Hàng chục luật sư tham gia phiên xử ông Đinh La Thăng

Trong số hàng chục luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa sắp tới, ông Đinh La Thăng có sáu luật sư, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) có năm luật sư.

<div> <div>Ng&agrave;y 23-11, <span>TAND TPHCM</span> đ&atilde; ra quyết định mở phi&ecirc;n t&ograve;a x&eacute;t xử bị c&aacute;o Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải), Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải) c&ugrave;ng năm đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;.</div> <div>Li&ecirc;n quan tới vụ &aacute;n, bị c&aacute;o <span>Đinh Ngọc Hệ</span> (tức &Uacute;t &ldquo;trọc&rdquo; ) c&ugrave;ng 12 đồng phạm bị x&eacute;t xử về tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; lợi dụng chức vụ quyền hạn g&acirc;y ảnh hưởng đối với người kh&aacute;c để trục lợi.</div> <div>Theo đ&oacute;, phi&ecirc;n t&ograve;a sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 14-12 v&agrave; sẽ k&eacute;o d&agrave;i đến hết ng&agrave;y 25-12. Chủ tọa phi&ecirc;n t&ograve;a l&agrave; thẩm ph&aacute;n <span>Huỳnh Văn Trực</span>. HĐXX c&ograve;n c&oacute; thẩm ph&aacute;n Vũ Tất Tr&igrave;nh.</div> <p class="item-photo"><img alt="Hàng chục luật sư tham gia phiên xử ông Đinh La Thăng - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/23/image-plo-vn_dinh-la-thang_xbxf.jpg" /><br /> <em class="image_caption">&Ocirc;ng Đinh La Thăng trong một phi&ecirc;n to&agrave; trước đ&acirc;y. Ảnh: PLO</em></p> <p>Đại diện <span>VKSND Tối cao</span> v&agrave; VKSND TP.HCM tham gia phi&ecirc;n t&ograve;a c&oacute; &ocirc;ng Nguyễn Mạnh Thường, &ocirc;ng L&ecirc; Hữu Ngọc, &ocirc;ng T&ocirc; Hữu Th&ocirc;ng, b&agrave; Trần Thị Li&ecirc;n v&agrave; &ocirc;ng <span>Ng&ocirc; Phạm Việt</span>.</p> <p>HĐXX x&aacute;c định bị hại trong vụ &aacute;n l&agrave; Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải. Cạnh đ&oacute;, HĐXX triệu tập 14 ph&aacute;p nh&acirc;n v&agrave; 11 c&aacute; nh&acirc;n tới tham gia phi&ecirc;n t&ograve;a với tư c&aacute;ch người c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan.</p> <p>Trong phi&ecirc;n to&agrave; sắp tới, &ocirc;ng Thăng c&oacute; s&aacute;u luật sư b&agrave;o chữa. Hai luật sư b&agrave;o chữa cho bị c&aacute;o <span>Nguyễn Hồng Trường</span>. B&agrave;o chữa cho bị c&aacute;o &Uacute;t &ldquo;trọc&rdquo; c&oacute; năm luật sư. Ngo&agrave;i ra, 26 luật sư kh&aacute;c tham gia b&agrave;o chữa cho c&aacute;c bị c&aacute;o.</p> <p>C&aacute;o trạng<span>&nbsp;x&aacute;c định với vai tr&ograve; bộ trưởng, l&agrave; người đứng đầu được giao quản l&yacute; t&agrave;i sản trong đ&oacute; c&oacute; quyền thu ph&iacute; cao tốc TPHCM - Trung Lương tại Bộ GTVT, &ocirc;ng Thăng đ&atilde; k&yacute; văn bản đề nghị tiếp tục t&igrave;m kiếm đối t&aacute;c để b&aacute;n quyền thu ph&iacute;.&nbsp;</span></p> <p><span>&Ocirc;ng Thăng nắm r&otilde; c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về quản l&yacute; t&agrave;i sản Nh&agrave; nước v&agrave; chuyển giao quyền thu ph&iacute;, nhận thức r&otilde; đ&acirc;y l&agrave; t&agrave;i sản đặc th&ugrave;, c&oacute; gi&aacute; trị đặc biệt lớn... Tuy nhi&ecirc;n,&nbsp;</span><span>&ocirc;ng Thăng đ&atilde; l&agrave;m tr&aacute;i với quy định của Nh&agrave; nước dẫn đến s</span><span>ai phạm g&acirc;y thiệt hại hơn 725 tỉ đồng (bị &Uacute;t &ldquo;trọc&rdquo; chiếm đoạt).</span></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top