Lịch trình phức tạp của tài xế chở bệnh nhân 1440

Sau khi chở bệnh nhân 1440 từ biên giới tỉnh An Giang về TP.HCM, tài xế đã đưa nhiều người đi Kiên Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng.

<div> <p>Tối 28/12, Chủ tịch UBND tỉnh S&oacute;c Trăng Trần Văn L&acirc;u k&yacute; văn bản hỏa tốc gửi c&aacute;c đơn vị chức năng địa phương về việc khẩn trương truy vết những trường hợp đ&atilde; tiếp x&uacute;c với t&agrave;i xế M.T.T. (30 tuổi, người chở bệnh nh&acirc;n 1440 từ bi&ecirc;n giới huyện An Ph&uacute;, tỉnh An Giang về TP.HCM).</p> <p>L&atilde;nh đạo UBND tỉnh y&ecirc;u cầu Sở Y tế S&oacute;c Trăng chỉ đạo Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật v&agrave; Trung t&acirc;m Y tế c&aacute;c huyện, th&agrave;nh phố khoanh v&ugrave;ng nhanh, c&aacute;ch ly v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm c&aacute;c trường hợp nguy cơ; tổ chức khử khuẩn những nơi c&oacute; nguy cơ nếu thấy cần thiết.</p> <p>Việc r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c điều kiện cần thiết tại khu c&aacute;ch ly v&agrave; tuy&ecirc;n truyền, vận đồng người d&acirc;n n&acirc;ng cao &yacute; thức cảnh gi&aacute;c, tự gi&aacute;c thực hiện c&aacute;ch ly theo khuyến c&aacute;o của ng&agrave;nh y tế cũng được l&atilde;nh đạo địa phương đề cập.</p> <h3>Đi nhiều nơi, tiếp x&uacute;c nhiều người</h3> <p>Theo Sở Y tế tỉnh S&oacute;c Trăng, sức khỏe anh T. b&igrave;nh thường, đang được c&aacute;ch ly tại Trung t&acirc;m Y tế huyện Long Ph&uacute;. 8 người tr&ecirc;n &ocirc;t&ocirc; của anh T. cũng đang được theo d&otilde;i sức khỏe tại trung t&acirc;m n&agrave;y.</p> <p>L&agrave;m việc với cơ quan chức năng tỉnh S&oacute;c Trăng, T. khai khoảng 2h ng&agrave;y 24/12, t&agrave;i xế đ&oacute;n 6 người (5 nam, 1 nữ) tại cầu 3C ở x&atilde; Kh&aacute;nh B&igrave;nh, huyện An Ph&uacute;. Đến ng&atilde; tư T&acirc;n An, tỉnh Long An (khu vực dốc cầu của đường cao tốc), 1 kh&aacute;ch nam xuống xe để về Vĩnh Long, 1 kh&aacute;ch nữ kh&aacute;c về Đồng Th&aacute;p.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Lich trinh cua tai xe cho benh nhan 1440 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/29/znews-photo-zadn-vn_banh_xeo_68.jpg" title="Lịch trình của tài xế chở bệnh nhân 1440 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Qu&aacute;n b&aacute;nh x&egrave;o 68 ở TP S&oacute;c Trăng, nơi anh T. gh&eacute; ăn uống v&agrave;o tối 27/12. Ảnh: <em>Việt Tường.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Hơn 7h c&ugrave;ng ng&agrave;y, anh T. c&ugrave;ng 4 kh&aacute;ch nam c&ograve;n lại xuống lề đường T&ecirc;n Lửa (gần bến xe miền T&acirc;y, TP.HCM) để uống c&agrave; ph&ecirc;. T&agrave;i xế sau đ&oacute; quay về hướng TP Long Xuy&ecirc;n (An Giang) v&agrave; gh&eacute; tiệm cơm tr&ecirc;n quốc lộ 62 để ăn s&aacute;ng.</p> <p>Khoảng 13-14h ng&agrave;y 24/12, anh T. thay nhớt xe tại chi nh&aacute;nh của h&atilde;ng Mitsubishi tại TP Long Xuy&ecirc;n. 16-17h c&ugrave;ng ng&agrave;y, t&agrave;i xế gh&eacute; nh&agrave; ch&uacute; họ t&ecirc;n Lợi ở gần Bệnh viện An Ph&uacute;.