Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, đã không ít lần những hình ảnh của trẻ thơ khiến người lớn bật khóc. Chúng ta mong đại dịch sớm qua, mong ngày Quốc tế Thiếu nhi năm sau sẽ vui hơn...

<div> <p><strong>H&igrave;nh ảnh b&eacute; 3 tuổi nằm c&aacute;ch ly một m&igrave;nh v&igrave; cả nh&agrave; l&agrave; F0</strong></p> <p>Những h&igrave;nh ảnh chụp b&eacute; trai N.V.M. (3 tuổi) tại Khu c&aacute;ch ly 16, Tiểu đo&agrave;n 16, Trường Sĩ quan Ch&iacute;nh trị, đ&oacute;ng tại th&ocirc;n Thượng L&aacute;t, x&atilde; Ti&ecirc;n Sơn, huyện Việt Y&ecirc;n, tỉnh Bắc Giang, đ&atilde; g&acirc;y x&uacute;c động mạnh đối với nhiều người.</p> <p>Ch&aacute;u M. được đưa v&agrave;o khu c&aacute;ch ly một m&igrave;nh do bố mẹ v&agrave; anh chị ruột của ch&aacute;u hiện đều l&agrave; bệnh nh&acirc;n <span>Covid-19</span> điều trị trong bệnh viện.</p> <p>H&igrave;nh ảnh ch&aacute;u b&eacute; 3 tuổi k&eacute;o khẩu trang xuống cằm, tự x&uacute;c cơm ăn ngoan, hay h&igrave;nh ảnh b&eacute; đeo khẩu trang nằm ngủ trưa ngon l&agrave;nh một m&igrave;nh một giường&nbsp;đ&atilde; khiến cộng đồng mạng rất x&uacute;c động.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/01/icdn-dantri-com-vn_31-1622472565204.jpg" title="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 1" /> <figcaption> <p>Ch&aacute;u M. được đưa v&agrave;o khu c&aacute;ch ly một m&igrave;nh do bố mẹ v&agrave; anh chị ruột của ch&aacute;u hiện đều l&agrave; bệnh nh&acirc;n Covid-19 điều trị trong bệnh viện.</p> </figcaption> </figure> <p>Ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi năm nay, b&eacute; M. kh&ocirc;ng c&oacute; cha mẹ, anh chị ở b&ecirc;n, nhưng rất nhiều người d&ugrave; chưa từng gặp em, đang d&agrave;nh cho em những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương rất lớn.</p> <p>Đại diện Khu c&aacute;ch ly 16 cho biết b&eacute; M v&agrave; gia đ&igrave;nh c&aacute;ch ly tập trung từ ng&agrave;y 20/5. Sau khi mẹ của M. c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2, đến ng&agrave;y 26/5, bố v&agrave; 2 anh chị của M. cũng dương t&iacute;nh với virus, lần lượt c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n ruột thịt của em được chuyển đi điều trị tại bệnh viện. C&ograve;n M. hiện c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh 3 lần, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/5.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/01/icdn-dantri-com-vn_32-1622472565245.jpg" title="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 2" /> <figcaption> <p>Ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi năm nay, b&eacute; M. kh&ocirc;ng c&oacute; cha mẹ, anh chị ở b&ecirc;n, nhưng rất nhiều người d&ugrave; chưa từng gặp em, đang d&agrave;nh cho em những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương rất lớn.</p> </figcaption> </figure> <p>Người đại diện khu c&aacute;ch ly chia sẻ: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất thương v&agrave; quan t&acirc;m ch&aacute;u M. Bố mẹ v&agrave; anh chị của ch&aacute;u đ&atilde; trở th&agrave;nh F0, ch&aacute;u v&agrave;o khu c&aacute;ch ly với một người ch&uacute; họ l&agrave; F1. Trước ho&agrave;n cảnh của ch&aacute;u, ch&uacute;ng t&ocirc;i thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m v&agrave; động vi&ecirc;n ch&aacute;u b&eacute; v&agrave; gia đ&igrave;nh. Mỗi ng&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i đều gọi điện th&ocirc;ng tin t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của ch&aacute;u đến gia đ&igrave;nh để bố mẹ ch&aacute;u y&ecirc;n t&acirc;m điều trị&quot;.