Vì sao nghi can giết 2 con đến Đắk Nông tự tử?

Công an nhận định sau khi sát hại con, nghi can 28 tuổi đến nhà người quen ở Đắk Nông. Sau đó, anh ta ra nghĩa trang treo cổ.

<div> <p>S&aacute;ng 16/11, Ph&ograve;ng cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự C&ocirc;ng an tỉnh <span>Đắk N&ocirc;ng</span> cho biết đ&atilde; b&agrave;n giao thi thể Nguyễn Trung Qu&acirc;n (28 tuổi) cho C&ocirc;ng an tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u để điều tra nghi &aacute;n người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y s&aacute;t hại 2 con rồi tự tử.</p> <p>Thi thể người n&agrave;y trong tư thế treo cổ được&nbsp;người d&acirc;n ph&aacute;t hiện h&ocirc;m 15/11 tại nghĩa trang x&atilde; Nh&acirc;n Cơ, huyện Đắk R&#39;lấp,&nbsp;tỉnh Đắk N&ocirc;ng.</p> <p>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n n&agrave;y c&oacute; đặc điểm nhận dạng giống nghi can s&aacute;t hại 2 con ở Vũng T&agrave;u n&ecirc;n đơn vị đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&ocirc;ng an địa phương n&agrave;y l&ecirc;n x&aacute;c minh. Qua kiểm tra v&agrave; nhận dạng khẳng định l&agrave; Qu&acirc;n n&ecirc;n đ&atilde; l&agrave;m thủ tục b&agrave;n giao cho c&ocirc;ng an địa phương n&agrave;y&rdquo;, l&atilde;nh đạo Ph&ograve;ng cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự C&ocirc;ng an tỉnh Đắk N&ocirc;ng n&oacute;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Vi sao nghi can giet 2 con den Dak Nong tu tu? hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/01/75204637_433915017310814_493290093595852800_n_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Hai ch&aacute;u nhỏ được ph&aacute;t hiện tử vong tại Vũng T&agrave;u. Ảnh: <em>Thời sự BRVT.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiều 13/11, Qu&acirc;n đưa hai con l&agrave; N.T.A. (8 th&aacute;ng tuổi) v&agrave; N.T.T.V. (2 tuổi) từ qu&ecirc; ở huyện Xuy&ecirc;n Mộc xuống TP Vũng T&agrave;u. Trưa h&ocirc;m sau, người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y đưa c&aacute;c con xuống biển khiến cả hai tử vong.</p> <p>Sau đ&oacute;, Qu&acirc;n vớt thi thể con đặt l&ecirc;n một mỏm đ&aacute;. Qua mạng x&atilde; hội, Qu&acirc;n nhắn tin nhờ người th&acirc;n đến B&atilde;i trước Vũng T&agrave;u (ở phường 2, TP Vũng T&agrave;u) đưa x&aacute;c c&aacute;c con về nh&agrave;.</p> <p>Qua tin nhắn, Qu&acirc;n kể đ&atilde; đưa hai con đi tự tử. Tuy nhi&ecirc;n, người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y kh&ocirc;ng chết. Sau khi con tử vong, Qu&acirc;n nhắn tin xin lỗi gia đ&igrave;nh.</p> <p>Bước đầu, cơ quan chức năng x&aacute;c định Qu&acirc;n c&oacute; bạn ở x&atilde; Nh&acirc;n Cơ, huyện Đắk R&rsquo;lấp. Sau khi vụ &aacute;n xảy ra, nghi can đến thăm bạn nhưng người n&agrave;y đi vắng. Sau đ&oacute;, Qu&acirc;n ra nghĩa trang treo cổ tự tử.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top