Nguy hại của bệnh đa nang buồng trứng

Hội chứng buồng trứng đa nang chiếm tỷ lệ khoảng 12-18% phụ nữ trong tuổi sinh đẻ.

<p>Bệnh thường xuất hiện v&agrave;o tuổi dậy th&igrave; nhưng cũng c&oacute; thể xuất hiện ở độ tuổi từ 20 đến 25. Một số chị em phụ nữ hiện nay v&igrave; e ngại trong việc thăm kh&aacute;m n&ecirc;n khi c&oacute; dấu hiệu buồng trứng đa nang thường bỏ qua m&agrave; kh&ocirc;ng điều trị. Liệu điều n&agrave;y c&oacute; ảnh hưởng đến khả năng l&agrave;m mẹ sau n&agrave;y hay kh&ocirc;ng?</p> <h2><strong>Đa nang buồng trứng l&agrave; g&igrave;?</strong></h2> <p>Hội chứng buồng trứng đa nang l&agrave; bệnh g&acirc;y ra do t&igrave;nh trạng rối loạn nội tiết v&agrave; l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n thường gặp g&acirc;y v&ocirc; sinh do kh&ocirc;ng rụng trứng hay rối loạn ph&oacute;ng no&atilde;n.</p> <p>Phụ nữ bị buồng trứng đa nang thường l&agrave; những người c&oacute; sự gia tăng bất thường về nồng độ testosterone v&agrave; LH,&nbsp; những chất n&agrave;y sẽ l&agrave;m gi&aacute;n đoạn qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của nang no&atilde;n. Buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ (từ 6 - 10 nang &lt; 10mm) do nang no&atilde;n kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển được, trứng kh&ocirc;ng thể trưởng th&agrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng rụng trứng.</p> <h2><strong>C&aacute;c yếu tố nguy cơ</strong></h2> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c chưa được biết, nhưng c&aacute;c yếu tố nguy cơ đ&atilde; được x&aacute;c định. Yếu tố di truyền kh&aacute; r&otilde; khi thường thấy ở phụ nữ m&agrave; c&oacute; mẹ hay chị g&aacute;i cũng bị buồng trứng đa nang.</p> <p>Buồng trứng đa nang c&oacute; thể xảy ra ở tuổi rất trẻ (11 tuổi). Nguy cơ bị c&aacute;c vấn đề sức khỏe kh&aacute;c: 50% sẽ bị đ&aacute;i th&aacute;o đường trước 40 tuổi, nguy cơ bị&nbsp; đột quỵ tim tăng hơn so với người c&ugrave;ng tuổi, dễ bị cao huyết &aacute;p; cholesterol, mỡ trong m&aacute;u cao v&agrave; dễ bị ngưng thở khi đang ngủ.</p> <p>Do mất c&acirc;n bằng nội tiết, androgen l&agrave;m suy yếu c&aacute;c nang no&atilde;n (trứng) khiến ch&uacute;ng tuy ph&aacute;t triển nhưng kh&ocirc;ng thể trưởng th&agrave;nh (chất lượng trứng kh&ocirc;ng tốt) v&agrave; hiếm khi c&oacute; hiện tượng rụng trứng xảy ra.</p> <p>C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu cũng cho thấy sự li&ecirc;n quan giữa insulin v&agrave; buồng trứng đa nang. Insulin l&agrave; nội tiết kiểm so&aacute;t sự thay đổi của đường, tinh bột v&agrave; thức ăn gi&agrave;u năng lượng kh&aacute;c để sử dụng v&agrave; dự trữ. Mức insulin cao qu&aacute; mức sẽ l&agrave;m gia tăng sản xuất androgen dẫn đến mụn trứng c&aacute;, rậm l&ocirc;ng, tăng c&acirc;n v&agrave; rối loạn rụng trứng.</p> <p><img alt="Hình ảnh siêu âm của bệnh nhân mắc hội chứng đa nang buồng trứng." src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/28/nguy_hi_ca_bnh_a_nang_bung_trng3_resize.png" title="Hình ảnh siêu âm của bệnh nhân mắc hội chứng đa nang buồng trứng." /></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><em>H&igrave;nh ảnh si&ecirc;u &acirc;m của bệnh nh&acirc;n mắc hội chứng đa nang buồng trứng.</em></p> <h2><strong>Kh&ocirc;ng c&oacute; biểu hiện r&otilde; r&agrave;ng</strong></h2> <p>C&aacute;c dấu hiệu của hội chứng n&agrave;y thường kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; khiến chị em phụ nữ dễ bỏ qua. Tuy nhi&ecirc;n, khi nhận thấy một trong những điều bất b&igrave;nh thường dưới đ&acirc;y, bạn c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng li&ecirc;n tưởng ngay đến căn bệnh đa nang buồng trứng.</p> <p><em>Rối loạn kinh nguyệt </em></p> <p>Kinh thưa, kinh kh&ocirc;ng đều hay v&ocirc; kinh l&agrave; những rối loạn về kinh nguyệt thường gặp trong hội chứng buồng trứng đa nang. