Lời khai của thợ đúc đồng ở quận 9, người đi với bệnh nhân 1440

Người đi cùng bệnh nhân 1440 và 1451 cho biết những ngày qua anh không đọc báo, không tìm hiểu thông tin nên không biết mình đang được truy tìm.

<div> <p>Trao đổi với <em>Zing </em>trưa 29/12, &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Cường, Ph&oacute; chủ tịch UBND quận 9, TP.HCM, cho biết qua qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra dịch tễ, anh K., người đi c&ugrave;ng bệnh nh&acirc;n 1440 v&agrave; 1451, khai kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh đang bị truy t&igrave;m.</p> <p>&quot;Người n&agrave;y sau khi xuống xe tại quận 9 đ&atilde; xin việc tại xưởng đ&uacute;c đồng tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave; l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n ở đ&acirc;y. K. cho biết trong những ng&agrave;y qua, anh kh&ocirc;ng đọc b&aacute;o hay t&igrave;m hiểu tin tức n&ecirc;n kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh đang bị cơ quan chức năng, lực lượng y tế truy t&igrave;m&quot;, Ph&oacute; chủ tịch UBND quận 9 th&ocirc;ng tin.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tinh hinh covid19 tai HCM anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/29/znews-photo-zadn-vn_k_zing.jpg" title="Tình hình covid19 tại HCM ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Lực lượng chức năng phong tỏa nơi trọ của K. Ảnh: <em>Duy Hiệu.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngo&agrave;i ra, l&atilde;nh đạo quận 9 cho hay trước đ&acirc;y, K. từng l&agrave;m việc tại xưởng đồng n&agrave;y nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều c&ocirc;ng việc n&ecirc;n anh ta sang Myanmar t&igrave;m cơ hội. C&ocirc;ng việc ở nước bạn kh&ocirc;ng như &yacute; muốn, K. t&igrave;m c&aacute;ch về lại TP.HCM.</p> <p>&quot;Hiện tại, 16 người tiếp x&uacute;c với K., từ chủ xưởng đồng, c&ocirc;ng nh&acirc;n, đến chủ nh&agrave; trọ, đ&atilde; được đưa đi c&aacute;ch ly. Những khu vực tr&ecirc;n được phong tỏa, chờ kết quả x&eacute;t nghiệm của K. để c&oacute; phương &aacute;n tiếp theo&quot;, &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Cường cho hay.</p> <p>Người tiếp x&uacute;c với bệnh nh&acirc;n 1440 v&agrave; bệnh nh&acirc;n 1451 được lực lượng chức năng t&igrave;m thấy l&uacute;c 0h ng&agrave;y 29/12. Thời điểm tr&ecirc;n, người n&agrave;y đang l&agrave;m việc tại xưởng đ&uacute;c đồng tại phường Long B&igrave;nh (quận 9, TP.HCM).</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ HCDC, K. thuộc nh&oacute;m 6 người, trong đ&oacute; c&oacute; bệnh nh&acirc;n 1440 v&agrave; bệnh nh&acirc;n 1451, đ&atilde; nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam.</p> <p>Ng&agrave;y 24/12, bệnh nh&acirc;n 1440 c&ugrave;ng một người kh&aacute;c xuống xe dọc đường để về miền T&acirc;y, 4 người c&ograve;n lại di chuyển đến TP.HCM. Sau khi biết th&ocirc;ng tin bệnh nh&acirc;n 1440 mắc Covid-19, bệnh nh&acirc;n 1451 đ&atilde; li&ecirc;n hệ y tế địa phương để khai b&aacute;o y tế, c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Theo nguồn tin của <em>Zing</em>, trước khi qua Myanmar, bệnh nh&acirc;n 1440 ở c&ugrave;ng với hai phụ nữ tại Malaysia. Hai người bạn c&ugrave;ng nh&agrave; với bệnh nh&acirc;n 1440 sau đ&oacute; mắc Covid-19.</p> <p>Sau đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n 1440 lo sợ nhiễm SARS-CoV-2 n&ecirc;n li&ecirc;n hệ với gia đ&igrave;nh t&igrave;m c&aacute;ch trở về Việt Nam. Gia đ&igrave;nh ở Việt Nam đ&atilde; li&ecirc;n hệ được một đường d&acirc;y, họ đồng &yacute; đưa bệnh nh&acirc;n 1440 về với gi&aacute; 50 triệu đồng.</p> <p>Ng&agrave;y 29/12, &ocirc;ng Đo&agrave;n Tấn Bửu, Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Đồng Th&aacute;p, y&ecirc;u cầu lực lượng c&ocirc;ng an nhanh ch&oacute;ng điều tra, lập hồ sơ xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, mang dịch bệnh từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o nội địa.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top