</p> <p>Tối h&ocirc;m đ&oacute;, anh T. chở &ocirc;ng Lợi đến gặp bạn v&agrave; khoảng 10 người ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Họ c&ugrave;ng ăn tối v&agrave; ngủ lại qua đ&ecirc;m (T. ngủ ngo&agrave;i xe). S&aacute;ng 25/12, anh T. ăn uống tại nh&agrave; bạn &ocirc;ng Lợi với những người đ&atilde; gặp tối h&ocirc;m trước.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Lich trinh cua tai xe cho benh nhan 1440 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/29/znews-photo-zadn-vn_hop_khan.jpg" title="Lịch trình của tài xế chở bệnh nhân 1440 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chủ tịch UBND tỉnh S&oacute;c Trăng Trần Văn L&acirc;u chủ tr&igrave; cuộc họp khẩn cấp tối 28/12. Ảnh: <em>Nhật T&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đến 9h, t&agrave;i xế tiếp tục chở ch&uacute; họ đến nh&agrave; một người bạn kh&aacute;c ở TP Rạch Gi&aacute;, tỉnh Ki&ecirc;n Giang. Sau khi ăn cơm c&ugrave;ng v&agrave;i người bạn của &ocirc;ng Lợi, chiều h&ocirc;m đ&oacute;, anh T. đi chợ ở Rạch Gi&aacute; để mua c&aacute; rồi chở ch&uacute; họ về An Giang.</p> <p>Khoảng 18-19h ng&agrave;y 25/6, 2 người n&agrave;y ăn tối tại tiệm cơm vỉa h&egrave; ở thị trấn H&ograve;a Ph&uacute;, huyện An Ph&uacute;, tỉnh An Giang rồi về nh&agrave; &ocirc;ng Lợi.</p> <p>Rạng s&aacute;ng 26/12, T. chở 5 gi&aacute;o vi&ecirc;n do &ocirc;ng Lợi li&ecirc;n hệ đến họp tại trường THCS Vọng Th&ecirc;, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 8-9h c&ugrave;ng ng&agrave;y, T. chở một số gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&aacute;c đi họp rồi đến nh&agrave; một người t&ecirc;n Nam ở Xẻo Ch&ocirc;m để bọc y&ecirc;n xe.</p> <p>Từ 11-11h30 ng&agrave;y 25/11, T. đ&oacute;n c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n đi ăn trưa tại một điểm gần trường nhưng kh&ocirc;ng nhớ địa chỉ. T&agrave;i xế sau đ&oacute; về nh&agrave; &ocirc;ng Lợi l&uacute;c 16h.</p> <p>17h, anh ta đi rửa xe dưới ch&acirc;n cầu An Ph&uacute; rồi về nh&agrave; &ocirc;ng Lợi ăn uống c&ugrave;ng 1 thầy gi&aacute;o v&agrave; v&agrave;i người h&agrave;ng x&oacute;m. 20h, T. về nh&agrave; mẹ ruột (c&oacute; mẹ, cha, em g&aacute;i) ở ấp Vĩnh Hưng, x&atilde; Vĩnh Lập để ngủ.</p> <h3>59 F2, F3 ở S&oacute;c Trăng</h3> <p>Rạng s&aacute;ng 27/12, anh T. n&oacute;i chuyện với mẹ một l&uacute;c rồi rước 4 người kh&aacute;ch đi S&oacute;c Trăng tại l&ograve; r&egrave;n &Ocirc;ng Trụ ở x&atilde; Phước Hưng. Khi đến ng&atilde; ba Lộ Tẻ, tất cả những người tr&ecirc;n xe v&agrave;o qu&aacute;n ăn chay, trong tiệm c&oacute; khoảng 20 người.</p> <p>Đến S&oacute;c Trăng l&uacute;c gần 12h, anh T. đậu xe gần ch&ugrave;a Phổ Gi&aacute;c ở x&atilde; Trường Kh&aacute;nh, huyện Long Ph&uacute; để kh&aacute;ch đi đ&aacute;m tang ở ấp Trường Lộc, x&atilde; An Mỹ, huyện Kế S&aacute;ch. Khoảng 13h, t&agrave;i xế n&agrave;y v&agrave;o qu&aacute;n gần đ&oacute; ăn m&igrave; g&oacute;i rồi đậu xe gần Trạm Y tế x&atilde; Trường Kh&aacute;nh để ngủ tr&ecirc;n xe.