Ông Đinh La Thăng được đưa tới tòa

Ông Đinh La Thăng bị buộc chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của cán bộ tại Bộ GTVT trong việc tổ chức bán đấu giá quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

<div> <p><br /> S&aacute;ng 14/12, TAND TP.HCM x&eacute;t xử bị c&aacute;o Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ (tức &Uacute;t &quot;Trọc&quot;) c&ugrave;ng 18 đồng phạm trong vụ đấu thầu thu ph&iacute; tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.</p> <p>&nbsp;</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/64_zyVMUK4g/a00ab4e3c2aa2bf472bb/ae00366ed32c3a72633d/720/e188e1e54eaba7f5feba.mp4?authen=exp=1608080856~acl=/64_zyVMUK4g/*~hmac=01b4de4b7ac5d6cfef297ef5989d9dcb" false="" source-url="/video-ong-dinh-la-thang-va-19-bi-cao-hau-toa-o-tphcm-post1162974.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="e188e1e54eaba7f5feba" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/ofh_zsgkqzph/2020_12_14/1627c2f35d03ac5df512.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pSDdsSNbRfs/303532dc4495adcbf484/427dcc132951c00f9940/480/e188e1e54eaba7f5feba.mp4?authen=exp=1608080856~acl=/pSDdsSNbRfs/*~hmac=0da1c7f31722e9e043aca3463a8e42a6" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/6G9wVGJilEY/whls/vod/0/924WFxCWAoiB2mYLpp8/e188e1e54eaba7f5feba.m3u8?authen=exp=1608037656~acl=/6G9wVGJilEY/*~hmac=e1f9965b15ea2f5d04a76802018d7e7a" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pSDdsSNbRfs/303532dc4495adcbf484/427dcc132951c00f9940/480/e188e1e54eaba7f5feba.mp4?authen=exp=1608080856~acl=/pSDdsSNbRfs/*~hmac=0da1c7f31722e9e043aca3463a8e42a6" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/64_zyVMUK4g/a00ab4e3c2aa2bf472bb/ae00366ed32c3a72633d/720/e188e1e54eaba7f5feba.mp4?authen=exp=1608080856~acl=/64_zyVMUK4g/*~hmac=01b4de4b7ac5d6cfef297ef5989d9dcb" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&Ocirc;ng Đinh La Thăng v&agrave; 19 bị c&aacute;o hầu to&agrave; ở TP.HCM</span></strong> S&aacute;ng 14/12, TAND TP.HCM x&eacute;t xử bị c&aacute;o Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ (tức &Uacute;t &quot;Trọc&quot;) c&ugrave;ng 18 đồng phạm trong vụ đấu thầu thu ph&iacute; tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.</figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> <p>Khoảng 6h50, bị c&aacute;o Đinh La Thăng c&ugrave;ng 19 bị c&aacute;o kh&aacute;c được dẫn giải đến to&agrave;.</p> <p>Dự kiến đến 8h, lực lượng an ninh mới mở cổng kiểm so&aacute;t cho người tham dự phi&ecirc;n to&agrave; v&agrave;o b&ecirc;n trong.</p> <p>Phi&ecirc;n t&ograve;a dự kiến k&eacute;o d&agrave;i đến 25/12. &Ocirc;ng Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ n&agrave;y) c&ugrave;ng 5 bị c&aacute;o bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;.</p> <p>13 người c&ograve;n lại, trong đ&oacute; c&oacute; Đinh Ngọc Hệ bị truy tố về c&aacute;c tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn g&acirc;y ảnh hưởng đối với người kh&aacute;c để trục lợi v&agrave; Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/14/znews-photo-zadn-vn_0a0d226eb29e43c01a8f_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Đinh La Thăng đến phi&ecirc;n t&ograve;a s&aacute;ng 14/12. Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bộ GTVT được x&aacute;c định l&agrave; bị hại trong vụ &aacute;n. 24 c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; quyền v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan cũng được triệu tập đến t&ograve;a.</p> <p>Bị c&aacute;o Đinh La Thăng c&oacute; 6 luật sư b&agrave;o chữa, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường c&oacute; 2 luật sư b&agrave;o chữa. C&ograve;n &Uacute;t &quot;Trọc&quot; c&oacute; 5 luật sư.