Phú Quốc: Phó chủ tịch xã thi tốt nghiệp với học sinh cấp 3

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó chủ tịch UBND xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có tên trong danh sách thi tốt nghiệp THPT năm nay.

<div> <p>Theo đ&oacute;, chiều 8/8, &ocirc;ng Nguyễn Thanh H&ograve;a (sinh năm 1980) Ph&oacute; chủ tịch UBND x&atilde; Cửa Dương, huyện Ph&uacute; Quốc (Ki&ecirc;n Giang) c&oacute; mặt tại Trường THPT huyện Ph&uacute; Quốc ở thị trấn Dương Đ&ocirc;ng để l&agrave;m thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2020.</p> <div> <div><img alt="Phú Quốc: Phó chủ tịch xã thi tốt nghiệp với học sinh cấp 3 - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/6/image2-tienphong-vn_117177384_1194841434196462_1687361450858519961_n_oiby.jpg" /><span>Trường THPT Ph&uacute; Quốc nơi &ocirc;ng Ho&agrave; l&agrave;m thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh H.N</span></div> </div> <p>Khi xem danh s&aacute;ch ph&ograve;ng thi, nhiều người bất ngờ khi thấy danh s&aacute;ch 24 th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi c&oacute; t&ecirc;n của &ocirc;ng Ho&agrave; v&agrave; &ocirc;ng cũng l&agrave; một trong những th&iacute; sinh lớn tuổi nhất tại ph&ograve;ng thi n&agrave;y. Tr&igrave;nh b&agrave;y với b&aacute;o ch&iacute;, &ocirc;ng H&ograve;a cho biết chỉ c&oacute; bằng tốt nghiệp trung cấp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh qu&acirc;n sự v&agrave; chưa c&oacute; bằng tốt nghiệp THPT n&ecirc;n phải đi thi.</p> <p>Chiều 8/8, ph&oacute;ng vi&ecirc;n li&ecirc;n hệ với l&atilde;nh đạo UBND huyện Ph&uacute; Quốc để nắm th&ecirc;m th&ocirc;ng tin nhưng kh&ocirc;ng ai nghe m&aacute;y.</p> <p>Được biết, theo quy định tại Điều 8, Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Quy định ti&ecirc;u chuẩn cụ thể đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức x&atilde;, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban h&agrave;nh th&igrave; ti&ecirc;u chuẩn đối với Chủ tịch v&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch UBND cấp x&atilde; được quy định c&oacute; tr&igrave;nh độ tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng, trung cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị trở l&ecirc;n đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền n&uacute;i phải được bồi dưỡng l&yacute; luận ch&iacute;nh trị tương đương tr&igrave;nh độ sơ cấp trở l&ecirc;n.</p> <div> <p>Chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng, c&oacute; tr&igrave;nh độ trung cấp chuy&ecirc;n m&ocirc;n trở l&ecirc;n. Với miền n&uacute;i phải được bồi dưỡng kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n (tương đương tr&igrave;nh độ sơ cấp trở l&ecirc;n), nếu giữ chức vụ lần đầu phải c&oacute; tr&igrave;nh độ trung cấp chuy&ecirc;n m&ocirc;n trở l&ecirc;n.</p> <p>Ng&agrave;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n phải ph&ugrave; hợp với đặc điểm kinh tế - x&atilde; hội của từng loại h&igrave;nh đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh x&atilde;, phường, thị trấn. Đ&atilde; được bồi dưỡng nghiệp vụ quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh Nh&agrave; nước, quản l&yacute; kinh tế.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top