Rất nhiều dân văn phòng tự "giết chính mình" chỉ vì lười làm 1 việc ít ai để ý

Dân văn phòng cứ tự hỏi vì sao làm việc mãi không tập trung, cơ thể lại mệt mỏi... đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu nước đấy!

<p style="text-align: justify;">C&oacute; một sự thật l&agrave;, con người d&agrave;nh đa số thời gian hoạt động của m&igrave;nh ở chốn c&ocirc;ng sở. Theo t&iacute;nh to&aacute;n, một người b&igrave;nh thường sẽ d&agrave;nh ra tới khoảng 90.000 giờ đồng hồ trong cuộc đời tại nơi l&agrave;m việc.</p> <p style="text-align: justify;">Nỗ lực, tận t&acirc;m cống hiến cho c&ocirc;ng việc l&agrave; tốt, thế nhưng nhất định bạn cũng cần phải quan t&acirc;m đến sức khỏe của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Hỏi nhỏ n&agrave;y, bạn c&oacute; bao giờ cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung... trong khi l&agrave;m việc chưa? V&agrave; v&igrave; qu&aacute; bận n&ecirc;n bạn lười đứng l&ecirc;n đi lấy cốc nước, rồi tiện sử dụng c&agrave; ph&ecirc; như 1 thứ nước bổ sung cho cơ thể?</p> <p style="text-align: justify;">Nếu vậy th&igrave; h&atilde;y dừng lại ngay đi, bởi nếu tiếp tục, bạn - những d&acirc;n văn ph&ograve;ng sẽ giết ch&iacute;nh m&igrave;nh với th&oacute;i quen xấu - lười uống nước rồi đấy!</p> <p style="text-align: justify;"><b>Mất nước - kẻ giết người thầm lặng</b></p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute;ng ta thừa biết, tuỳ theo tuổi t&aacute;c, giới t&iacute;nh m&agrave; tới 60% cơ thể con người l&agrave; nước. Đặc biệt, n&atilde;o bộ - cơ quan thần kinh quan trọng của ta cực cần nước, con số về nước m&agrave; n&atilde;o cần đ&oacute; l&agrave; 75%.</p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute;, việc kh&ocirc;ng uống đủ nước đơn giản sẽ g&acirc;y hại đến sự vận h&agrave;nh của n&atilde;o bộ.</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/11/photo-0-15392238860721620975177.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;">Chưa dừng lại ở đ&oacute;, nước tồn tại trong cơ thể với vai tr&ograve; như đĩa đệm, gi&uacute;p b&ocirc;i trơn khớp, gi&uacute;p điều chỉnh, c&acirc;n bằng nhiệt độ cơ thể, nu&ocirc;i dưỡng tế b&agrave;o, tuỷ sống... nữa.</p> <p style="text-align: justify;">Vậy nhưng do bận rộn, l&agrave;m dở việc hoặc lười đứng l&ecirc;n lấy nước... m&agrave; hầu hết d&acirc;n c&ocirc;ng sở thường kh&ocirc;ng uống đủ lượng nước m&igrave;nh cần. Khi cơ thể thiếu nước, như 1 điều tất yếu, n&atilde;o bộ c&ugrave;ng cơ quan trong cơ thể sẽ &quot;xuống cấp&quot; trầm trọng.</p> <p style="text-align: justify;">Ở n&atilde;o, c&aacute;c thụ thể dưới v&ugrave;ng đồi sẽ lập tức truyền t&iacute;n hiệu cho cơ thể tiết ra hormone chống lợi tiểu. Khi t&iacute;n hiệu được truyền đến thận sẽ h&igrave;nh th&agrave;nh aquaporin.</p> <p style="text-align: justify;">K&ecirc;nh aquaporin sẽ t&aacute;c động l&agrave;m cho m&aacute;u hấp thụ v&agrave; giữ lại nước, khiến ta &iacute;t đi tiểu hơn. L&uacute;c n&agrave;y, nước tiểu đ&agrave;o thải ra sẽ đặc v&agrave; c&oacute; m&agrave;u đậm hơn b&igrave;nh thường</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/11/photo-1-1539223886074241156741.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng những thế, thiếu nước, n&atilde;o phải hoạt động tăng năng suất để ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc. Đ&aacute;ng sợ kh&ocirc;ng khi n&atilde;o cũng c&oacute; thể teo lại tạm thời v&igrave; thiếu nước.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mất nước - cơ thể sẽ mệt mỏi, da mất đi độ ẩm, huyết &aacute;p nhanh tụt... Ch&iacute;nh sự mệt mỏi n&agrave;y l&agrave;m bạn thiếu tập trung trong c&ocirc;ng việc, hiệu quả l&agrave;m việc giảm s&uacute;t hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><b>L&agrave;m sao để hạn chế điều n&agrave;y?</b></p> <p style="text-align: justify;">Đơn giản th&ocirc;i, cũng như c&acirc;y, hoa cần tưới nước để tươi th&igrave; bạn cũng h&atilde;y cung cấp đủ nước cho cơ thể bằng c&aacute;ch tạo lập 1 th&oacute;i quen uống nước đều đặn. H&atilde;y l&agrave;m sao l&ecirc;n kế hoạch để mỗi ng&agrave;y l&agrave;m việc uống được &iacute;t nhất 1,5 l&iacute;t nước nh&eacute;!</p> <p style="text-align: justify;">Muốn vậy, bạn c&oacute; thể:</p> <p style="text-align: justify;">- <b><i>Đặt 1 chai nước hay cốc nước c&oacute; định lượng r&otilde; r&agrave;ng trong tầm mắt ở tr&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc</i></b>. Th&oacute;i quen n&agrave;y gi&uacute;p bạn chủ động uống nước cũng như nhắc bạn về việc cung cấp đủ nước cho cơ thể.</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/11/photo-2-1539223886076947973849.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;">- <b><i>Bổ sung thực phẩm chứa nhiều nước</i></b> v&agrave;o bữa trưa, bữa xế cũng l&agrave; điều kh&ocirc;ng tồi. V&agrave;o bữa ăn nhẹ, bạn c&oacute; thể cố gắng bổ sung thực phẩm h&agrave;m lượng nước cao như dưa hấu, cam... vừa ngon miệng lại vừa tốt cho cơ thể.</p> <p style="text-align: justify;">- <b><i>Hạn chế sử dụng tr&agrave;, c&agrave; ph&ecirc;. </i></b>Bởi tr&agrave; v&agrave; c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; khả năng b&ugrave; nước k&eacute;m nhưng lại chiếm một phần diện t&iacute;ch kha kh&aacute; trong dạ d&agrave;y. Do đ&oacute;, h&atilde;y thay thế tr&agrave;, c&agrave; ph&ecirc; bằng nước lọc để đảm bảo cơ thể đủ nước.</p> <p style="text-align: justify;">Một mẹo nho nhỏ để biết cơ thể bạn đ&atilde; đủ nước hay chưa đ&oacute; l&agrave;, nếu nước tiểu của bạn c&oacute; m&agrave;u nhạt hoặc trong trong - đ&oacute; l&agrave; bạn đ&atilde; uống đủ lượng nước cần uống. C&ograve;n nếu nước tiểu c&agrave;ng đậm m&agrave;u th&igrave; l&agrave; bạn đang cần bổ sung th&ecirc;m nước đ&oacute; nh&eacute;!</p> <p style="text-align: justify;">Theo <i>Helino</i></p>

Theo giadinh.net.vn
back to top