Nguy hại của bệnh đa nang buồng trứng

Hội chứng buồng trứng đa nang chiếm tỷ lệ khoảng 12-18% phụ nữ trong tuổi sinh đẻ.

<p>Bệnh thường xuất hiện v&agrave;o tuổi dậy th&igrave; nhưng cũng c&oacute; thể xuất hiện ở độ tuổi từ 20 đến 25. Một số chị em phụ nữ hiện nay v&igrave; e ngại trong việc thăm kh&aacute;m n&ecirc;n khi c&oacute; dấu hiệu buồng trứng đa nang thường bỏ qua m&agrave; kh&ocirc;ng điều trị. Liệu điều n&agrave;y c&oacute; ảnh hưởng đến khả năng l&agrave;m mẹ sau n&agrave;y hay kh&ocirc;ng?</p> <h2><strong>Đa nang buồng trứng l&agrave; g&igrave;?</strong></h2> <p>Hội chứng buồng trứng đa nang l&agrave; bệnh g&acirc;y ra do t&igrave;nh trạng rối loạn nội tiết v&agrave; l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n thường gặp g&acirc;y v&ocirc; sinh do kh&ocirc;ng rụng trứng hay rối loạn ph&oacute;ng no&atilde;n.</p> <p>Phụ nữ bị buồng trứng đa nang thường l&agrave; những người c&oacute; sự gia tăng bất thường về nồng độ testosterone v&agrave; LH,&nbsp; những chất n&agrave;y sẽ l&agrave;m gi&aacute;n đoạn qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của nang no&atilde;n. Buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ (từ 6 - 10 nang &lt; 10mm) do nang no&atilde;n kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển được, trứng kh&ocirc;ng thể trưởng th&agrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng rụng trứng.</p> <h2><strong>C&aacute;c yếu tố nguy cơ</strong></h2> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c chưa được biết, nhưng c&aacute;c yếu tố nguy cơ đ&atilde; được x&aacute;c định. Yếu tố di truyền kh&aacute; r&otilde; khi thường thấy ở phụ nữ m&agrave; c&oacute; mẹ hay chị g&aacute;i cũng bị buồng trứng đa nang.</p> <p>Buồng trứng đa nang c&oacute; thể xảy ra ở tuổi rất trẻ (11 tuổi). Nguy cơ bị c&aacute;c vấn đề sức khỏe kh&aacute;c: 50% sẽ bị đ&aacute;i th&aacute;o đường trước 40 tuổi, nguy cơ bị&nbsp; đột quỵ tim tăng hơn so với người c&ugrave;ng tuổi, dễ bị cao huyết &aacute;p; cholesterol, mỡ trong m&aacute;u cao v&agrave; dễ bị ngưng thở khi đang ngủ.</p> <p>Do mất c&acirc;n bằng nội tiết, androgen l&agrave;m suy yếu c&aacute;c nang no&atilde;n (trứng) khiến ch&uacute;ng tuy ph&aacute;t triển nhưng kh&ocirc;ng thể trưởng th&agrave;nh (chất lượng trứng kh&ocirc;ng tốt) v&agrave; hiếm khi c&oacute; hiện tượng rụng trứng xảy ra.</p> <p>C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu cũng cho thấy sự li&ecirc;n quan giữa insulin v&agrave; buồng trứng đa nang. Insulin l&agrave; nội tiết kiểm so&aacute;t sự thay đổi của đường, tinh bột v&agrave; thức ăn gi&agrave;u năng lượng kh&aacute;c để sử dụng v&agrave; dự trữ. Mức insulin cao qu&aacute; mức sẽ l&agrave;m gia tăng sản xuất androgen dẫn đến mụn trứng c&aacute;, rậm l&ocirc;ng, tăng c&acirc;n v&agrave; rối loạn rụng trứng.</p> <p><img alt="Hình ảnh siêu âm của bệnh nhân mắc hội chứng đa nang buồng trứng." src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/28/nguy_hi_ca_bnh_a_nang_bung_trng3_resize.png" title="Hình ảnh siêu âm của bệnh nhân mắc hội chứng đa nang buồng trứng." /></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><em>H&igrave;nh ảnh si&ecirc;u &acirc;m của bệnh nh&acirc;n mắc hội chứng đa nang buồng trứng.</em></p> <h2><strong>Kh&ocirc;ng c&oacute; biểu hiện r&otilde; r&agrave;ng</strong></h2> <p>C&aacute;c dấu hiệu của hội chứng n&agrave;y thường kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; khiến chị em phụ nữ dễ bỏ qua. Tuy nhi&ecirc;n, khi nhận thấy một trong những điều bất b&igrave;nh thường dưới đ&acirc;y, bạn c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng li&ecirc;n tưởng ngay đến căn bệnh đa nang buồng trứng.</p> <p><em>Rối loạn kinh nguyệt </em></p> <p>Kinh thưa, kinh kh&ocirc;ng đều hay v&ocirc; kinh l&agrave; những rối loạn về kinh nguyệt thường gặp trong hội chứng buồng trứng đa nang. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những ti&ecirc;u chuẩn ch&iacute;nh để chẩn đo&aacute;n hội chứng buồng trứng đa nang. Khoảng 90% phụ nữ thiểu kinh c&oacute; h&igrave;nh ảnh buồng trứng đa nang tr&ecirc;n si&ecirc;u &acirc;m. Tr&ecirc;n thực tế th&ocirc;ng thường, sau v&agrave;i năm dậy th&igrave;, chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ đi v&agrave;o ổn định. Nếu thường xuy&ecirc;n c&oacute; những chu kỳ kinh bất thường, ngắn dưới 25 ng&agrave;y hoặc d&agrave;i qu&aacute; 35 ng&agrave;y, nhất l&agrave; những chu kỳ kinh d&agrave;i v&agrave; ra m&aacute;u &iacute;t th&igrave; c&oacute; thể đ&atilde; mắc hội chứng buồng trứng đa nang.