Sơ tuyển vào trường quân đội từ ngày 1/3

Năm 2021, các viện, trường trong quân đội sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự.

<div> <p>Vừa qua, Ban Tuyển sinh qu&acirc;n sự, Bộ Quốc ph&ograve;ng c&oacute; văn bản hướng dẫn c&ocirc;ng t&aacute;c sơ tuyển đ&agrave;o tạo đại học, cao đẳng, trung cấp qu&acirc;n sự v&agrave; hướng dẫn c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển sinh sau đại học năm 2021. Th&iacute; sinh cần lưu &yacute; những điểm sau:</p> <p>Thứ nhất, thời gian tổ chức sơ tuyển bắt đầu từ 1/3 đến 25/4. Th&iacute; sinh l&agrave; thanh ni&ecirc;n ngo&agrave;i qu&acirc;n đội đăng k&yacute; sơ tuyển v&agrave; mua hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện (quận, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố trực thuộc tỉnh th&agrave;nh phố trực thuộc trung ương), nơi th&iacute; sinh đăng k&yacute; hộ khẩu thường tr&uacute; (gọi chung l&agrave; Ban TSQS cấp huyện). Th&iacute; sinh l&agrave; qu&acirc;n nh&acirc;n đang tại ngũ đăng k&yacute; sơ tuyển v&agrave; mua hồ sơ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đo&agrave;n hoặc tương đương.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="so tuyen cac truong quan doi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/27/znews-photo-zadn-vn_diem_chuan_cac_truong_quan_doi2.jpg" title="sơ tuyển các trường quân đội ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thời gian tổ chức sơ tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường khối qu&acirc;n đội bắt đầu từ 1/3 đến 25/4. Ảnh: <em>V.L.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Thứ hai, khi đăng k&yacute; sơ tuyển, th&iacute; sinh phải đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển nguyện vọng 1 v&agrave;o trường nộp hồ sơ sơ tuyển. C&aacute;c trường qu&acirc;n đội v&agrave; trường c&ocirc;ng an đều chỉ x&eacute;t tuyển đối với th&iacute; sinh đăng k&yacute; nguyện vọng 1. C&aacute;c nguyện vọng c&ograve;n lại th&iacute; sinh đăng k&yacute; v&agrave;o c&aacute;c trường ngo&agrave;i qu&acirc;n đội (thực hiện đăng k&yacute; theo quy định của Bộ GD&amp;ĐT).</p> <p>Sau khi c&oacute; kết quả thi tốt nghiệp THPT, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển, th&iacute; sinh được điều chỉnh nguyện vọng theo quy định của Bộ GD&amp;ĐT.</p> <p>Đối với việc điều chỉnh đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường qu&acirc;n đội, th&iacute; sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển theo nh&oacute;m trường theo đ&uacute;ng v&ugrave;ng miền v&agrave; đối tượng tuyển sinh.</p> <p>Nh&oacute;m 1 gồm c&aacute;c học viện: Hậu cần, Hải qu&acirc;n, Bi&ecirc;n ph&ograve;ng, Ph&ograve;ng kh&ocirc;ng - Kh&ocirc;ng qu&acirc;n (hệ Chỉ huy tham mưu) v&agrave; c&aacute;c trường sĩ quan: Lục qu&acirc;n 1, Lục qu&acirc;n 2, Ch&iacute;nh trị, Đặc c&ocirc;ng, Ph&aacute;o binh, Tăng - Thiết gi&aacute;p, Ph&ograve;ng h&oacute;a, Th&ocirc;ng tin, C&ocirc;ng binh.</p> <p>Nh&oacute;m 2 gồm c&aacute;c học viện: Kỹ thuật qu&acirc;n sự, Qu&acirc;n y, Khoa học qu&acirc;n sự, Ph&ograve;ng kh&ocirc;ng - Kh&ocirc;ng qu&acirc;n (hệ Kỹ sư h&agrave;ng kh&ocirc;ng).</p> <p>Thứ ba, về m&ocirc;n thi, c&aacute;c th&iacute; sinh chưa tốt nghiệp THPT phải l&agrave;m b&agrave;i thi để x&eacute;t c&ocirc;ng nhận tốt nghiệp v&agrave; đăng k&yacute; dự thi th&ecirc;m c&aacute;c b&agrave;i thi, m&ocirc;n thi đ&uacute;ng với tổ hợp x&eacute;t tuyển đại học, cao đẳng do c&aacute;c học viện, trường qu&acirc;n đội quy định.</p> <p>Th&iacute; sinh đ&atilde; tốt nghiệp THPT dự kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ để x&eacute;t tuyển sinh đại học, cao đẳng, cần đăng k&yacute; dự thi c&aacute;c b&agrave;i thi, m&ocirc;n thi đ&uacute;ng với tổ hợp x&eacute;t tuyển v&agrave;o ng&agrave;nh, nh&oacute;m ng&agrave;nh theo quy định của c&aacute;c trường đại học, cao đẳng m&agrave; th&iacute; sinh c&oacute; nguyện vọng dự tuyển.</p> <p>Thứ tư, về điểm chuẩn tuyển sinh, đối với c&aacute;c học viện, trường c&oacute; x&eacute;t tuyển đồng thời tổ hợp (A00) To&aacute;n, L&yacute;, H&oacute;a v&agrave; tổ hợp (A01) To&aacute;n, L&yacute;, tiếng Anh, trường sẽ lấy điểm chuẩn chung cho cả hai tổ hợp.</p> <p>Tương tự, Học viện Qu&acirc;n y lấy điểm chuẩn x&eacute;t tuyển chung cho cả hai tổ hợp (A00) To&aacute;n, L&yacute;, H&oacute;a, (B00) To&aacute;n, H&oacute;a, Sinh.</p> <p>Những th&iacute; sinh được t&iacute;nh điểm chuẩn theo hộ khẩu thường tr&uacute; ph&iacute;a Nam phải c&oacute; đủ c&aacute;c điều kiện bao gồm: C&oacute; hộ khẩu thường tr&uacute; từ tỉnh Quảng Trị trở v&agrave;o; thời gian c&oacute; hộ khẩu thường tr&uacute; từ tỉnh Quảng Trị trở v&agrave;o (t&iacute;nh đến th&aacute;ng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm thường tr&uacute; li&ecirc;n tục trở l&ecirc;n v&agrave; c&oacute; &iacute;t nhất năm lớp 12 học v&agrave; dự thi tốt nghiệp THPT tại c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam.</p> <p>Trong trường hợp c&oacute; nhiều th&iacute; sinh bằng điểm nhau, số th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển vượt qu&aacute; chỉ ti&ecirc;u được giao, c&aacute;c trường sẽ sử dụng điểm của c&aacute;c m&ocirc;n trong tổ hợp x&eacute;t tuyển l&agrave;m c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; phụ.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top