Lời khai rợn người của bà nội nghi sát hại cháu gái 11 tuổi

Nhờ cháu nội kỳ lưng, bà Hương đẩy bé gái 11 tuổi xuống hồ nước khiến nạn nhân tử vong. Cảnh sát đang xác minh lời khai của nghi phạm.

<div> <p>Tối 6/11, nguồn tin ri&ecirc;ng tiết lộ kết quả điều tra ban đầu vụ b&agrave; Nguyễn Thị Hường (64 tuổi, ở huyện Y&ecirc;n Th&agrave;nh, tỉnh Nghệ An) s&aacute;t hại ch&aacute;u nội 11 tuổi.</p> <p>&quot;B&agrave; Hường đ&atilde; thừa nhận đẩy ch&aacute;u nội xuống nước khiến b&eacute; g&aacute;i tử vong. Nhưng trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh lấy lời khai, b&agrave; ta kh&ocirc;ng hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi&rdquo;, nguồn tin cho hay.</p> <div><img alt="Lời khai rợn người của bà nội nghi sát hại cháu gái 11 tuổi - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/16/camera_fiza.jpg" /><span>H&igrave;nh ảnh camera ghi lại cảnh T&acirc;m chở b&agrave; nội bằng xe đạp điện trước khi mất t&iacute;ch.</span> <p>Được biết, vợ chồng con trai b&agrave; Hường v&agrave;o miền Nam l&agrave;m ăn, để lại con g&aacute;i l&agrave; Nguyễn Thị T&acirc;m (nạn nh&acirc;n trong vụ &aacute;n) cho &ocirc;ng b&agrave; nội chăm s&oacute;c. Sau n&agrave;y, khi con trai b&agrave; Hường về qu&ecirc; th&igrave; thường xuy&ecirc;n nảy sinh m&acirc;u thuẫn với bố đẻ.</p> <p>&ldquo;Theo lời khai của b&agrave; Hường, bố của T&acirc;m đối xử với họ kh&ocirc;ng ra g&igrave;. Hồi đầu th&aacute;ng, b&agrave; Hường mua thịt nấu cho chồng ăn nhưng bị con trai chửi bới. Chồng b&agrave; Hường h&ocirc;m đ&oacute; bỏ ăn, kh&oacute;c v&agrave; dọa sẽ tự tử&rdquo;, nguồn tin kể. Về ph&iacute;a T&acirc;m, b&agrave; Hường cũng cho rằng từ nhỏ, b&eacute; g&aacute;i đang học lớp 5 nhiều lần hỗn l&atilde;o với &ocirc;ng b&agrave; nội.</p> <p>H&ocirc;m 3/11, b&agrave; Hường đi mua hai k&eacute;t bia để b&aacute;n lại cho người kh&aacute;c th&igrave; gặp T&acirc;m đi xe đạp tr&ecirc;n đường. Hai b&agrave; ch&aacute;u rủ nhau đến nh&agrave; họ h&agrave;ng chơi nhưng họ đi vắng. Tr&ecirc;n đường về, b&agrave; Hường nhắc đến chuyện bố con T&acirc;m hỗn l&atilde;o n&ecirc;n hai b&ecirc;n c&atilde;i v&atilde;. L&uacute;c n&agrave;y, b&agrave; Hường bắt đầu nảy sinh &yacute; định giết ch&aacute;u nội.</p> <p>Nghi phạm lấy cớ nhờ T&acirc;m chở v&agrave;o khu vực c&oacute; đập nước để tắm rồi nhờ ch&aacute;u nội kỳ lưng. Khi b&eacute; g&aacute;i kh&ocirc;ng để &yacute;, b&agrave; Hường đ&atilde; x&ocirc; T&acirc;m xuống nước.</p> <div> <div><img alt="Lời khai rợn người của bà nội nghi sát hại cháu gái 11 tuổi - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/12/_zing_rgsi.jpg" /><span>Hồ nước, nơi b&eacute; g&aacute;i tử vong. Ảnh: P. H&ograve;a.</span></div> <p>&ldquo;Bản th&acirc;n b&agrave; Hường khi đ&oacute; cũng ng&atilde; xuống theo ch&aacute;u v&igrave; trượt ch&acirc;n nhưng v&igrave; ở gần bờ n&ecirc;n b&agrave; l&ecirc;n được, c&ograve;n T&acirc;m chết đuối&rdquo;, nguồn tin cho biết. Sau đ&oacute; nghi phạm về nh&agrave; rồi bắt xe đi H&agrave; Nội l&agrave;m thu&ecirc;.</p> <p>Về ph&iacute;a gia đ&igrave;nh, sau khi kh&ocirc;ng thấy T&acirc;m trở về đ&atilde; tr&igrave;nh b&aacute;o c&ocirc;ng an. Cảnh s&aacute;t sau đ&oacute; ph&aacute;t hiện b&agrave; Hường l&agrave; người cuối c&ugrave;ng gặp ch&aacute;u T&acirc;m. Khi bị triệu tập, người phụ nữ n&agrave;y đ&atilde; nhận tội. B&agrave; Hường đề xuất được gặp con trai để n&oacute;i r&otilde; l&yacute; do s&aacute;t hại T&acirc;m v&igrave; bố con nạn nh&acirc;n hỗn l&aacute;o.</p> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Chiều 3/11, Nguyễn Thị T&acirc;m (11 tuổi, x&atilde; Hậu Th&agrave;nh) đi xe đạp điện đến dự sinh nhật bạn nhưng sau đ&oacute; kh&ocirc;ng trở về nh&agrave;.<br /> <br /> Tối h&ocirc;m đ&oacute;, kh&ocirc;ng thấy T&acirc;m trở về nh&agrave; n&ecirc;n người th&acirc;n tổ chức t&igrave;m kiếm. Tại đập nước ở c&ugrave;ng x&atilde;, mọi người t&igrave;m thấy &aacute;o ngo&agrave;i v&agrave; xe đạp điện của T&acirc;m. Ng&agrave;y 5/11, thi thể b&eacute; g&aacute;i được t&igrave;m thấy ở hồ nước.</p> </blockquote> </div> </div> <p><span>Theo Zing</span></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top