Số ca mắc Covid-19 vượt 2 triệu, Mỹ đối mặt đợt bùng phát dịch mới

Số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã vượt 2 triệu người, trong khi các chuyên gia y tế cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ hai tại nước này.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Số ca mắc Covid-19 vượt 2 triệu, Mỹ đối mặt đợt bùng phát dịch mới - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/icdn-dantri-com-vn_my-covid-1591834570177.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/icdn-dantri-com-vn_my-covid-1591834570177.png" title="Số ca mắc Covid-19 vượt 2 triệu, Mỹ đối mặt đợt bùng phát dịch mới - 1" /> <figcaption> <p>Bệnh nh&acirc;n được chuyển tới ph&ograve;ng cấp cứu tại bệnh viện ở bang Arizona, Mỹ. (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <p>Theo thống k&ecirc; của <em>Reuters</em>, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đ&atilde; vượt mốc<strong> 2 triệu</strong> người v&agrave;o ng&agrave;y 10/6, trong khi số ca tử vong cũng tăng l&ecirc;n <strong>115.126</strong> người. Cho đến nay, Mỹ vẫn l&agrave; ổ dịch lớn nhất thế giới, bỏ xa Brazil - nước ở vị tr&iacute; số 2 với 39.797 ca tử vong v&agrave; hơn 775.000 ca nhiễm.</p> <p>Tr&ecirc;n to&agrave;n nước Mỹ, số ca nhiễm mới c&oacute; xu hướng tăng nhẹ sau 5 tuần sụt giảm. Một phần nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn tới sự gia tăng n&agrave;y l&agrave; do c&oacute; th&ecirc;m nhiều x&eacute;t nghiệm được tiến h&agrave;nh. Số ca x&eacute;t nghiệm tăng cao kỷ lục v&agrave;o ng&agrave;y 5/6 khi c&oacute; tới 545.690 trường hợp được x&eacute;t nghiệm trong 1 ng&agrave;y.</p> <p>Sự gia tăng về số ca mắc Covid-19 tại Mỹ gần đ&acirc;y cũng l&agrave; hệ quả của việc người d&acirc;n đi lại nhiều hơn, một số hoạt động kinh doanh được nối lại v&agrave; c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; tr&ecirc;n 50 bang dần mở cửa trở lại. C&aacute;c bang đ&atilde; nới lỏng c&aacute;c biện ph&aacute;p hạn chế được thiết lập từ hồi th&aacute;ng 3, trong khi vẫn chưa c&oacute; vắc xin để điều trị Covid-19.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh quy m&ocirc; lớn diễn ra tr&ecirc;n to&agrave;n nước Mỹ từ ng&agrave;y 25/5, sau c&aacute;i chết của c&ocirc;ng d&acirc;n da m&agrave;u George Floyd ở Minneapolis, cũng khiến số ca nhiễm tăng vọt trong những tuần gần đ&acirc;y. Nhiều người biểu t&igrave;nh kh&ocirc;ng đeo khẩu trang, trong khi quy định về gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội gần như bị phớt lờ.</p> <p>Giới chức y tế Mỹ tin rằng ca nhiễm đầu ti&ecirc;n tại nước n&agrave;y xuất hiện từ th&aacute;ng 1 v&agrave; Mỹ đ&atilde; ghi nhận 1 triệu ca nhiễm v&agrave;o ng&agrave;y 28/4. T&iacute;nh đến th&aacute;ng 6, trung b&igrave;nh mỗi ng&agrave;y Mỹ ghi nhận 21.000 ca nhiễm mới, &iacute;t hơn so với 30.000 ca/ng&agrave;y hồi th&aacute;ng 4 v&agrave; 23.000 ca/ng&agrave;y hồi th&aacute;ng 5.</p> <p>Ng&agrave;y 12/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến c&aacute;o c&aacute;c ch&iacute;nh phủ n&ecirc;n đảm bảo rằng trước khi quyết định mở cửa trở lại, tỷ lệ số người x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với Covid-19 chỉ n&ecirc;n ở mức 5% hoặc thấp hơn trong &iacute;t nhất 14 ng&agrave;y.