Vì sao Hà Nội có điểm liệt Ngữ văn cao nhất cả nước

Thí sinh Hà Nội bị điểm liệt môn Ngữ văn chiếm 8,2% tổng số bài thi điểm liệt môn này trên toàn quốc.

<div> <div> <figure class="article-avatar cms-body"><img alt="Hà Nội có lượng thí sinh bị điểm liệt Ngữ văn cao" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/16/tien_phong_thi_qcjw(1).jpg" title="Vì sao Hà Nội có điểm liệt Ngữ văn cao nhất cả nước" /> <figcaption class="fig">H&agrave; Nội c&oacute; lượng th&iacute; sinh bị điểm liệt Ngữ văn cao</figcaption> </figure> <div> <p>Theo số liệu của Bộ GD&amp;ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 cả nước c&oacute; tới 1.265 b&agrave;i thi bị điểm liệt. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i,&nbsp;&nbsp;năm nay m&ocirc;n Ngữ văn c&oacute; số b&agrave;i thi bị điểm liệt cao nhất trong số c&aacute;c m&ocirc;n thi. Đứng đầu danh s&aacute;ch bị điểm liệt nhiều nhất l&agrave; H&agrave; Nội với 104 b&agrave;i thi (chiếm 8,2% cả nước).&nbsp;</p> <p>Xếp sau đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c tỉnh như Sơn La (91 b&agrave;i thi điểm liệt (90 b&agrave;i thi điểm liệt), Quảng Ng&atilde;i, Đắk Lắk (83 b&agrave;i điểm liệt); Đồng Nai (81 b&agrave;i thi điểm liệt); Gia Lai (76 b&agrave;i thi điểm liệt)&hellip;</p> <p>Theo quy chế thi THPT quốc gia, những th&iacute; sinh c&oacute; b&agrave;i thi bị điểm liệt đều bị trượt tốt nghiệp. Năm nay, c&oacute; th&iacute; sinh l&agrave; học sinh Trường THPT chuy&ecirc;n nhưng cũng trượt tốt nghiệp v&igrave; bị điểm liệt ở một m&ocirc;n thi kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n.</p> <p>Tổng số b&agrave;i thi Ngữ văn của cả nước năm nay&nbsp;l&agrave;&nbsp;867.937. Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc;n duy nhất kh&ocirc;ng c&oacute; điểm 10. Điểm Ngữ văn cao nhất l&agrave; 9,5 với 17 th&iacute; sinh đạt được mức n&agrave;y.</p> <p>Điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n Ngữ văn l&agrave; 5,49 v&agrave; c&oacute; nhiều tỉnh, th&agrave;nh c&oacute; điểm trung b&igrave;nh cao hơn mặt bằng chung. Trong đ&oacute;, đứng đầu bảng l&agrave; tỉnh H&agrave; Nam với mức điểm trung b&igrave;nh l&agrave; 6,31 điểm. So s&aacute;nh với điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n Ngữ văn năm 2018, năm nay điểm trung b&igrave;nh thấp hơn&nbsp;&nbsp;(năm2018 điểm trung b&igrave;nh Ngữ văn&nbsp;5,54) v&agrave; điểm cao nhất của năm trước l&agrave; 9,75 v&agrave; c&oacute; tới 7 th&iacute; sinh đạt được mức điểm n&agrave;y.</p> <div>Theo một gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Ngữ văn Trường THPT ở H&agrave; Nội, đề thi năm nay kh&ocirc;ng dễ để lấy điểm cao nhưng kh&ocirc;ng kh&oacute; để lấy điểm tốt nghiệp. Do đ&oacute;, lượng th&iacute; sinh bị điểm liệt nhiều c&oacute; thể do c&oacute; nhiều th&iacute; sinh tự do, c&aacute;c em kh&ocirc;ng học hoặc trong phương thức chấm, gi&aacute;m khảo thẳng tay, kh&ocirc;ng c&oacute; tư tưởng &quot;vớt&quot; học sinh. Gi&aacute;o vi&ecirc;n n&agrave;y cũng cho rằng, trong một số lượng lớn học sinh dự thi, tỉ lệ th&iacute; sinh bị điểm liệt nhiều như vậy nhưng đ&oacute; mới l&agrave; con số phản &aacute;nh thực chất.&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top