</p> <p><em>Rậm l&ocirc;ng, mụn, rụng t&oacute;c: </em> Sự t&iacute;ch tụ nhiều hormon nam trong cơ thể sẽ k&iacute;ch th&iacute;ch sinh nhiều l&ocirc;ng ở những vị tr&iacute; như ria m&eacute;p, ngực, ch&acirc;n tay, bụng... Ngo&agrave;i ra, sự thay đổi nội tiết tố sẽ dẫn đến thay đổi tr&ecirc;n l&agrave;n da. Da dầu, nhiều mụn c&oacute; thể l&agrave; dấu hiệu bệnh đa nang buồng trứng.</p> <p><em>B&eacute;o ph&igrave;</em>:&nbsp; Ở những phụ nữ mắc bệnh đa nang buồng trứng, hormon insulin sẽ dư thừa so với nhu cầu cơ thể n&ecirc;n vấn đề ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; chuyển h&oacute;a thức ăn của nh&oacute;m phụ nữ n&agrave;y gặp rắc rối. Họ c&oacute; thể dễ d&agrave;ng bị b&eacute;o ph&igrave; hơn mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng ăn nhiều. Theo thống k&ecirc; 30-50% phụ nữ buồng trứng đa nang bị b&eacute;o ph&igrave;. Để x&aacute;c định t&igrave;nh trạng b&eacute;o ph&igrave; người ta dựa v&agrave;o chỉ số BMI (&gt;25) hay tỉ số v&ograve;ng eo/v&ograve;ng m&ocirc;ng. Một số nghi&ecirc;n cứu cho rằng b&eacute;o ph&igrave; cũng c&oacute; vai tr&ograve; trong cơ chế bệnh sinh của buồng trứng đa nang. C&acirc;n nặng đ&oacute;ng vai tr&ograve; rất quan trọng trong th&uacute;c đẩy c&aacute;c triệu chứng buồng trứng đa nang biểu hiện tr&ecirc;n l&acirc;m s&agrave;ng. Kiểm so&aacute;t c&acirc;n nặng c&oacute; thể gi&uacute;p cải thiện ti&ecirc;n lượng của hội chứng buồng trứng đa nang.</p> <h2><strong>Điều trị như thế n&agrave;o ?</strong></h2> <p>Hiện nay chưa c&oacute; phương thức điều trị đặc hiệu cho buồng trứng đa nang nhưng đ&atilde; điều trị được những rắc rối do buồng trứng đa nang g&acirc;y ra.</p> <p>Nếu ở bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu c&oacute;&nbsp; con, c&oacute; thể d&ugrave;ng một số thuốc nội tiết để l&agrave;m giảm c&aacute;c triệu chứng của hội chứng n&agrave;y như kinh kh&ocirc;ng đều, rậm l&ocirc;ng... hay ngăn ngừa sự xuất hiện của một số nguy cơ l&acirc;u d&agrave;i sau n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n sau khi ngưng thuốc c&aacute;c triệu chứng c&oacute; thể sẽ trở lại như ban đầu.</p> <p>Nếu bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu điều trị v&ocirc;&nbsp; sinh th&igrave; việc giảm c&acirc;n đ&oacute;ng vai tr&ograve; rất quan trọng trong th&agrave;nh c&ocirc;ng của phương thức điều trị. D&ugrave;ng c&aacute;c loại thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển nang no&atilde;n. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c phương&nbsp; thức điều trị nội khoa, c&oacute; thể tiến h&agrave;nh mổ nội soi đốt điểm tr&ecirc;n bề mặt buồng trứng. Với trường hợp điều trị tr&ecirc;n thất bại c&aacute;c b&aacute;c sĩ tư vấn sử dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p kh&aacute;c, chẳng hạn như thụ tinh nh&acirc;n tạo IVF.</p> <p>T&oacute;m lại, buồng trứng đa nang l&agrave; một&nbsp; hội chứng thường gặp do kh&ocirc;ng rụng trứng. Triệu chứng của hội chứng n&agrave;y thay đổi rất nhiều t&ugrave;y thuộc từng bệnh nh&acirc;n. Với trường hợp chưa c&oacute; gia đ&igrave;nh, vẫn c&oacute; kinh tuy kh&ocirc;ng đều chỉ cần kh&aacute;m v&agrave; theo d&otilde;i định kỳ 6 th&aacute;ng hoặc 1 năm/1 lần. Nếu sau khi lập gia đ&igrave;nh một đến hai năm m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thai n&ecirc;n kh&aacute;m sớm v&agrave; người bệnh kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; lo lắng.</p> <p style="text-align: right;"><strong>BSCKI. Trần Hạnh</strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Cách tránh suy thận cấp do nắng nóng

Cách tránh suy thận cấp do nắng nóng

Giai đoạn nắng nóng cao điểm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng suy thận cấp do mất nước. Vì vậy, nắng nóng người dân cần đảm bảo bổ sung đủ nước và điện giải để tránh các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là suy thận cấp.
back to top