</p> <p>Tỷ lệ số ca x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh tại Mỹ hiện vẫn dao động từ 4% đến 7% tr&ecirc;n cả nước. Một số bang thậm ch&iacute; c&ograve;n ghi nhận tỷ lệ cao hơn mức khuyến c&aacute;o của WHO như Maryland 8%, Utah 9%, Nebraska 9%, Virginia 9%, Massachusetts 11% v&agrave; Arizona 12%.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Số ca mắc Covid-19 vượt 2 triệu, Mỹ đối mặt đợt bùng phát dịch mới - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/icdn-dantri-com-vn_bieu-tinh-my-1591574421520.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/icdn-dantri-com-vn_bieu-tinh-my-1591574421520.png" title="Số ca mắc Covid-19 vượt 2 triệu, Mỹ đối mặt đợt bùng phát dịch mới - 2" /> <figcaption> <p>Đ&aacute;m đ&ocirc;ng biểu t&igrave;nh phản đối c&aacute;i chết của c&ocirc;ng d&acirc;n da m&agrave;u tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <p>Eric Toner, học giả cấp cao tại Trung t&acirc;m An ninh Y tế Johns Hopkins, cảnh b&aacute;o &ldquo;l&agrave;n s&oacute;ng l&acirc;y nhiễm mới đang xuất hiện tại nhiều khu vực&rdquo; ở Mỹ. Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, c&oacute; bằng chứng cho thấy l&agrave;n s&oacute;ng l&acirc;y nhiễm thứ hai đang h&igrave;nh th&agrave;nh tại Arizona, Texas, Florida v&agrave; California.</p> <p>Trong tuần n&agrave;y, Sở Y tế Arizona đ&atilde; gửi thư đề nghị c&aacute;c bệnh viện k&iacute;ch hoạt phương &aacute;n khẩn cấp khẩn cấp v&agrave; chuẩn bị số giường bệnh cần thiết để ứng ph&oacute; dịch bệnh.</p> <p>Arizona l&agrave; một trong 19 bang tại Mỹ đang chứng kiến xu hướng gia tăng số ca nhiễm mới. V&agrave;o thời kỳ đỉnh điểm, 78% số giường d&agrave;nh cho bệnh nh&acirc;n điều trị đặc biệt tại Arizona được sử dụng. T&iacute;nh đến ng&agrave;y 8/6, tỷ lệ n&agrave;y l&agrave; 76%.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i biết Covid-19 vẫn đang ở trong cộng đồng của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i dự đo&aacute;n số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng l&ecirc;n&rdquo;, Sở Y tế Arizona đăng th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n Twitter h&ocirc;m 9/6.</p> <p>Số người nhập viện để điều trị Covid-19 tại Mỹ từ cuối th&aacute;ng 5 đ&atilde; tăng l&ecirc;n tại &iacute;t nhất 12 bang gồm Alaska, Arkansas, Arizona, California, Kentucky, Mississippi, Montana, North Carolina, Oregon, South Carolina, Texas v&agrave; Utah. North Carolina thậm ch&iacute; ph&aacute; vỡ kỷ lục về số ca nhập viện, l&ecirc;n tới 774 người.</p> <p>Anthony Fauci, Gi&aacute;m đốc Viện Dị ứng v&agrave; Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n cấp cao trong ban chỉ đạo ứng ph&oacute; Covid-19 của ch&iacute;nh phủ Mỹ, ng&agrave;y 9/6 cảnh b&aacute;o dịch Covid-19 đ&atilde; &ldquo;t&agrave;n ph&aacute; cả thế giới&rdquo;, nhưng c&ograve;n l&acirc;u mới kết th&uacute;c d&ugrave; nhiều nước đ&atilde; nới lỏng phong tỏa.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top