để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hội thành viên và tổ chức KHCN trực thuộc xây dựng định hướng phát triển trong những năm tới.

Việc thống nhất định kỳ tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương hàng năm vào tháng 12 nhằm đánh giá tổng kết hoạt động của toàn hệ thống trong năm đó, triển khai nhiệm vụ năm sau, cũng như tổ chức Hội nghị giao ban các Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố, Hội nghị giao ban các Hội ngành toàn quốc vào tháng 7 hàng năm để đánh giá sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, tạo điều kiện thuận lợi, giúp Cơ quan Trung ương VUSTA, các hội thành viên, đơn vị trực thuộc có kế hoạch cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm.

Việc hình thành cụm/khối thi đua của các hội thành viên từ năm 2022 đến nay tạo thêm cơ hội và điều kiện thuận lợi để Hội ngành toàn quốc có lĩnh vực hoạt động tương đồng, các Liên hiệp hội địa phương gần nhau tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cùng triển khai dự án/nhiệm vụ, góp phần tạo thêm sức mạnh cho hội thành viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các chương trình, thỏa thuận phối hợp công tác giữa VUSTA với một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương được nhiều Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp hội địa phương triển khai góp phần tăng thêm nguồn lực, đa dạng nội dung, hình thức hoạt động của các hội thành viên.

Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao, vẫn còn một số khó khăn như kinh phí Ngân sách Nhà nước năm 2024 của VUSTA chưa được Bộ Tài chính phê duyệt đầy đủ, vì cần văn bản minh chứng nhiệm vụ nào do Đảng, Nhà nước giao cho VUSTA. Do vậy, một số hoạt động chính trong kế hoạch năm 2024 chưa thể triển khai.

Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan Trung ương VUSTA chưa được cấp từ năm 2023 đến nay. Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp chi tặng thưởng Huy hiệu Đảng đối với đảng viên lão thành theo đề nghị của chi bộ trực thuộc Đảng bộ VUSTA chưa được cấp để trao thưởng từ năm 2022 đến nay. Điều này gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, đảng viên.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh trình bày về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung hoàn thiện, ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; tập trung giải trình với Bộ Tài chính kế hoạch kinh phí Ngân sách Nhà nước năm 2024 của VUSTA để được phân bổ đầy đủ càng sớm càng tốt, chuẩn bị những văn bản pháp lý chứng minh nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho VUSTA, tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiếp tục phối hợp Bộ Tài chính sớm sửa đổi Thông tư số 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX và Đại hội Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Triển khai các đề án đánh giá, tổng kết về tổ chức và hoạt động của hệ thống VUSTA, xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội IX của VUSTA.

Đoàn Chủ tịch VUSTA lần thứ 11 (khóa VIII).

Theo Đời sống
Khát vọng hóa rồng

Khát vọng hóa rồng

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA khẳng định, những “điểm sáng” đối ngoại trong năm 2023 giúp Việt Nam nâng tầm, trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - an ninh trong khu vực và thế giới.
Đảng ủy VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA, đánh giá cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ.
back to top