Bộ Công an kỷ luật CSGT đứng nhìn cô gái bị bạn trai sát hại

Bộ trưởng Công an có quyết định giáng cấp từ trung tá xuống đại úy đối với CSGT đứng nhìn nữ nhân viên ngân hàng bị sát hại hồi đầu tháng 4.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/857Gj7Y5H4o/6868b259f21e1b40420f/5a607b556110884ed101/720/Giet_ban_gai.mp4?authen=exp=1570823761~acl=/857Gj7Y5H4o/*~hmac=87b204fd7f9809ce76957f2c0212f9d9" false="" source-url="/video-nam-thanh-nien-dam-chet-ban-gai-truoc-mat-canh-sat-post931526.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="eb049ceafaad13f34abc" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/pwivovlb/2019_04_01/56157759_405886070207094_4589444096493355008_n.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nMfHGtoqqKY/849650a710e0f9bea0f1/fbfbd4cece8b27d57e9a/480/Giet_ban_gai.mp4?authen=exp=1570823761~acl=/nMfHGtoqqKY/*~hmac=214e9fd5a8a4cf2924c87bb57b1a621e"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/-FVfmbTzbKU/whls/vod/0/X8608ITzVtzVNrpDa14/Giet_ban_gai.m3u8?authen=exp=1570780561~acl=/-FVfmbTzbKU/*~hmac=898c65a42ac42b7af00b4d2f37709c4c" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nMfHGtoqqKY/849650a710e0f9bea0f1/fbfbd4cece8b27d57e9a/480/Giet_ban_gai.mp4?authen=exp=1570823761~acl=/nMfHGtoqqKY/*~hmac=214e9fd5a8a4cf2924c87bb57b1a621e" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/857Gj7Y5H4o/6868b259f21e1b40420f/5a607b556110884ed101/720/Giet_ban_gai.mp4?authen=exp=1570823761~acl=/857Gj7Y5H4o/*~hmac=87b204fd7f9809ce76957f2c0212f9d9" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Nam thanh ni&ecirc;n đ&acirc;m chết bạn g&aacute;i trước mặt cảnh s&aacute;t</span></strong> D&ugrave; c&oacute; cảnh s&aacute;t tiếp cận, thanh ni&ecirc;n 31 tuổi vẫn cầm k&eacute;o đ&acirc;m gục bạn g&aacute;i rồi d&ugrave;ng hung kh&iacute; tự s&aacute;t.</figcaption> </figure> <p>Chiều 10/10, thượng t&aacute; L&ecirc; Anh Tuấn, Trưởng ph&ograve;ng CSGT C&ocirc;ng an tỉnh Ninh B&igrave;nh, cho biết Bộ trưởng C&ocirc;ng an đ&atilde; k&yacute; quyết định kỷ luật đối với trung t&aacute; Nguyễn Ch&iacute; Kiều, c&aacute;n bộ Đội tuần tra kiểm so&aacute;t giao th&ocirc;ng nội tỉnh, Ph&ograve;ng CSGT C&ocirc;ng an Ninh B&igrave;nh.</p> <p>Trung t&aacute; Kiều l&agrave; bị kỷ luật li&ecirc;n quan đến vụ nữ nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng bị bạn trai s&aacute;t hại hồi đầu th&aacute;ng 4.</p> <p>Nam cảnh s&aacute;t bị kỷ luật gi&aacute;ng cấp từ trung t&aacute; xuống đại &uacute;y, hạ 2 bậc lương (từ 7,4 xuống 6,2) v&igrave; vi phạm Điểm C, Khoản 5, Điều 9, Th&ocirc;ng tư số 10/2010/TT-BCA ng&agrave;y 25/2/2010 về Quy định xử l&yacute; vi phạm điều lệnh C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>Sau khi nhận kỷ luật của Bộ C&ocirc;ng an, &ocirc;ng Kiều c&oacute; đơn xin nghỉ hưu trước tuổi v&agrave; đ&atilde; được cấp tr&ecirc;n giải quyết. Cũng theo thượng t&aacute; Tuấn, trước đ&oacute;, Đảng bộ Ph&ograve;ng CSGT đ&atilde; tiến h&agrave;nh kỷ luật bằng h&igrave;nh thức cảnh c&aacute;o đối với &ocirc;ng Kiều.