</p> <p>Khoảng 17-18h ng&agrave;y 27/12, anh T. đến qu&aacute;n b&aacute;nh x&egrave;o 68 tr&ecirc;n đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP S&oacute;c Trăng để ăn uống. Sau đ&oacute;, T. l&aacute;i xe đi dạo quanh TP S&oacute;c Trăng rồi về trước cửa trường học ở x&atilde; Trường Kh&aacute;nh ngủ trong xe.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Lich trinh cua tai xe cho benh nhan 1440 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/29/znews-photo-zadn-vn_khu_trung.jpg" title="Lịch trình của tài xế chở bệnh nhân 1440 ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Phun h&oacute;a chất khử tr&ugrave;ng xe của anh T. Ảnh: <em>Nhật T&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>S&aacute;ng 28/12, nhận được điện thoại của người th&acirc;n b&aacute;o tin về việc từng chở bệnh nh&acirc;n 1440, t&agrave;i xế n&agrave;y đ&oacute;n 4 vị kh&aacute;ch về An Giang khai b&aacute;o y tế. L&uacute;c n&agrave;y, c&oacute; th&ecirc;m 4 người đi đ&aacute;m tang xin đi c&ugrave;ng để ra quốc lộ 1 n&ecirc;n lực lượng chức năng tỉnh S&oacute;c Trăng mời tất cả 9 người về Trạm Y tế x&atilde; Trường Kh&aacute;nh l&agrave;m việc.</p> <p>Đến nay, ng&agrave;nh y tế tỉnh S&oacute;c Trăng x&aacute;c định được 12 trường hợp F2 v&agrave; 47 F3. Cơ quan chức năng tiếp tục truy vết nh&oacute;m kh&aacute;ch đến viếng đ&aacute;m tang từ chiều 27 đến s&aacute;ng 28/12.</p> <p>C&ograve;n tại An Giang, UBND tỉnh n&agrave;y đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c ng&agrave;nh chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long v&agrave; S&oacute;c Trăng để x&aacute;c minh, khoanh v&ugrave;ng, truy vết c&aacute;c trường hợp tiếp x&uacute;c gần bệnh nh&acirc;n 1440, tiến h&agrave;nh &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch theo quy định.</p> <p>Tỉnh n&agrave;y cũng giao cơ quan c&ocirc;ng an phối hợp c&aacute;c ng&agrave;nh chức năng nhanh ch&oacute;ng x&aacute;c minh l&agrave;m r&otilde; đường d&acirc;y đưa người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p (kể cả những người c&oacute; h&agrave;nh vi chứa chấp, dung t&uacute;ng, bao che cho c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p) để xử l&yacute;.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Rạng s&aacute;ng 24/12, bệnh nh&acirc;n 1440 vượt bi&ecirc;n tr&aacute;i ph&eacute;p từ Campuchia v&agrave;o Việt Nam bằng xuồng tại khu vực bi&ecirc;n giới tỉnh An Giang. Sau đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n ngồi xe 7 chỗ về TP.HCM rồi đi Vĩnh Long bằng xe 16 chỗ.</p> <p>Khoảng 8h, bệnh nh&acirc;n dừng ch&acirc;n tại khu vực cổng ch&agrave;o tỉnh Vĩnh Long ở phường T&acirc;n Ng&atilde;i, TP Vĩnh Long, sau đ&oacute; được xe &ocirc;m chở về thị trấn C&aacute;i Nhum, huyện Mang Th&iacute;t.</p> <p>Từ th&ocirc;ng tin gia đ&igrave;nh cung cấp, cơ quan chức năng đưa bệnh nh&acirc;n đi c&aacute;ch ly tập trung v&agrave;o tối 24/12.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top