</p> <p>B&eacute; M. được nhận x&eacute;t l&agrave; một em b&eacute; rất ngoan, biết tự x&uacute;c cơm, tự chơi, kh&ocirc;ng quấy kh&oacute;c, chỉ c&oacute; ch&uacute;t hiếu động đ&uacute;ng với độ tuổi của một &quot;trẻ l&ecirc;n 3&quot;. Nhiều ng&agrave;y qua, khi c&acirc;u chuyện của M. được đăng tải l&ecirc;n mạng x&atilde; hội, rất nhiều người đ&atilde; quan t&acirc;m, gửi đồ d&ugrave;ng, nhu yếu phẩm cho em b&eacute;.</p> <p><strong>Clip &quot;mẹ đi Bắc Giang chống dịch, em b&eacute; bật kh&oacute;c khi thấy mẹ tr&ecirc;n tivi&quot;</strong></p> <p>Trong tuần qua, một video clip xuất hiện tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội đ&atilde; khiến nhiều người cảm động. Clip ghi lại h&igrave;nh ảnh một em b&eacute; bật kh&oacute;c nức nở khi nh&igrave;n thấy mẹ qua tivi. Người ghi lại clip ch&iacute;nh l&agrave; d&igrave; ruột của ch&aacute;u b&eacute; - chị Ph&ugrave;ng Thị Hường (sống tại H&agrave; Nội).</p> <p>Chị Hường chia sẻ: &quot;Ch&aacute;u b&eacute; trong clip l&agrave; ch&aacute;u g&aacute;i m&igrave;nh. Khi mẹ ch&aacute;u đi l&agrave;m nhiệm vụ, ch&aacute;u vẫn c&ograve;n đang b&uacute; sữa mẹ n&ecirc;n ch&aacute;u nhớ mẹ lắm. B&igrave;nh thường ch&aacute;u rất ngoan, nhưng h&ocirc;m đ&oacute;, giữa l&uacute;c đang chơi vui, nghe thấy tiếng mẹ tr&ecirc;n tivi, ch&aacute;u nhận ra ngay rồi kh&oacute;c v&agrave; giơ tay đ&ograve;i bế&quot;.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/01/icdn-dantri-com-vn_33-1622472658312.jpg" title="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 3" /> <figcaption> <p>Em b&eacute; xuất hiện trong clip mới được 20 th&aacute;ng tuổi, t&ecirc;n thường gọi ở nh&agrave; của b&eacute; l&agrave; Kem.</p> </figcaption> </figure> <p>Em b&eacute; xuất hiện trong clip mới được 20 th&aacute;ng tuổi, t&ecirc;n thường gọi ở nh&agrave; của b&eacute; l&agrave; Kem. Mẹ của b&eacute; l&agrave; b&aacute;c sĩ Ph&ugrave;ng Thị Hạnh, l&agrave;m việc tại Bệnh viện 103. Chị Hạnh trước đ&oacute; đ&atilde; được cơ quan điều động đến t&acirc;m dịch Bắc Giang.</p> <p>T&iacute;nh đến nay, chị Hạnh đ&atilde; đi Bắc Giang được hơn hai tuần. B&eacute; Kem mỗi khi thấy mẹ gọi video về đều giơ tay đ&ograve;i bế. Cả nh&agrave; rất thương hai mẹ con, lu&ocirc;n động vi&ecirc;n chị Hạnh vững l&ograve;ng l&agrave;m tốt nhiệm vụ, cả nh&agrave; mong <span>dịch Covid-19</span> sớm được đẩy l&ugrave;i để ch&aacute;u Kem được gần mẹ.</p> <p>Khi biết clip ghi h&igrave;nh con g&aacute;i nhỏ của m&igrave;nh g&acirc;y sốt tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, b&aacute;c sĩ Hạnh chia sẻ: &quot;Chồng t&ocirc;i kể, khi cả nh&agrave; đang ăn cơm, tự nhi&ecirc;n con g&aacute;i đứng ra trước tivi nh&igrave;n chăm ch&uacute; rồi kh&oacute;c nức nở. Con g&aacute;i nhận ra giọng t&ocirc;i trước cả mọi người trong nh&agrave;, mặc d&ugrave; t&ocirc;i đeo khẩu trang v&agrave; mặc đồng phục&quot;.</p> <figure class="video"> <video data-src="2021/05/29/video1622283245-1622283340026.mp4" data-video-id="138212" data-video-key="263dcae5b56e1db4e9aa3c17109a67b7" height="576" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2021/05/29/video1622283245-1622283340026/0_00_04.jpg" width="320">&nbsp;</video> <figcaption>Ch&aacute;u b&eacute; bật kh&oacute;c khi thấy mẹ xuất hiện tr&ecirc;n tivi</figcaption> </figure> <p>Ở b&ecirc;n cạnh chị Hạnh l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c đồng nghiệp hết sức cảm th&ocirc;ng v&agrave; lu&ocirc;n động vi&ecirc;n chị: &quot;Nhiều đồng nghiệp của t&ocirc;i c&ugrave;ng l&ecirc;n Bắc Giang với t&acirc;m thế chưa biết ng&agrave;y về, họ cũng đều đang xa nh&agrave;, xa vợ chồng, con c&aacute;i n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đồng cảm với nhau. T&ocirc;i cũng thương nhớ con rất nhiều nhưng mỗi khi cuốn v&agrave;o guồng quay c&ocirc;ng việc, nỗi nhớ lại vơi đi.