Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng tại Olympic Toán học quốc tế

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 6/6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 đều đoạt giải; trong đó có 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen.

<div> <p style="text-align: justify;">Cục Quản l&yacute; chất lượng (Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo) đ&atilde; nhận được th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức từ Li&ecirc;n bang Nga về kết quả dự thi Olympic To&aacute;n học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đ&oacute;, cả 6/6 học sinh dự thi đều đoạt giải với 2 Huy chương V&agrave;ng, 11 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng v&agrave; 1 Bằng khen.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, Huy chương V&agrave;ng thuộc về c&aacute;c em: Ng&ocirc; Qu&yacute; Đăng (Học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ th&ocirc;ng chuy&ecirc;n Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội), Trương Tuấn Nghĩa (Học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ th&ocirc;ng chuy&ecirc;n Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội);</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng tại Olympic Toán học quốc tế năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/28/laodongthudo-vn_viet-nam-gianh-2-huy-chuong-vang-tai-olympic-toan-hoc-quoc-te-nam-2020.jpg" title="Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng tại Olympic Toán học quốc tế năm 2020" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi </em><em>Olympic To&aacute;n học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 đều đoạt giải.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Huy chương Bạc thuộc về em Nguyễn Mạc Nam Trung (Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ th&ocirc;ng Năng khiếu, Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh);</p> <p style="text-align: justify;">Huy chương Đồng thuộc về c&aacute;c em: Chu Thị Thanh (Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ th&ocirc;ng chuy&ecirc;n Vĩnh Ph&uacute;c, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c), Trần Nhật Minh (Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ th&ocirc;ng chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong, tỉnh Nam Định);</p> <p style="text-align: justify;">Bằng khen thuộc về em Đinh Vũ T&ugrave;ng L&acirc;m (Học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ th&ocirc;ng chuy&ecirc;n Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội).</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, kỳ thi Olympic To&aacute;n học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 do Li&ecirc;n bang Nga đăng cai được tổ chức theo h&igrave;nh thức thi trực tuyến với sự tham dự của 616 th&iacute; sinh đến từ 105 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội. Kết th&uacute;c kỳ thi, c&oacute; 316 th&iacute; sinh đoạt Huy chương (49 Huy chương V&agrave;ng 112 Huy chương Bạc v&agrave; 155 Huy chương Đồng), chiếm tỷ lệ 51,29% số th&iacute; sinh tham dự.</p> <p style="text-align: justify;">Với 2 Huy chương V&agrave;ng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng v&agrave; 1 Bằng khen, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ 17 tr&ecirc;n 105 đội tuyển dự thi.</p> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh t&iacute;ch của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic To&aacute;n học quốc tế năm 2020 đ&atilde; kh&eacute;p lại một m&ugrave;a Olympic khu vực v&agrave; quốc tế th&agrave;nh c&ocirc;ng với 24/24 th&iacute; sinh dự thi đoạt giải (9 Huy chương V&agrave;ng, 8 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng v&agrave; 2 Bằng khen).</p> <p style="text-align: justify;">Kết quả n&agrave;y tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh phổ th&ocirc;ng Việt Nam tr&ecirc;n đấu trường tr&iacute; tuệ quốc tế; đồng thời, khẳng định hướng đi đ&uacute;ng của ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục, sự quan t&acirc;m chỉ đạo s&aacute;t sao của l&atilde;nh đạo Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi; khẳng định nỗ lực cố gắng của c&aacute;c nh&agrave; trường, c&aacute;c em học sinh, c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo laodongthudo.vn
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

“Điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, điều mà các em có thể áp dụng ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni chia sẻ.
back to top