</p> <p>Theo c&aacute;o trạng, dự &aacute;n đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương được h&igrave;nh th&agrave;nh từ nguồn vốn ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước, do vậy việc b&aacute;n quyền thu ph&iacute; l&agrave; b&aacute;n t&agrave;i sản Nh&agrave; nước. Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ tr&igrave; x&acirc;y dựng đề &aacute;n b&aacute;n quyền thu ph&iacute;, thực hiện chuyển giao quyền thu ph&iacute; để ho&agrave;n trả ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước đ&atilde; đầu tư cho dự &aacute;n theo chủ trương.</p> <p>VKSND c&aacute;o buộc qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai dự &aacute;n, bị can Đinh La Thăng (khi đ&oacute; l&agrave; Bộ trưởng GTVT) xuất ph&aacute;t từ động cơ c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; th&ocirc;ng qua mối quan hệ quen biết từ trước, điện thoại cho bị can Dương Tuấn Minh (Tổng gi&aacute;m đốc Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư ph&aacute;t triển v&agrave; quản l&yacute; dự &aacute;n hạ tầng giao th&ocirc;ng Cửu Long) để giới thiệu Đinh Ngọc Hệ tiếp cận đề &aacute;n.</p> <p>Sau đ&oacute;, c&ocirc;ng ty của Đinh Ngọc Hệ được tạo điều kiện tr&uacute;ng đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; cao tốc TP.HCM - Trung Lương.</p> <p>Từ sai phạm của &ocirc;ng Thăng, &Uacute;t &quot;Trọc&quot; đ&atilde; lợi dụng c&aacute;c mối quan hệ quen biết để x&acirc;y dựng hồ sơ gian dối tham gia mua đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute;. Sau khi tr&uacute;ng đấu gi&aacute;, bị can Hệ thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi gian dối nhằm chiếm đoạt t&agrave;i sản của Nh&agrave; nước.</p> <p>Theo c&aacute;o buộc, &ocirc;ng Đinh La Thăng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh về những sai phạm của c&aacute;c c&aacute;n bộ tại Bộ GTVT trong việc tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="xet xu dinh la thang anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/14/znews-photo-zadn-vn_5ddd7cd2ec221d7c4433_zing.jpg" title="xét xử đinh la thăng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bị c&aacute;o Đinh Ngọc Hệ được đưa tới t&ograve;a s&aacute;ng nay. Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đinh Ngọc Hệ với mục đ&iacute;ch chiếm đoạt quyền thu ph&iacute; tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương n&ecirc;n sau khi được &ocirc;ng Thăng tạo điều kiện, bị can đ&atilde; chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m giả b&aacute;o c&aacute;o từ lỗ th&agrave;nh l&atilde;i v&agrave; l&agrave;m giả x&aacute;c nhận của đơn vị kiểm to&aacute;n trong b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh giai đoạn 2001-2002.</p> <p>VKSND x&aacute;c định sau khi C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh tr&uacute;ng đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute;, Đinh Ngọc Hệ đ&atilde; t&igrave;m c&aacute;ch k&eacute;o d&agrave;i thời gian thanh to&aacute;n tiền mua quyền thu ph&iacute;. Sau đ&oacute;, &Uacute;t &quot;Trọc&quot; c&ograve;n chỉ đạo mua v&agrave; sử dụng phần mềm nhằm thay đổi kết quả kinh doanh, che giấu doanh thu để b&aacute;o c&aacute;o kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thực tế.</p> <p>C&aacute;o trạng chỉ r&otilde; từ c&aacute;c h&agrave;nh vi gian dối n&agrave;y, Đinh Ngọc Hệ c&ugrave;ng nh&oacute;m đồng phạm chiếm đoạt hơn <abbr class="rate-vnd">725 tỷ đồng</abbr> của Nh&agrave; nước.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top