ĐH Y Dược TP.HCM 'chốt' tăng học phí, cao nhất 70 triệu đồng/năm

Học phí chính thức cho sinh viên khóa mới tuyển năm 2020 của Trường ĐH Y Dược TP.HCM như sau:

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Học ph&iacute; ch&iacute;nh thức cho sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a mới tuyển năm 2020 của Trường ĐH Y Dược TP.HCM như sau:</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="ĐH Y Dược TP.HCM 'chốt' tăng học phí, cao nhất 70 triệu đồng/năm" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/21/56/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dh-y-duoc-tp-hcm-chot-tang-hoc-phi-cao-nhat-70-trieu-dong-nam.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Học ph&iacute; trường ĐH Y Dược TP.HCM &aacute;p dụng cho Sinh vi&ecirc;n nhập học năm 2020</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ở những năm học tiếp theo, học ph&iacute; sẽ tăng th&ecirc;m 10% mỗi năm so với năm trước.</p> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với VietNamNet, &ocirc;ng Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho hay sau khi Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Y tế theo chức năng quản l&yacute; Nh&agrave; nước c&oacute; văn bản đề nghị trường ĐH Y Dược TP.HCM b&aacute;o c&aacute;o, thuyết minh r&otilde; căn cứ x&aacute;c định mức thu học ph&iacute;, lộ tr&igrave;nh tăng học ph&iacute; ph&ugrave; hợp, nh&agrave; trường đ&atilde; c&oacute; văn bản giải tr&igrave;nh gửi Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT v&agrave; Ủy ban Văn h&oacute;a, Gi&aacute;o dục, Thanh ni&ecirc;n, Thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng của Quốc hội.</p> <p style="text-align: justify;">Trường ĐH Y Dược TP.HCM đ&atilde; được Bộ Y tế đồng &yacute; cho ph&eacute;p tự chủ từ năm học 2020-2021. V&igrave; vậy, trường &aacute;p dụng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Gi&aacute;o dục Đại học để thực hiện c&aacute;c hoạt động theo m&ocirc; h&igrave;nh tự chủ đại học, cụ thể l&agrave; tự quyết định mức học ph&iacute; v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm. Do vậy, mức học ph&iacute; &aacute;p dụng cho sinh vi&ecirc;n tuyển sinh năm 2020 như trong đề &aacute;n tuyển sinh trường đ&atilde; c&ocirc;ng bố trước đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, học ph&iacute; cho sinh vi&ecirc;n tuyển sinh năm 2020 cao nhất l&agrave; ng&agrave;nh Răng - H&agrave;m - Mặt với mức 70 triệu/năm; Ng&agrave;nh Y khoa 68 triệu/năm; Ng&agrave;nh Kỹ thuật phục h&igrave;nh răng 55 triệu/năm; Dược học 50 triệu/năm. C&aacute;c ng&agrave;nh c&ograve;n lại c&oacute; học ph&iacute; từ 30 - 40 triệu/năm.</p> <p style="text-align: justify;">Với sinh vi&ecirc;n tuyển sinh năm 2020-2021, trường tr&iacute;ch 15% tr&ecirc;n tổng thu học ph&iacute; để chi học bổng với c&aacute;c mức từ 25-100% học ph&iacute;. Tổng kinh ph&iacute; l&agrave; hơn 15 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, số tiền học bổng được chia cho c&aacute;c khoa như sau: Y khoa 4,08 tỷ đồng, Dược học 4,1 tỷ đồng, Răng-H&agrave;m-Mặt 1,26 tỷ đồng, Y học cổ truyền 1,08 tỷ đồng, Điều dưỡng-Kỹ thuật Y học 3,5 tỷ đồng... Trong số 2.100 sinh vi&ecirc;n được tuyển, sẽ c&oacute; 800 sinh vi&ecirc;n nhận được học bổng thuộc diện ch&iacute;nh s&aacute;ch, học giỏi v&agrave; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">Ri&ecirc;ng với sinh vi&ecirc;n nhập học từ năm 2019 trở về trước, học ph&iacute; đối với hệ ch&iacute;nh quy l&agrave;: 1.430.000 đồng/th&aacute;ng x 10 th&aacute;ng, tức 14,3 triệu đồng/năm học.</p> <p style="text-align: justify;">Mức học ph&iacute; &aacute;p dụng cho bậc đ&agrave;o tạo sau đại học l&agrave;: 3.575.000 đồng/th&aacute;ng x10 th&aacute;ng, tức 35,75 triệu đồng/năm học.</p> <p style="text-align: justify;">Học ph&iacute; với bậc cao học, BS chuy&ecirc;n khoa I, BS nội tr&uacute; l&agrave;: 2.145.000 đồng/th&aacute;ng, tức 21,45 triệu đồng/năm học.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với những sinh vi&ecirc;n thuộc c&aacute;c kh&oacute;a n&agrave;y, trường tr&iacute;ch 10% khoản thu học ph&iacute; cho quỹ học bổng UMP Foundation để hỗ trợ sinh vi&ecirc;n, gồm Học bổng vượt kh&oacute; v&agrave; Học bổng khuyến học.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra trường tiếp tục t&igrave;m nguồn học bổng từ tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n c&aacute;c kh&oacute;a vay tiền ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; triển khai c&aacute;c hoạt động trợ gi&uacute;p kh&aacute;c&hellip;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top