Vệ tinh quan sát Trái đất, cảnh báo thảm họa khẩn cấp

Dự án vệ tinh quan sát Trái đất với cảm biến radar LOTUSat II sẽ được chế tạo, tích hợp, thử nghiệm tại Việt Nam và sẽ được phóng lên quỹ đạo vào năm 2021.

Hỏi: Với những thảm họa như vòi rồng, sóng thần… vệ tinh có thể quan sát và biết trước được không?

Nguyễn Mai Loan (Khánh Hòa)

TS Lê Xuân Huy, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia: Dự án vệ tinh quan sát Trái đất với cảm biến radar LOTUSat II sẽ được chế tạo, tích hợp, thử nghiệm tại Việt Nam và sẽ được phóng lên quỹ đạo vào năm 2021. Các vệ tinh thuộc Dự án có vai trò như là phương tiện phục vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu cũng như quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Hệ thống này sẽ đảm bảo việc quan sát Trái đất trong trường hợp thảm họa khẩn cấp với mọi điều kiện thời tiết khí hậu, xây dựng và xử lý các dữ liệu vệ tinh phục vụ giám sát và cảnh báo sớm thiên tai, các thảm họa môi trường, dự báo sớm sản lượng nông nghiệp, cập nhật hệ thống bản độ điện tử cho quản lý và quy hoạch đất đai, nghiên cứu và phòng chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top