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những ti&ecirc;u chuẩn ch&iacute;nh để chẩn đo&aacute;n hội chứng buồng trứng đa nang. Khoảng 90% phụ nữ thiểu kinh c&oacute; h&igrave;nh ảnh buồng trứng đa nang tr&ecirc;n si&ecirc;u &acirc;m. Tr&ecirc;n thực tế th&ocirc;ng thường, sau v&agrave;i năm dậy th&igrave;, chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ đi v&agrave;o ổn định. Nếu thường xuy&ecirc;n c&oacute; những chu kỳ kinh bất thường, ngắn dưới 25 ng&agrave;y hoặc d&agrave;i qu&aacute; 35 ng&agrave;y, nhất l&agrave; những chu kỳ kinh d&agrave;i v&agrave; ra m&aacute;u &iacute;t th&igrave; c&oacute; thể đ&atilde; mắc hội chứng buồng trứng đa nang.</p> <p><em>Rậm l&ocirc;ng, mụn, rụng t&oacute;c: </em> Sự t&iacute;ch tụ nhiều hormon nam trong cơ thể sẽ k&iacute;ch th&iacute;ch sinh nhiều l&ocirc;ng ở những vị tr&iacute; như ria m&eacute;p, ngực, ch&acirc;n tay, bụng... Ngo&agrave;i ra, sự thay đổi nội tiết tố sẽ dẫn đến thay đổi tr&ecirc;n l&agrave;n da. Da dầu, nhiều mụn c&oacute; thể l&agrave; dấu hiệu bệnh đa nang buồng trứng.</p> <p><em>B&eacute;o ph&igrave;</em>:&nbsp; Ở những phụ nữ mắc bệnh đa nang buồng trứng, hormon insulin sẽ dư thừa so với nhu cầu cơ thể n&ecirc;n vấn đề ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; chuyển h&oacute;a thức ăn của nh&oacute;m phụ nữ n&agrave;y gặp rắc rối. Họ c&oacute; thể dễ d&agrave;ng bị b&eacute;o ph&igrave; hơn mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng ăn nhiều. Theo thống k&ecirc; 30-50% phụ nữ buồng trứng đa nang bị b&eacute;o ph&igrave;. Để x&aacute;c định t&igrave;nh trạng b&eacute;o ph&igrave; người ta dựa v&agrave;o chỉ số BMI (&gt;25) hay tỉ số v&ograve;ng eo/v&ograve;ng m&ocirc;ng. Một số nghi&ecirc;n cứu cho rằng b&eacute;o ph&igrave; cũng c&oacute; vai tr&ograve; trong cơ chế bệnh sinh của buồng trứng đa nang. C&acirc;n nặng đ&oacute;ng vai tr&ograve; rất quan trọng trong th&uacute;c đẩy c&aacute;c triệu chứng buồng trứng đa nang biểu hiện tr&ecirc;n l&acirc;m s&agrave;ng. Kiểm so&aacute;t c&acirc;n nặng c&oacute; thể gi&uacute;p cải thiện ti&ecirc;n lượng của hội chứng buồng trứng đa nang.</p> <h2><strong>Điều trị như thế n&agrave;o ?</strong></h2> <p>Hiện nay chưa c&oacute; phương thức điều trị đặc hiệu cho buồng trứng đa nang nhưng đ&atilde; điều trị được những rắc rối do buồng trứng đa nang g&acirc;y ra.</p> <p>Nếu ở bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu c&oacute;&nbsp; con, c&oacute; thể d&ugrave;ng một số thuốc nội tiết để l&agrave;m giảm c&aacute;c triệu chứng của hội chứng n&agrave;y như kinh kh&ocirc;ng đều, rậm l&ocirc;ng... hay ngăn ngừa sự xuất hiện của một số nguy cơ l&acirc;u d&agrave;i sau n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n sau khi ngưng thuốc c&aacute;c triệu chứng c&oacute; thể sẽ trở lại như ban đầu.</p> <p>Nếu bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu điều trị v&ocirc;&nbsp; sinh th&igrave; việc giảm c&acirc;n đ&oacute;ng vai tr&ograve; rất quan trọng trong th&agrave;nh c&ocirc;ng của phương thức điều trị. D&ugrave;ng c&aacute;c loại thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển nang no&atilde;n. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c phương&nbsp; thức điều trị nội khoa, c&oacute; thể tiến h&agrave;nh mổ nội soi đốt điểm tr&ecirc;n bề mặt buồng trứng. Với trường hợp điều trị tr&ecirc;n thất bại c&aacute;c b&aacute;c sĩ tư vấn sử dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p kh&aacute;c, chẳng hạn như thụ tinh nh&acirc;n tạo IVF.</p> <p>T&oacute;m lại, buồng trứng đa nang l&agrave; một&nbsp; hội chứng thường gặp do kh&ocirc;ng rụng trứng. Triệu chứng của hội chứng n&agrave;y thay đổi rất nhiều t&ugrave;y thuộc từng bệnh nh&acirc;n. Với trường hợp chưa c&oacute; gia đ&igrave;nh, vẫn c&oacute; kinh tuy kh&ocirc;ng đều chỉ cần kh&aacute;m v&agrave; theo d&otilde;i định kỳ 6 th&aacute;ng hoặc 1 năm/1 lần. Nếu sau khi lập gia đ&igrave;nh một đến hai năm m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thai n&ecirc;n kh&aacute;m sớm v&agrave; người bệnh kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; lo lắng.</p> <p style="text-align: right;"><strong>BSCKI. Trần Hạnh</strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top