</p> <p>Với t&ocirc;i v&agrave; tất cả c&aacute;c y b&aacute;c sĩ, nhiệm vụ Tổ quốc giao ph&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng. Những g&igrave; h&ocirc;m nay t&ocirc;i v&agrave; đồng nghiệp đang l&agrave;m chắc chắn một ng&agrave;y sẽ khiến c&aacute;c con tự h&agrave;o. Năm nay, c&aacute;c con sẽ c&oacute; một ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi kh&aacute;c biệt, bởi cả nước đang phải gồng m&igrave;nh chiến đấu với dịch bệnh. T&ocirc;i tin con g&aacute;i sẽ hạnh ph&uacute;c v&agrave; tự h&agrave;o v&igrave; những ng&agrave;y t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể b&ecirc;n con&quot;.</p> <p><strong>H&igrave;nh ảnh c&aacute;c b&eacute; mặc đồ bảo hộ k&iacute;n m&iacute;t trong khu c&aacute;ch ly</strong></p> <figure class="image align-center"><img alt="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/01/icdn-dantri-com-vn_35-1622472866073.jpg" title="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 4" /> <figcaption> <p>H&igrave;nh ảnh những em b&eacute; trong khu c&aacute;ch ly ở Điện Bi&ecirc;n mặc đồ bảo hộ rộng th&ugrave;ng th&igrave;nh từng thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của cộng đồng mạng hồi giữa th&aacute;ng 5 vừa qua.</p> </figcaption> </figure> <p>H&igrave;nh ảnh những em b&eacute; trong khu c&aacute;ch ly ở Điện Bi&ecirc;n mặc đồ bảo hộ rộng th&ugrave;ng th&igrave;nh từng thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của cộng đồng mạng hồi giữa th&aacute;ng 5 vừa qua.</p> <p>Trong đợt dịch n&agrave;y, Điện Bi&ecirc;n l&agrave; một trong những địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhiều em nhỏ thuộc diện F1 đ&atilde; phải v&agrave;o khu c&aacute;ch ly tập trung. Bởi chưa được cung cấp đồ bảo hộ d&agrave;nh cho trẻ em n&ecirc;n c&aacute;c khu c&aacute;ch ly buộc phải d&ugrave;ng đồ bảo hộ cho người lớn để mặc cho c&aacute;c em.</p> <p>Khi tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội xuất hiện h&igrave;nh ảnh c&aacute;c em b&eacute; đang trong khu c&aacute;ch ly ở Điện Bi&ecirc;n mặc tr&ecirc;n m&igrave;nh bộ đồ bảo hộ d&agrave;nh cho người lớn rộng th&ugrave;ng th&igrave;nh, đeo khẩu trang k&iacute;n m&iacute;t, chỉ c&ograve;n thấy đ&ocirc;i mắt ngơ ng&aacute;c, nhiều người đ&atilde; rất quan t&acirc;m v&agrave; d&agrave;nh nhiều t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương cho c&aacute;c em nhỏ.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/01/icdn-dantri-com-vn_36-1622472866115.png" title="Những hình ảnh trẻ thơ trước đại dịch Covid-19 gây xúc động lòng người - 5" /> <figcaption> <p>Sau khi những h&igrave;nh ảnh n&agrave;y lan truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, cư d&acirc;n mạng đ&atilde; gửi nhiều lời ch&uacute;c đến c&aacute;c em nhỏ.</p> </figcaption> </figure> <p>Khi ấy, &ocirc;ng Phạm Giang Nam - Gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh Điện Bi&ecirc;n đ&atilde; cho biết: &quot;C&aacute;c ch&aacute;u b&eacute; trong bức ảnh được lan truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội đang được theo d&otilde;i tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly ở th&agrave;nh phố Điện Bi&ecirc;n Phủ, hiện sức khỏe của c&aacute;c ch&aacute;u ổn định&quot;.</p> <p>Sau khi những h&igrave;nh ảnh n&agrave;y lan truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, cư d&acirc;n mạng đ&atilde; gửi nhiều lời ch&uacute;c đến c&aacute;c em nhỏ, b&agrave;y tỏ sự quan t&acirc;m đặc biệt đến những em b&eacute; đang sống trong khu c&aacute;ch ly.</p> <p><br /> &nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top