Người phụ nữ đi cùng bệnh nhân 1440 dương tính với SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM xác định nữ hành khách đi cùng xe với bệnh nhân 1440 dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

<div> <p>Ng&agrave;y 29/12, th&ocirc;ng tin từ UBND tỉnh Đồng Th&aacute;p cho biết nữ h&agrave;nh kh&aacute;ch đi c&ugrave;ng xe với bệnh nh&acirc;n 1440 c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh lần 1 với SARS-CoV-2.</p> <p>Kết quả n&agrave;y được Viện Pasteur TP.HCM th&ocirc;ng b&aacute;o tối qua (28/12). Hiện nay, người phụ nữ n&agrave;y đang được c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đ&eacute;c trong t&igrave;nh trạng sức khỏe ổn định.</p> <p>Theo nh&agrave; chức tr&aacute;ch, người phụ nữ n&agrave;y ở ấp H&ograve;a Kh&aacute;nh, x&atilde; Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, đi c&ugrave;ng chuyến xe với bệnh nh&acirc;n 1440 h&ocirc;m 24/12.</p> <p>&Ocirc;ng Đo&agrave;n Tấn Bửu, Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Đồng Th&aacute;p, cho biết ngay khi ph&aacute;t hiện nữ h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n tiếp x&uacute;c với bệnh nh&acirc;n 1440, tối 27/12, ng&agrave;nh chức năng khẩn cấp truy t&igrave;m, c&aacute;ch ly. Cơ quan chức năng đ&atilde; ph&aacute;t hiện, c&aacute;ch ly 4 trường hợp tiếp x&uacute;c gần v&agrave; đang truy vết c&aacute;c trường hợp F1, F2.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nguoi phu nu o Dong Thap duong tinh voi Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/29/znews-photo-zadn-vn_article.jpeg" title="Người phụ nữ ở Đồng Tháp dương tính với Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người phụ nữ đi c&ugrave;ng bệnh nh&acirc;n 1440 đang được c&aacute;ch ly, điều trị ở Sa Đ&eacute;c. Ảnh: <em>Văn Khương.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bệnh nh&acirc;n 1440 vượt bi&ecirc;n tr&aacute;i ph&eacute;p từ Campuchia v&agrave;o Việt Nam bằng xuồng tại khu vực bi&ecirc;n giới tỉnh An Giang rạng s&aacute;ng 24/12. Sau đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n n&agrave;y đi chung xe 7 chỗ c&ugrave;ng 1 phụ nữ v&agrave; 4 người đ&agrave;n &ocirc;ng kh&aacute;c về hướng TP.HCM.</p> <p>Đến ng&atilde; tư T&acirc;n An, tỉnh Long An, người phụ nữ n&agrave;y xuống xe để về Đồng Th&aacute;p, c&ograve;n 1 kh&aacute;ch nam xuống xe để về Vĩnh Long.</p> <p>Từ th&ocirc;ng tin gia đ&igrave;nh cung cấp, cơ quan chức năng đưa bệnh nh&acirc;n 1440 đi c&aacute;ch ly tập trung v&agrave;o tối 24/12. Kết quả x&eacute;t nghiệm sau đ&oacute; x&aacute;c định người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Trưa 28/12, một thanh ni&ecirc;n 23 tuổi ở TP.HCM cũng được x&aacute;c nhận dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Người n&agrave;y sống c&ugrave;ng bệnh nh&acirc;n 1440 tại Myanmar. Sau đ&oacute;, họ c&ugrave;ng nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p về Việt Nam qua đường m&ograve;n, lối mở.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top