Biến rác thải nhựa thành cát

Rác thải nhựa có thể tận dụng để chế tạo vật liệu xây dựng mới phù hợp theo định hướng của quốc gia về phát triển vật liệu thân thiện với môi trường…

<p><strong>Hỏi:</strong> <em>C&aacute;c nh&agrave; khoa học c&oacute; thể biến r&aacute;c thải nhựa th&agrave;nh c&aacute;t để b&ecirc; t&ocirc;ng theo cơ chế n&agrave;o? </em></p> <p>L&ecirc; Ngọc Anh (H&agrave; Nội)</p> <div><img alt="https://khds.1cdn.vn/2018/09/16/bien-rac-thai-nhua-thanh-cat(1).jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/16/bien-rac-thai-nhua-thanh-cat(1).jpg" /> <p><em>Ảnh minh họa.</em></p> </div> <p><strong>ThS Ng&ocirc; Văn &Aacute;nh,</strong> <em>trường Đại học Cần Thơ:</em> Lượng nhựa thu gom về được rửa sạch c&aacute;c chất bẩn, sau đ&oacute; được phơi kh&ocirc;. Tiếp theo nhựa được xử l&yacute; nhiệt bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng b&agrave;n ủi &eacute;p (đặt miếng nhựa ở giữa 2 miếng t&ocirc;n mỏng sau đ&oacute; đặt b&agrave;n ủi l&ecirc;n) đến k&iacute;ch thước đồng nhất (2 &ndash; 3mm), tiếp đến cắt những mẫu nhựa n&agrave;y đến k&iacute;ch thước: 3 &times; 3 &times; 3mm.</p> <p>Nhựa đ&oacute;ng vai tr&ograve; cốt liệu thay thế cho c&aacute;t trong hỗn hợp cấp phối. Khi tăng tỷ lệ nhựa l&ecirc;n th&igrave; cường độ chịu n&eacute;n của mẫu cũng tăng dần, nếu mẫu đối chứng (0% nhựa) c&oacute; cường độ chịu n&eacute;n l&agrave; 19,9MPa th&igrave; mẫu 10% nhựa c&oacute; cường độ chịu n&eacute;n l&agrave; 22,2 MPa.</p> <p>Ở tỷ lệ 5 &ndash; 10% th&agrave;nh phần nhựa đ&oacute;ng vai tr&ograve; chịu lực gi&uacute;p gia tăng cường độ chịu n&eacute;n của mẫu. Kết quả thử nghiệm cho thấy, khi thay thế cốt liệu c&aacute;t bằng vật liệu nhựa với tỷ lệ 5 &ndash; 30%, mẫu b&ecirc; t&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu sử dụng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng.</p> <p>Như vậy, r&aacute;c thải nhựa c&oacute; thể tận dụng để chế tạo vật liệu x&acirc;y dựng mới ph&ugrave; hợp theo định hướng của quốc gia về ph&aacute;t triển vật liệu th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, đồng thời giảm thiểu lượng nhựa đưa v&agrave;o d&ograve;ng thải tr&aacute;nh g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</p> <p><strong>PV</strong><em> (ghi)</em></p> <!--.saic-wrapper -->

Theo Đời sống
Đại lộ Nguyễn Văn Linh “ngập” rác

Đại lộ Nguyễn Văn Linh “ngập” rác

Đại lộ mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại TP.Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài 17,8km, chạy trên địa bàn quận 7 và huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. Đây là tuyến đường vành đai 2, nối từ đường Huỳnh Tấn Phát tới điểm giao với QL1A.
Gần 1.200 doanh nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính năm 2023

Gần 1.200 doanh nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính năm 2023

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, sắp tới, gần 1200 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành, lĩnh vực sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3/2023.
Ai là chủ đầu tư trụ điện gió vừa bị gãy cánh?

Ai là chủ đầu tư trụ điện gió vừa bị gãy cánh?

Đại diện Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết, theo báo cáo sơ bộ, trong quá trình bảo trì cánh và turbine, có sai sót quên không khóa đảo cánh nên đã gây ra sự cố do gió giật, khép cánh không kịp ở trụ 30 thuộc Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa 2 (H.Đăk Đoa, Gia Lai).
back to top