Thêm 2 ca bệnh COVID-19 là người nhập cảnh, Việt Nam có 331 ca

Bản tin lúc 6h ngày 8/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 331 ca.

<div> <p><strong>CA BỆNH 330 (BN330): </strong>Bệnh nh&acirc;n nữ, 28 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại Cẩm Nam, Cẩm Xuy&ecirc;n, H&agrave; Tĩnh, l&agrave;m việc tại một c&ocirc;ng ty ở TP Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p><strong>CA BỆNH 331 (BN331): </strong>Bệnh nh&acirc;n nữ, 47 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, l&agrave;m c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty với BN330.</p> <p>Ng&agrave;y 13/3, hai người đi từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến Mexico. Do đ&oacute;ng cửa bi&ecirc;n giới v&agrave; cấm bay n&ecirc;n đ&atilde; ở lại Mexico đến ng&agrave;y 4/6 c&ugrave;ng bay về Nhật Bản, ng&agrave;y 5/6 từ Nhật Bản bay về S&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng tr&ecirc;n chuyến bay VN319.</p> <p>Sau khi nhập cảnh họ được c&aacute;ch ly tại Trung đo&agrave;n BB733, Sư đo&agrave;n 315, N&uacute;i Th&agrave;nh, Quảng Nam.</p> <p>X&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 7/6 tại Viện Pasteur Nha Trang cho kết quả dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Hiện bệnh nh&acirc;n đang c&aacute;ch ly, điều &nbsp;trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/08/media-suckhoedoisong-vn_them_2_ca_benh_covid-19_la_nguoi_nhap_canh_viet_nam_co_331_ca.jpg" /></p> <p><strong>Tổng số ca mắc: - T&iacute;nh từ 6h ng&agrave;y 16/4 đến 6h ng&agrave;y 8/6: đ&atilde; 53 ng&agrave;y Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</strong></p> <p>- T&iacute;nh đến 6h ng&agrave;y 8/6: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 191 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>- T&iacute;nh từ 18h ng&agrave;y 7/6 đến 6h ng&agrave;y 8/6: ghi nhận 2 ca mắc mới.</p> <p><span>Trước đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 6/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đ&atilde; c&ocirc;ng bố ca bệnh nhập cảnh l&agrave; du học sinh trở về từ nước Anh (ca bệnh 329). Hiện bệnh nh&acirc;n đang được theo d&otilde;i điều trị tại Bệnh viện D&atilde; chiến Củ Chi- TP Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c trường hợp đi c&ugrave;ng chuyến bay v&agrave; phi h&agrave;nh đo&agrave;n c&ugrave;ng tr&ecirc;n chuyến bay với bệnh nh&acirc;n 329 đều c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-COV-2</span></p> <p><span><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/08/media-suckhoedoisong-vn_ca_moi_sang_8.6.jpg" /></span></p> <p><span><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/08/media-suckhoedoisong-vn_ca_mac_moi_sang_8.6.jpg" /></span></p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly) đến s&aacute;ng ng&agrave;y 8/6 l&agrave; 9.088, trong đ&oacute;:</strong></p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 72</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 7.150</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 1.866</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/08/media-suckhoedoisong-vn_cach_ly_sang_8.6.jpg" /></p> <p><strong>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19,</strong> tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta đến thời điểm hiện tại l&agrave; 307/331 bệnh nh&acirc;n. Hiện c&ograve;n 24 bệnh nh&acirc;n đang được điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế, đa số c&oacute; sức khỏe ổn định.</p> <p>T&iacute;nh đến s&aacute;ng ng&agrave;y 8/6, trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị, theo d&otilde;i sức khoẻ tại c&aacute;c cơ sở y tế,&nbsp;hiện c&oacute;&nbsp;6 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2 v&agrave; 9 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh 2 lần trở l&ecirc;n với virus SARS-CoV-2. Cả nước chỉ c&ograve;n 7 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với COVID-19</p> <p><em>Về diễn biến sức khoẻ của nam phi c&ocirc;ng người Anh- bệnh nh&acirc;n 91 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy,</em> Tiểu ban Điều trị cho biết, ti&ecirc;n lượng c&ograve;n nặng d&ugrave; đ&atilde; ngưng được ECMO, tuy nhi&ecirc;n bệnh nh&acirc;n c&ograve;n cần nhiều tuần để cai m&aacute;y thở v&agrave; phục hồi chức năng vận động, trong qu&aacute; tr&igrave;nh hồi phục c&oacute; thể bị những đợt nhiễm tr&ugrave;ng mới.</p> <p>Sau 5 ng&agrave;y ngưng ECMO, sức khoẻ của bệnh nh&acirc;n 91 tiếp tục c&oacute; tiến triển. Hiện bệnh nh&acirc;n tỉnh tuy nhi&ecirc;n c&oacute; sốt 38 độ C.&nbsp;Sức cơ to&agrave;n th&acirc;n cải thiện dần, 2 ch&acirc;n c&ograve;n yếu 2/5.&nbsp;T&igrave;nh trạng vi&ecirc;m phổi do vi khuẩn Burkholderia cenocepacia khả quan hơn,&nbsp;đờm đ&atilde; chuyển từ dạng mủ sang lo&atilde;ng trong v&agrave; kết quả cấy đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh.</p> <p>Đặc biệt,&nbsp;phổi phục hồi được gần 60% (<span>So với 10% v&ugrave;ng phổi hoạt động từ ng&agrave;y 12/5, bệnh nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; sự hồi phục &quot;thần kỳ&quot;)</span>. Bệnh nh&acirc;n bắt đầu được cho ăn qua đường ti&ecirc;u ho&aacute; trở lại. Chức năng thận hồi phục. Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; ngưng lọc m&aacute;u 12 ng&agrave;y.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n đang được tập cai m&aacute;y thở dần, kh&aacute;ng sinh, kh&aacute;ng đ&ocirc;ng v&agrave; dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. C&aacute;c b&aacute;c sĩ cũng tiến h&agrave;nh&nbsp;tập vật l&yacute; trị liệu cho người bệnh 2 lần/ng&agrave;y, điều chỉnh nước điện giải v&agrave; săn s&oacute;c vết lo&eacute;t c&ugrave;ng cụt.</p> <p>T&iacute;nh đến nay, bệnh nh&acirc;n 91 đ&atilde; trải qua 82 ng&agrave;y điều trị (hiện l&agrave; bệnh nh&acirc;n COVID-19 c&oacute; số ng&agrave;y điều trị d&agrave;i nhất ở nước ta), trong đ&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Ch&iacute; Minh bắt đầu từ ng&agrave;y 18/3- 22/5; tại Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực &ndash; Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều muộn ng&agrave;y 22/5 đến nay. Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được ngưng ECMO từ s&aacute;ng ng&agrave;y 3/6, đồng thời cũng đ&atilde; được hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n của Bộ Y tế chỉ định gh&eacute;p phổi.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Nghệ An: Ghép nối thành công cánh tay bị đứt rời

Nghệ An: Ghép nối thành công cánh tay bị đứt rời

Ngày 29/3, một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện nối vi phẫu thành công trả lại cánh tay nguyên vẹn cho một bệnh nhân nữ bị đứt rời do tai nạn lao động.
back to top