Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh bị sát hại

Công an đưa hai nghi can giết người ra khu vực tìm thấy xác của nam sinh Nguyễn Cao Sang để thực nghiệm quá trình gây án.

<div> <p style="text-align: justify;">Buổi thực nghiệm diễn ra tại b&atilde;i đất trống ở khu T&acirc;n Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Li&ecirc;m. 13h, nghi phạm Đinh Văn Trường (19 tuổi) v&agrave; Đinh Văn Gi&aacute;p (24 tuổi) được xe th&ugrave;ng đưa tới.</p> <p style="text-align: justify;">Cảnh s&aacute;t bố tr&iacute; một người mặc &aacute;o Grab &quot;đ&oacute;ng vai&quot; nạn nh&acirc;n. Chiếc xe m&aacute;y tang vật Exciter được đưa tới. Quanh hiện trường, cảnh s&aacute;t lập h&agrave;ng r&agrave;o bảo vệ nhiều lớp. Nhiều người d&acirc;n hiếu kỳ đứng xem.</p> <p style="text-align: justify;">Chiều tối 30/9, Trường v&agrave; Gi&aacute;p bị 300 c&ocirc;ng an bắt tại Y&ecirc;n B&aacute;i sau 4 ng&agrave;y bỏ trốn. Bị đưa về H&agrave; Nội trong đ&ecirc;m để phục vụ điều tra,&nbsp;Trường v&agrave; Gi&aacute;p khai tối 26/9 ngồi uống nước ở khu vực cổng sau bến xe Mỹ Đ&igrave;nh để chờ bắt xe về nh&agrave; người th&acirc;n th&igrave; thấy t&agrave;i xế 18 tuổi Nguyễn Cao Sang. Gi&aacute;p ra gặp, thoả thuận gi&aacute; chở tới khu T&acirc;n Phong.</p> <p style="text-align: justify;">Dọc qu&atilde;ng đường 8 km, Gi&aacute;p n&oacute;i kh&ocirc;ng c&oacute; tiền v&agrave; xin trả sau nhưng Sang kh&ocirc;ng đồng &yacute;. Hai b&ecirc;n to tiếng. Gi&aacute;p nhận đ&atilde; trực tiếp g&acirc;y &aacute;n trong l&uacute;c tức giận do bị Sang giật t&uacute;i n&eacute;m xuống đất. Trường đứng ngo&agrave;i chứng kiến.</p> <p style="text-align: justify;">Hai nghi phạm cướp xe m&aacute;y Exciter rồi bỏ chạy về Y&ecirc;n B&aacute;i.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Nghi can Giáp (bên trái, áo đen) tại nơi thực nghiệm vụ án. Ảnh: Phạm Dự" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/01/untitled-3-7831-1569912594.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Nghi can Gi&aacute;p (b&ecirc;n tr&aacute;i, &aacute;o đen) tại nơi thực nghiệm vụ &aacute;n. Ảnh: <em>Phạm Dự</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Sang l&agrave; con trai duy nhất của b&agrave; Nguyễn Thị Thu ở x&atilde; Vĩnh Y&ecirc;n, huyện Vĩnh Lộc, Thanh H&oacute;a. B&agrave; Thu kể sau ly h&ocirc;n đ&atilde; đưa Sang ở tuổi l&ecirc;n 7 rời nh&agrave; ở huyện&nbsp;Thạch Th&agrave;nh về huyện Vĩnh Lộc sinh sống.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">So với c&aacute;c bạn đồng trang lứa, Sang suy nghĩ chững chạc, từ nhỏ đ&atilde; c&oacute; &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute;. Ngo&agrave;i thời gian đến trường, cậu thường phụ gi&uacute;p mẹ việc nh&agrave; cũng như việc bu&ocirc;n b&aacute;n phải thức khuya dậy sớm.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Bãi đất trống vắng người - nơi Sang bị đâm nhiều nhát vào lưng. Ảnh: Phạm Dự" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/01/nam-sinh-grab-b-sat-hai-1745-1569911579.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">B&atilde;i đất trống vắng người - nơi Sang bị đ&acirc;m nhiều nh&aacute;t v&agrave;o lưng. Ảnh: <em>Phạm Dự</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Từ năm học lớp 10, mỗi kỳ nghỉ h&egrave;, Sang đi l&agrave;m phụ hồ. To&agrave;n bộ tiền kiếm được, cậu đưa về cho mẹ. Sau kỳ thi THPT quốc gia 2019, trong l&uacute;c chờ kết quả, Sang c&ograve;n tranh thủ chạy xe &ocirc;m, kiếm được 13 triệu đồng. Ng&agrave;y nhập học, cậu chỉ cầm đi 6 triệu nộp học ph&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave; Thu n&oacute;i, d&ugrave; đỗ đại học nhưng Sang lựa chọn học nghề C&ocirc;ng nghệ &ocirc;t&ocirc; tại trường Cao đẳng nghề C&ocirc;ng nghiệp v&igrave; muốn r&uacute;t ngắn thời gian học để đi l&agrave;m.&nbsp;Hơn một th&aacute;ng trước, sau khi nhập học tại H&agrave; Nội, Sang đ&atilde; lập tức đăng k&yacute; chạy xe &ocirc;m Grab với mong muốn kiếm th&ecirc;m tiền trang trải cuộc sống.</p> <p style="text-align: justify;">Hai ng&agrave;y trước khi bị s&aacute;t hại, Sang về thăm gia đ&igrave;nh. Khi đi, mẹ cho th&ecirc;m tiền nhưng cậu kh&ocirc;ng lấy. &quot;N&oacute; bảo chạy xe &ocirc;m cũng kiếm được một v&agrave;i trăm ngh&igrave;n mỗi ng&agrave;y n&ecirc;n mẹ kh&ocirc;ng cần lo lắng&quot;, người mẹ mất con kể.&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Căn nhà mẹ con Sang sinh sống tại Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng." src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/01/nha-cua-sang-6329-1569912224.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Căn nh&agrave; mẹ con Sang sinh sống tại Thanh H&oacute;a. Ảnh: <em>L&ecirc; Ho&agrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Chiều 27/9, chị g&aacute;i Sang nhận được điện thoại của người bạn c&ugrave;ng ph&ograve;ng trọ th&ocirc;ng b&aacute;o em kh&ocirc;ng về nh&agrave; từ tối qua v&agrave; mất li&ecirc;n lạc. Việc Sang mất t&iacute;ch sau đ&oacute; được gia đ&igrave;nh tr&igrave;nh b&aacute;o c&ocirc;ng an. H&ocirc;m sau, x&aacute;c nam sinh được t&igrave;m thấy.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top