Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM cần lưu ý gì?

(khoahocdoisong.vn) - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 sẽ phải tự in phiếu báo thi và tham dự thi theo đúng thông tin hướng dẫn.

<p style="text-align: justify;">TS Nguyễn Quốc Ch&iacute;nh, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Khảo th&iacute; v&agrave; Đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng đ&agrave;o tạo, Đại học&nbsp;Quốc gia TPHCM cho biết, kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực 2020 đ&atilde; được Ban Gi&aacute;m đốc Đại học&nbsp;Quốc gia TPHCM đồng &yacute; điều chỉnh phương &aacute;n chỉ tổ chức&nbsp;1 đợt duy nhất.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Dự kiến, kỳ&nbsp;thi sẽ được tổ chức v&agrave;o giữa th&aacute;ng 8/2020 tại 5 địa phương: TPHCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang (Kh&aacute;nh H&ograve;a) v&agrave; Đ&agrave; Nẵng.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">To&agrave;n bộ kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực chỉ diễn ra trong một buổi s&aacute;ng với b&agrave;i thi tổng hợp gồm 120 c&acirc;u trắc nghiệm với thời gian l&agrave;m b&agrave;i l&agrave; 150 ph&uacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Th&iacute; sinh c&oacute; 5 ng&agrave;y để ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục nộp lệ ph&iacute; thi. Trước ng&agrave;y thi &iacute;t nhất 7 ng&agrave;y, th&iacute; sinh sẽ nhận được th&ocirc;ng tin chi tiết về ph&ograve;ng thi, giờ thi gửi qua hệ thống. Th&iacute; sinh tự in phiếu b&aacute;o thi v&agrave; tham dự thi theo đ&uacute;ng th&ocirc;ng tin hướng dẫn.</p> <p style="text-align: justify;">Về nội dung đề thi sẽ được cung cấp số liệu, dữ kiện v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng thức cơ bản nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng suy luận v&agrave; giải quyết vấn đề, kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng học thuộc l&ograve;ng. Hiện c&oacute; 65 trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi n&agrave;y để x&eacute;t tuyển.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện&nbsp;đ&atilde; c&oacute; 63.482 th&iacute; sinh đăng k&yacute; (trong đ&oacute; 58.237 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục lệ ph&iacute; thi).</p> <p style="text-align: justify;">TPHCM l&agrave; địa phương c&oacute; số th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi nhiều nhất với 46.853 th&iacute; sinh. Tỉnh Bến Tre 2.963 th&iacute; sinh, An Giang 3.032, TP Nha Trang (Kh&aacute;nh H&ograve;a) 4.177, Đ&agrave; Nẵng 6.457. Th&iacute; sinh đến từ 63 tỉnh th&agrave;nh phố, 1.577 trường THPT - nữ 58.6%, nam 41.4%.</p> <p style="text-align: justify;">Th&iacute; sinh c&oacute; thể xem c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến kỳ thi, điểm thi cũng như t&agrave;i liệu hướng dẫn đăng k&yacute; dự thi v&agrave; đ&oacute;ng lệ ph&iacute; dự thi tại địa chỉ website: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/.</p> </div>

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top