Bắt nghi phạm dâm ô 6 nữ sinh

Toàn bám theo các nữ sinh đến đoạn đường vắng, sau đó giở trò sàm sỡ và đụng chạm vào vùng kín.

<div> <p>Ng&agrave;y 4/4, C&ocirc;ng an huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh Tr&agrave; Vinh, đ&atilde; tạm giữ h&igrave;nh sự Nguyễn Thiện To&agrave;n (22 tuổi, ở x&atilde; Vinh Kim, huyện Cầu Ngang) để điều tra về h&agrave;nh vi D&acirc;m &ocirc; đối với người dưới 16 tuổi.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dam o 6 nu sinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/znews-photo-zadn-vn_g21_0785_1_.jpg" title="Dâm ô 6 nữ sinh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>To&agrave;n bị cảnh s&aacute;t bắt giữ. Ảnh: <em>Hồ Giang.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo cảnh s&aacute;t, từ đầu năm đến nay, nhiều nữ sinh đi tr&ecirc;n quốc lộ 53 đoạn qua x&atilde; Phước Hảo, bị nam thanh ni&ecirc;n b&aacute;m theo, sau đ&oacute; giở tr&ograve; s&agrave;m sỡ v&agrave; đụng chạm v&agrave;o v&ugrave;ng k&iacute;n.</p> <p>Cảnh s&aacute;t v&agrave;o cuộc điều tra, b&iacute; mật bố tr&iacute; trinh s&aacute;t theo d&otilde;i. S&aacute;ng 3/4, To&agrave;n đang giở tr&ograve; với nữ sinh 15 tuổi th&igrave; bị cảnh s&aacute;t bắt giữ. Tại trụ sở cảnh s&aacute;t, To&agrave;n thừa nhận đ&atilde; d&acirc;m &ocirc; 6 nữ sinh.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top