Kiến nghị cắt giảm vốn chưa phân bổ của địa phương

Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 của các Bộ, ngành, địa phương không có nhu cầu sử dụng để chuyển cho các đơn vị khác cần hơn.

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về việc giải ngân vốn đầu tư công chậm.

Theo đó, hết tháng 3, thanh toán vốn đầu tư công là 61.536,08 tỷ đồng, đạt 11,03% kế hoạch (đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt  vẫn còn 51.016 tỷ đồng chưa có kế hoạch phân bổ. Trong đó, vốn trong nước là 49.444 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 1.572 tỷ đồng. Có 19/51 bộ và 20/63 địa phương chậm trễ chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính đánh giá, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 2 tháng và ước 3 tháng đầu năm 2022 đạt thấp.

Nguyên nhân là do  các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo các Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 6/12/2021 và Quyết định số 236/QĐ-TTg.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án xử lý đối với những trường hợp chưa hoàn thành phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó kiến nghị cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 ở các bộ, ngành, địa phương không có nhu cầu sử dụng, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 để điều chỉnh, bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có nhu cầu và có khả năng giải ngân cao.

Tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao là 518.100 tỷ đồng, các địa phương giao tăng khoảng 39.900 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương... Cũng trong năm 2022, hàng chục ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân từ chương trình phục hồi. 

Theo Đời sống
back to top