PGS Vũ Hải Quân là Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

PGS Vũ Hải Quân, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

<div> <p>PGS Vũ Hải Qu&acirc;n (47 tuổi, qu&ecirc; Ninh B&igrave;nh) tốt nghiệp khoa To&aacute;n - Tin, ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 1996 với kh&oacute;a luận đạt điểm tuyệt đối. Năm đ&oacute;, &ocirc;ng t&igrave;nh nguyện ở lại trường l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c trợ giảng v&agrave; tiếp tục nghi&ecirc;n cứu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="PGS Vu Hai Quan anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/16/znews-photo-zadn-vn_dai_hoc_quoc_gia.jpg" title="PGS Vũ Hải Quân ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>PGS Vũ Hải Qu&acirc;n. Ảnh: <em>Phương L&acirc;m.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Năm 2001, &ocirc;ng nhận học bổng qua Italy l&agrave;m nghi&ecirc;n cứu sinh tại ĐH Tổng Hợp Trento.</p> <p>Th&aacute;ng 2/2005, &ocirc;ng bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng luận &aacute;n tiến sĩ v&agrave; nhận học bổng postdoc ở ĐH Tổng Hợp Leuven (Bỉ).</p> <p>Trở về nước năm 2007, PGS.TS Vũ Hải Qu&acirc;n lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ĐH Quốc gia TP.HCM như: Ph&oacute; hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo Quốc tế ITEC v&agrave; Trưởng ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo AILab.</p> <p>Th&aacute;ng 10/2017, &ocirc;ng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.</p> <p>Th&aacute;ng 8/2020, PGS Qu&acirc;n được bầu l&agrave; B&iacute; thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>Hiện nay, ban gi&aacute;m đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, ngo&agrave;i PGS Vũ Hải Qu&acirc;n giữ chức gi&aacute;m đốc, c&ograve;n c&oacute; &ocirc;ng Nguyễn Minh T&acirc;m giữ chức ph&oacute; gi&aacute;m đốc.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top