Từ năm 2021, thêm nhiều quy định mới về lương tối thiểu vùng

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 quy định nhiều điểm mới liên quan đến mức lương tối thiểu.

<div> <div class="col"> <div class="text-long"> <p>Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 th&igrave; mức lương tối thiểu l&agrave; mức lương thấp nhất được trả cho người lao động l&agrave;m c&ocirc;ng việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động b&igrave;nh thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động v&agrave; gia đ&igrave;nh họ, ph&ugrave; hợp với điều kiện ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội.</p> <p>Mức lương tối thiểu được x&aacute;c lập theo v&ugrave;ng, ấn định theo th&aacute;ng, giờ.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <article> <div><picture><img alt="Ảnh minh họa." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/media-vov-vn_thuong-20tet_0.jpg" /></picture></div> </article> </div> <figcaption>Ảnh minh họa.</figcaption> </figure> <p>Trong khi đ&oacute;, hiện h&agrave;nh, Khoản 1 Điều 91 Bộ luật lao động 2012 quy định mức lương tối thiểu được x&aacute;c định theo th&aacute;ng, ng&agrave;y, giờ v&agrave; được x&aacute;c lập theo v&ugrave;ng, ng&agrave;nh.</p> <p>Bộ luật Lao động 2012 hiện h&agrave;nh quy định mức lương tối thiểu ng&agrave;nh được x&aacute;c định th&ocirc;ng qua thương lượng tập thể ng&agrave;nh, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ng&agrave;nh nhưng kh&ocirc;ng được thấp hơn mức lương tối thiểu v&ugrave;ng do Ch&iacute;nh phủ c&ocirc;ng bố.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Bộ luật Lao động 2019 kh&ocirc;ng c&ograve;n quy định kh&aacute;i niệm mức lương tối thiểu ng&agrave;nh nữa.</p> <p><strong>Th&ecirc;m nhiều căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu</strong></p> <p>Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 91 Bộ luật lao động 2019 th&igrave; mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa tr&ecirc;n c&aacute;c căn cứ sau: Mức sống tối thiểu của người lao động v&agrave; gia đ&igrave;nh họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu v&agrave; mức lương tr&ecirc;n thị trường; chỉ số gi&aacute; ti&ecirc;u d&ugrave;ng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc l&agrave;m v&agrave; thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; điểm mới so với&nbsp;Khoản 2 Điều 91 Bộ luật lao động 2012 quy định mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh dựa tr&ecirc;n nhu cầu sống tối thiểu của người lao động v&agrave; gia đ&igrave;nh họ, điều kiện kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; mức tiền lương tr&ecirc;n thị trường lao động./.</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top