Đêm gây trọng tội của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab

Sau khi rút dao đâm vào gáy anh S. khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, lo sợ anh S. hô hoán, Giáp tiếp tục cầm dao truy sát nạn nhân đến khi anh S. gục xuống...

<div> <div> <div> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2019/10/01/kh-c-3-b-4-ng-ti-c-3-a-au-c-491-e-1-bb-81-1620191001144835-1569916766111.mp4" data-video-id="107788" data-video-key="5c0da454a904ef91ab634bd421a0d43c" height="1080" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2019/10/01/kh-c-3-b-4-ng-ti-c-3-a-au-c-491-e-1-bb-81-1620191001144835-1569916766111/0_00_00.jpg" width="1920">&nbsp;</video> <figcaption> <p>Thực nghiệm hiện trường vụ s&aacute;t hại nam sinh chạy Grab (Video: Trần Thanh).</p> </figcaption> </figure> </div> <div>Chiều 2/10, trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, chỉ huy C&ocirc;ng an quận Bắc Từ Li&ecirc;m (H&agrave; Nội) cho biết, cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ h&igrave;nh sự Đinh Văn Gi&aacute;p (24 tuổi) v&agrave; Đinh Văn Trường (19 tuổi, c&ugrave;ng qu&ecirc; Y&ecirc;n B&aacute;i) để l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c h&agrave;nh vi Giết người, Cướp t&agrave;i sản.</div> <div>&quot;Qua qu&aacute; tr&igrave;nh thực nghiệm hiện trường, nội dung vụ &aacute;n giết người, cướp t&agrave;i sản của nam sinh chạy Grab, c&aacute;c đối tượng đ&atilde; thừa nhận l&ecirc;n kế hoạch cướp t&agrave;i sản của nạn nh&acirc;n từ trước v&agrave; thống nhất sẽ &quot;xử&quot; nếu nạn nh&acirc;n d&aacute;m chống cự&quot;, l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an quận Bắc Từ Li&ecirc;m th&ocirc;ng tin.</div> <div><strong>Giết người chỉ v&igrave; cần tiền ti&ecirc;u x&agrave;i v&agrave; về qu&ecirc; (!?)</strong></div> <div>Theo lời khai mới nhất của c&aacute;c đối tượng tại Cơ quan điều tra, ng&agrave;y 20/9, Gi&aacute;p v&agrave; Trường rủ nhau xuống H&agrave; Nội chơi. T&agrave;i sản mang theo l&agrave; chiếc iPhone 5s của Gi&aacute;p. Khi đến H&agrave; Nội, Gi&aacute;p v&agrave; Trường thu&ecirc; nh&agrave; nghỉ ở khu vực gần bến xe Mỹ Đ&igrave;nh, quận Nam Từ Li&ecirc;m ngủ lại v&agrave; mang b&aacute;n chiếc điện thoại di động lấy tiền ăn ti&ecirc;u.</div> <div>Đến ng&agrave;y 21/9, Gi&aacute;p đi t&igrave;m nh&agrave; trọ của một người quen tại tổ d&acirc;n phố T&acirc;n Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội. Trong 2 ng&agrave;y ở lại đ&acirc;y, Trường đi lang thang khu vực xung quanh v&agrave; đi lạc v&agrave;o khu vực rất vắng b&oacute;ng người qua lại, chỉ c&oacute; những vườn c&acirc;y của người d&acirc;n (sau n&agrave;y l&agrave; khu vực hiện trường vụ &aacute;n mạng). Rời nh&agrave; trọ, cả 2 đối tượng chọn 1 qu&aacute;n n&eacute;t tại khu vực đường Mỹ Đ&igrave;nh, quận Nam Từ Li&ecirc;n để chơi.</div> <div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đêm gây trọng tội của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/10/01/thuc-nghiem-2-1569917034519.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/03/thuc-nghiem-2-1569917034519.jpg" title="Đêm gây trọng tội của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab - 1" /> <figcaption> <p>2 nghi phạm thực nghiệm lại hiện trường vụ &aacute;n (Ảnh: Trần Thanh).</p> </figcaption> </figure> </div> <div>&nbsp;S&aacute;ng 26/9, Gi&aacute;p hết tiền ti&ecirc;u n&ecirc;n rủ Trường về qu&ecirc; ở huyện Văn Chấn. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; lộ ph&iacute; hồi hương, Gi&aacute;p nảy &yacute; định đi cướp t&agrave;i sản của t&agrave;i xế xe &ocirc;m.</div> </div> <div> <p>Nghe đồng bọn rủ, Trường thấy trong t&uacute;i quai ch&eacute;o của Gi&aacute;p c&oacute; con dao bấm rồi nghĩ đến b&atilde;i đất trống ở T&acirc;n Phong n&ecirc;n Trường đồng &yacute;. Theo thỏa thuận, Trường sẽ dẫn t&agrave;i xế đến khu đất tr&ecirc;n để Gi&aacute;p tấn c&ocirc;ng nạn nh&acirc;n.</p> <p>Hai t&ecirc;n cướp cũng thống nhất nếu t&agrave;i xế chống trả th&igrave; sẽ s&aacute;t hại, sau đ&oacute; vứt thi thể xuống ao gần đ&oacute; để phi tang. Sau khi gật đầu với nhau, cả 2 t&ecirc;n lại ra qu&aacute;n Internet ph&iacute;a sau Bến xe Mỹ Đ&igrave;nh để chờ đến tối.