Nộp phạt nguội ô tô vi phạm giao thông tại nơi cư trú

Thay vì trước đây người vi phạm sẽ nhận được thông báo mời đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết từ ngày 21/5, có thể nộp phạt tại nơi cư trú hoặc qua cổng thông tin điện tử.

Theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an có hiệu lực từ 21/5/2022, xe ô tô bị ghi nhận vi phạm giao thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật (hình ảnh, video) bị xử lý "phạt nguội" sẽ được gửi về trụ sở Công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết và xử lý vi phạm.

Ngoài ra, người vi phạm có thể truy cập Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an dichvucong.bocongan.gov.vn/ để nộp.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không đến giải quyết, cơ quan công an sẽ thông báo đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm nhằm phối hợp xử lý vi phạm.

nop-phat-nguoi-1.jpg

Cụ thể, trình tự xử lý "phạt nguội" như sau: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm, cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Gửi thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan đến trụ sở (hoặc trụ sở Công an cấp huyện, xã nơi cư trú) để giải quyết vi phạm.

Nếu quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết, thông tin về phương tiện vi phạm được đăng lên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông để người vi phạm biết, liên hệ giải quyết theo quy định.

Đồng thời, gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm và cập nhật trạng thái "đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm".

Sau khi vi phạm được giải quyết, cơ quan công an nơi xử lý vi phạm giao thông gửi ngay thông báo kết thúc cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm để gỡ cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện cảnh báo và xóa cảnh báo phương tiện theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan Công an. Phương tiện bị cảnh báo, khi đến thực hiện kiểm định được trung tâm đăng kiểm cung cấp thông tin về việc bị cảnh báo.

Nếu có nhu cầu kiểm định được tiếp nhận kiểm định nhưng chỉ cấp tem, giấy chứng nhận kiểm định với thời hạn 15 ngày.

Trong lần đăng kiểm tiếp theo, nếu phương tiện chưa được xóa cảnh báo, tiếp tục được kiểm định với thời hạn chứng nhận đăng kiểm 15 ngày và phải trả phí, lệ phí kiểm định bằng với mức phương tiện kiểm định theo chu kỳ bình thường.

Như vậy, theo quy định hiện nay, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt thông qua các hình thức sau:

- Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản (có ghi trong quyết định xử phạt).

- Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

- Nộp phạt trực tiếp cho cho chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

- Nộp tiền phạt qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp tiền phạt qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top