Phong tỏa xưởng gỗ ở quận 9, nơi tìm thấy người đi cùng bệnh nhân 1440

Người đi cùng bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451 được lực lượng chức năng tìm thấy tại quận 9, TP.HCM.

<div> <p>S&aacute;ng 29/12, Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết người đi c&ugrave;ng bệnh nh&acirc;n 1440 v&agrave; bệnh nh&acirc;n 1451 t&ecirc;n K. đ&atilde; được t&igrave;m thấy tại quận 9 (TP.HCM). Lực lượng y tế đ&atilde; lấy mẫu bệnh phẩm của người n&agrave;y v&agrave; đang chờ kết quả.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Trung t&acirc;m Y tế quận 9, người n&agrave;y được t&igrave;m thấy v&agrave;o l&uacute;c 0h s&aacute;ng 29/12. Thời điểm n&agrave;y, K. đang đi l&agrave;m tại một xưởng gỗ tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>&quot;C&ocirc;ng t&aacute;c truy t&igrave;m gặp nhiều kh&oacute; khăn bởi kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều th&ocirc;ng tin cụ thể. Việc t&igrave;m kiếm th&agrave;nh c&ocirc;ng bởi chủ xưởng gỗ đ&atilde; b&aacute;o với C&ocirc;ng an quận 9 khi nắm được th&ocirc;ng tin&quot;, đại diện Trung t&acirc;m Y tế quận 9 cho hay.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tim thay nguoi di cung benh nhan 1440 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/29/znews-photo-zadn-vn_xuonggo.jpg" title="tìm thấy người đi cùng bệnh nhân 1440 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng chức năng phong tỏa lối v&agrave;o khu vực xưởng gỗ ở quận 9. Ảnh: <em>C.T.V.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Hiện tại, to&agrave;n bộ khu nh&agrave; xưởng đ&atilde; được phong tỏa. Lực lượng y tế đ&atilde; đưa tổng cộng 15 người tại nh&agrave; xưởng tr&ecirc;n đi c&aacute;ch ly tập trung.</p> <p>Trước đ&oacute;, tối 28/12, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết qua x&aacute;c minh ban đầu, lực lượng chức năng x&aacute;c định được K. (người nhập cảnh c&ugrave;ng bệnh nh&acirc;n 1440 v&agrave; 1451) qu&ecirc; ở x&atilde; Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Tr&agrave; Vinh.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ HCDC, K. thuộc nh&oacute;m 6 người, trong đ&oacute; c&oacute; bệnh nh&acirc;n 1440 v&agrave; bệnh nh&acirc;n 1451, đ&atilde; nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam.</p> <p>Ng&agrave;y 24/12, bệnh nh&acirc;n 1440 c&ugrave;ng một người kh&aacute;c xuống xe dọc đường để về miền T&acirc;y, 4 người c&ograve;n lại di chuyển đến TP.HCM. Sau khi biết th&ocirc;ng tin bệnh nh&acirc;n 1440 mắc Covid-19, bệnh nh&acirc;n 1451 đ&atilde; li&ecirc;n hệ y tế địa phương để khai b&aacute;o y tế, c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm tại Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP.HCM chiều 27/12 x&aacute;c định bệnh nh&acirc;n 1451 dương t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2. Mẫu thử của 2 người đi c&ugrave;ng cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh lần 1.</p> <p>S&aacute;ng nay, UBND tỉnh Đồng Th&aacute;p cho biết nữ h&agrave;nh kh&aacute;ch đi c&ugrave;ng xe với bệnh nh&acirc;n 1440 h&ocirc;m 24/12 c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh lần 1 với SARS-CoV-2. Người phụ nữ n&agrave;y ở ấp H&ograve;a Kh&aacute;nh, x&atilde; Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top