</p> <p><strong>Đ&ecirc;m định mệnh của nam sinh chạy Grab</strong></p> <p>Tối 26/9, theo kế hoạch đ&atilde; thống nhất từ trước với nhau, Đinh Văn Gi&aacute;p v&agrave; Đinh Văn Trường c&oacute; mặt tại khu vực Bến xe Mỹ Đ&igrave;nh để t&igrave;m &quot;con mồi&quot;.</p> <p>Tại đ&acirc;y, Gi&aacute;p v&agrave; Trường đ&atilde; lựa chọn Nguyễn Cao S. (18 tuổi, qu&ecirc; huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Ho&aacute; - chạy xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ Grab) v&agrave; đề nghị S. chở về khu vực gi&aacute;p ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 với phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Li&ecirc;m.</p> <p>Được S. đồng &yacute; chở với mức gi&aacute; 60.000 đồng. Sau đ&oacute;, nam sinh vi&ecirc;n qu&ecirc; Thanh H&oacute;a chụp ảnh 2 vị kh&aacute;ch gửi cho bạn c&ugrave;ng ph&ograve;ng trọ k&egrave;m tin nhắn: &quot;C&oacute; g&igrave; b&aacute;o c&ocirc;ng an nh&eacute;. T&iacute; chở 2 người n&agrave;y l&ecirc;n Cổ Nhuế&quot;.</p> <p>Khi đến phường Thụy Phương, Trường cố t&igrave;nh chỉ cho t&agrave;i xế đi v&agrave;o b&atilde;i đất trống như đ&atilde; dự t&iacute;nh. Do đường đi l&ograve;ng v&ograve;ng n&ecirc;n khi đến gần khu đất, chiếc xe m&aacute;y chở 3 chết m&aacute;y.</p> <p>Thấy anh S. c&uacute;i xuống sửa xe, Gi&aacute;p lấy dao bấm trong t&uacute;i đưa cho Trường nhưng nghi phạm 19 tuổi n&oacute;i &quot;anh l&agrave;m đi&quot;. Ngay sau đ&oacute;, Gi&aacute;p đ&acirc;m v&agrave;o g&aacute;y nạn nh&acirc;n khiến t&agrave;i xế bỏ chạy v&agrave; l&agrave;m rơi chiếc iPhone 7 Plus.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đêm gây trọng tội của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/10/01/giap-truong-1569898122216.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/03/giap-truong-1569898122216.jpg" title="Đêm gây trọng tội của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab - 2" /> <figcaption> <p>2 nghi phạm Gi&aacute;p v&agrave; Trường tại Cơ quan C&ocirc;ng an (Ảnh: Trần Thanh).</p> </figcaption> </figure> <p>Gi&aacute;p tiếp tục cầm dao đuổi theo, truy s&aacute;t v&agrave; đ&acirc;m nhiều nh&aacute;t l&agrave;m nam sinh vi&ecirc;n gục xuống b&atilde;i cỏ. Thấy nạn nh&acirc;n vẫn t&igrave;m c&aacute;ch chạy tho&aacute;t, nghi phạm 24 tuổi tiếp tục tấn c&ocirc;ng.</p> <p>Sau khi anh S. chạy về ph&iacute;a nh&agrave; d&acirc;n gần đ&oacute;, Gi&aacute;p quay lại nhặt chiếc smartphone của nạn nh&acirc;n rồi đưa cho Trường. Do điện thoại bị kh&oacute;a n&ecirc;n Trường vứt lại b&atilde;i đất.</p> <p>Trường thấy anh S. vẫn đang chạy tr&ecirc;n m&ocirc; đất về hướng vườn bưởi gần đ&oacute;, đ&atilde; quay lại bảo Gi&aacute;p l&agrave; anh S. đ&atilde; bỏ chạy rồi. L&uacute;c n&agrave;y, Gi&aacute;p nổ được m&aacute;y chiếc xe của anh S. v&agrave; gọi Trường l&ecirc;n xe rời khỏi hiện trường.</p> <p>Tr&ecirc;n đường tẩu tho&aacute;t, Gi&aacute;p v&agrave; Trường vứt mũ bảo hiểm v&agrave; dao ở ven đường. Anh S. đ&atilde; cố gắng đi về ph&iacute;a c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng để k&ecirc;u cứu, nhưng do bị Gi&aacute;p đ&acirc;m nhiều nh&aacute;t n&ecirc;n đ&atilde; gục ng&atilde; ở c&aacute;nh đồng v&agrave; tử vong do bị mất m&aacute;u cấp.</p> <p>Sau khi g&acirc;y &aacute;n, Gi&aacute;p v&agrave; Trường bỏ trốn về nh&agrave; Trường ở x&atilde; Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Y&ecirc;n B&aacute;i.</p> <p>Ng&agrave;y 29/9, cảnh s&aacute;t d&aacute;n tờ rơi truy t&igrave;m 2 thanh ni&ecirc;n qu&ecirc; Y&ecirc;n B&aacute;i do li&ecirc;n quan vụ cướp t&agrave;i sản. Khoảng 18h ng&agrave;y 30/9, cảnh s&aacute;t bắt được 2 nghi phạm tại x&atilde; Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn.</p> <p>Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Tai có khả năng tự làm sạch mà không cần lấy ráy tai thường xuyên. Dùng tăm bông hoặc các vật dụng vệ sinh tai thụt sâu, dễ đẩy ráy vào sâu bên trong, nguy cơ thủng màng nhĩ, nhiễm trùng cao.
back to top