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bo Cong an ky luat CSGT dung nhin co gai bi ban trai sat hai hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/02/maxresdefaul.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Nam CSGT xuất hiện trong clip nữ nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng bị đ&acirc;m chết. <em>Ảnh: Cắt từ clip.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o khoảng 9h ng&agrave;y 1/4, tại đường T&ocirc;n Đức Thắng (phường Đ&ocirc;ng Th&agrave;nh, TP Ninh B&igrave;nh) xảy ra vụ &aacute;n mạng. Nạn nh&acirc;n l&agrave; Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi) bị bạn trai t&ecirc;n Phạm Văn Nghị (31 tuổi, c&ugrave;ng tr&uacute; huyện Kim Sơn, Ninh B&igrave;nh) s&aacute;t hại.</p> <p>Nh&acirc;n chứng cho biết thời điểm tr&ecirc;n, họ thấy đ&ocirc;i nam nữ giằng co tr&ecirc;n &ocirc;t&ocirc;. L&uacute;c n&agrave;y, c&oacute; một người đ&agrave;n &ocirc;ng đi xe m&aacute;y qua. Thấy vậy, chị Huyền bung cửa xe k&ecirc;u người n&agrave;y cứu v&agrave; n&oacute;i c&oacute; người đ&ograve;i giết m&igrave;nh.</p> <p>Người đ&agrave;n &ocirc;ng chưa r&otilde; chuyện g&igrave; xảy ra th&igrave; bất ngờ bị Nghị l&aacute;i &ocirc;t&ocirc; đ&acirc;m đổ xe m&aacute;y, ng&atilde; xuống vỉa h&egrave;. Tiếp đ&oacute;, Nghị cầm k&eacute;o đuổi theo chị Huyền. V&igrave; bị thương n&ecirc;n người đ&agrave;n &ocirc;ng kh&ocirc;ng đuổi kịp để can ngăn.</p> <p>Sau đ&oacute;, Huyền bị Nghị khống chế v&agrave; đ&acirc;m nhiều nh&aacute;t v&agrave;o ngực, cổ. Khi c&ocirc; g&aacute;i gục xuống, nam thanh ni&ecirc;n cởi trần ngồi gh&igrave; l&ecirc;n nạn nh&acirc;n rồi d&ugrave;ng k&eacute;o tự đ&acirc;m v&agrave;o người m&igrave;nh. L&uacute;c lực lượng chức năng c&oacute; mặt, nạn nh&acirc;n tử vong. Nghị được đưa đi cấp cứu.</p> <p>Cũng trong s&aacute;ng 1/4, mạng x&atilde; hội xuất hiện clip ghi lại vụ việc tr&ecirc;n. Trong clip, một người mặc sắc phục CSGT tr&ecirc;n tay c&oacute; cầm c&ocirc;ng cụ hỗ trợ nhưng kh&ocirc;ng tiếp cận để khống chế hung thủ m&agrave; đứng nh&igrave;n v&agrave; gọi điện thoại. Người n&agrave;y sau đ&oacute; được x&aacute;c định l&agrave; trung t&aacute; Nguyễn Ch&iacute; Kiều.</p> <p>Tường tr&igrave;nh lại sự việc, nam cảnh s&aacute;t cho hay thời điểm đ&oacute; đang l&agrave;m việc tại cầu Non Nước (phường Đ&ocirc;ng Th&agrave;nh, TP Ninh B&igrave;nh) th&igrave; nhận được tin b&aacute;o của người d&acirc;n c&oacute; vụ tai nạn giao th&ocirc;ng giữa &ocirc;t&ocirc; v&agrave; xe m&aacute;y ở đường T&ocirc;n Đức Thắng (c&aacute;ch vị tr&iacute; l&agrave;m việc khoảng 400 m).</p> <p>Sau đ&oacute;, anh n&agrave;y đến hiện trường th&igrave; thấy c&ocirc; g&aacute;i đang bị một nam thanh ni&ecirc;n khống chế. Nam CSGT đ&atilde; tiếp cận nam thanh ni&ecirc;n 2 lần để khuy&ecirc;n ngăn. Tuy nhi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n n&agrave;y vẫn hung h&atilde;n v&agrave; đe dọa tự tử. Nhiều người d&acirc;n thấy vậy cũng kh&ocirc;ng thể can thiệp.</p> <p>Nam cảnh s&aacute;t sau đ&oacute; đ&atilde; l&ugrave;i ra ngo&agrave;i gọi điện cho lực lượng 113 tới hiện trường để hỗ trợ xử l&yacute;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top