Đình chỉ lưu hành dung dịch vệ sinh Gynophaco

(Khoahocdoisong.vn - Cục Quản lý Dược vừa ra công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Gynophaco.

<p>&nbsp;</p> <p>Cục Quản l&yacute; Dược vừa ra c&ocirc;ng văn đ&igrave;nh chỉ lưu h&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc l&ocirc; sản phẩm Dung dịch vệ sinh Gynophaco (số l&ocirc;: 040617, ng&agrave;y sản xuất: 04/6/17, hạn d&ugrave;ng: 04/6/20. Số tiếp nhận Phiếu c&ocirc;ng bố sản phẩm mỹ phẩm: 001317/15/CBMP-HCM) do C&ocirc;ng ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco sản xuất v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm đưa ra thị trường. Kết quả thử nghiệm mẫu thử c&oacute; h&agrave;m lượng copper sulfate kh&ocirc;ng thống nhất với h&agrave;m lượng do C&ocirc;ng ty khai b&aacute;o tr&ecirc;n Phiếu c&ocirc;ng bố sản phẩm mỹ phẩm v&agrave; tr&ecirc;n nh&atilde;n sản phẩm.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>C&ocirc;ng ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco phải gửi th&ocirc;ng b&aacute;o thu hồi tới những nơi ph&acirc;n phối, sử dụng l&ocirc; sản phẩm n&ecirc;u tr&ecirc;n v&agrave; tiến h&agrave;nh thu hồi to&agrave;n bộ l&ocirc; mỹ phẩm kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng quy định về độ đồng đều&nbsp; khối lượng n&ecirc;u tr&ecirc;n; gửi b&aacute;o c&aacute;o thu hồi về Cục Quản l&yacute; Dược trước ng&agrave;y 28/2/2019.</p> <p>Cục Quản l&yacute; Dược cũng đề nghị Sở Y tế th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kiểm tra c&ocirc;ng ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco trong việc chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo qui định của Bộ Y tế v&agrave; c&aacute;c quy định kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan; gi&aacute;m s&aacute;t việc thu hồi l&ocirc; mỹ phẩm kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng quy định; xử l&yacute;, xủa phạt vi phạm theo quy định hiện h&agrave;nh v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o kết quả về Cục quản l&yacute;&nbsp; Dược trước ng&agrave;y 15/3/2019.</p> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc uốn ván , nâng số mắc từ đầu năm 2023 đến nay là 25 trường hợp, trong đó 3 trường hợp đã tử vong.
Móng tay mềm, dễ gãy thiếu chất gì?

Móng tay mềm, dễ gãy thiếu chất gì?

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng, giúp duy trì hoạt động và nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể. Để sở hữu bộ móng khỏe mạnh, ngăn ngừa gãy rụng, mọi người cần bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng cho cơ thể.
back to top