Học sinh Hà Nội nghỉ hè sớm gần nửa tháng

Khoảng 2 triệu học sinh Hà Nội từ mầm non đến THPT sẽ nghỉ hè từ ngày 15/5, sớm hơn kế hoạch ban đầu gần nửa tháng.

<div> <p class="Normal">Ng&agrave;y 13/5, UBND TP H&agrave; Nội đồng &yacute; với đề xuất của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2020-2021. Theo kế hoạch ban h&agrave;nh từ đầu năm học, cấp mầm non, tiểu học, THCS v&agrave; THPT sẽ kết th&uacute;c học kỳ II v&agrave;o ng&agrave;y 24/5, kết th&uacute;c năm học v&agrave;o ng&agrave;y 28/5. Hệ gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n kết th&uacute;c năm học v&agrave;o ng&agrave;y 14/5.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, th&agrave;nh phố quyết định cho học sinh c&aacute;c cấp đồng loạt nghỉ h&egrave; từ ng&agrave;y 15/5 để ứng ph&oacute; với t&igrave;nh h&igrave;nh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 c&ograve;n lại (thi học kỳ II, tổng kết) sẽ được thực hiện v&agrave;o thời gian nghỉ h&egrave;, khi t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh ổn định, học sinh c&oacute; thể đến trường.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Sân trường tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vắng học sinh trong những ngày nghỉ phòng dịch tháng 5. Ảnh: Giang Huy." src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_truong-hoc-9904-1620898379.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">S&acirc;n trường tiểu học Tr&agrave;ng An, quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội, vắng học sinh trong những ng&agrave;y nghỉ ph&ograve;ng dịch th&aacute;ng 5. Ảnh: <em>Giang Huy.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">UBND th&agrave;nh phố đồng &yacute; với đề xuất của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo chưa tổ chức kiểm tra học kỳ II trực tuyến năm học 2020-2021 bởi Th&ocirc;ng tư 09/2021 của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quy định về điều n&agrave;y tới ng&agrave;y 16/5 mới c&oacute; hiệu lực. Việc kiểm tra định kỳ chỉ được tiến h&agrave;nh khi đảm bảo y&ecirc;u cầu về đường truyền Internet, thiết bị kết nối, m&aacute;y t&iacute;nh, an to&agrave;n th&ocirc;ng tin...</p> <p class="Normal">&quot;Thực tiễn việc đảm bảo điều kiện hạ tầng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin phục vụ tới 100% gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh ở từng trường học; điều kiện thiết bị của nhiều học sinh, gia đ&igrave;nh c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn, chưa bảo đảm việc kiểm tra ch&iacute;nh x&aacute;c, c&ocirc;ng bằng&quot;, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nội n&ecirc;u l&yacute; do chưa tổ chức kiểm tra học kỳ II bằng h&igrave;nh thức trực tuyến trong năm học n&agrave;y.</p> <p class="Normal">Những trường chưa ho&agrave;n th&agrave;nh kiểm tra học kỳ II được y&ecirc;u cầu kiểm tra trực tiếp tại trường khi dịch bệnh được kiểm so&aacute;t ho&agrave;n to&agrave;n, học sinh c&oacute; thể đi học tập trung trở lại. Ri&ecirc;ng với lớp 9 v&agrave; 12, do đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh kiểm tra học kỳ II, học sinh tiếp tục học, &ocirc;n tập trực tuyến đến hết ng&agrave;y 28/5.</p> <p class="Normal">Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n học sinh H&agrave; Nội nghỉ h&egrave; m&agrave; chưa ho&agrave;n th&agrave;nh năm học. Việc n&agrave;y sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi chuyển cấp, tuyển sinh lớp 6, 10 của c&aacute;c trường.</p> <p class="Normal">H&ocirc;m qua, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nội cho biết vẫn giữ nguy&ecirc;n kế hoạch tổ chức 4 b&agrave;i thi v&agrave;o lớp 10 trong hai ng&agrave;y 10-11/6. Sở sẽ đề xuất UBND th&agrave;nh phố cho ph&eacute;p điều chỉnh thời điểm tổ chức nếu Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT (ng&agrave;y 7-8/7).</p> <p class="Normal">Từ ng&agrave;y 27/4 đến nay, Bộ Y tế ghi nhận 665 ca Covid-19 cộng đồng, trong đ&oacute; H&agrave; Nội 169 ca (gồm 87 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, 13 ca ở Bệnh viện K). Th&agrave;nh phố đ&atilde; cho học sinh c&aacute;c cấp nghỉ học từ ng&agrave;y 4/5, ngay sau kỳ nghỉ lễ. Thời điểm đ&oacute;, học sinh khối 9 v&agrave; 12 đ&atilde; thi xong học kỳ. Tuy nhi&ecirc;n, học sinh c&aacute;c khối lớp c&ograve;n lại đang thi dang dở hoặc mới chuẩn bị thi.</p> <p class="Normal">Một số tỉnh, th&agrave;nh kh&aacute;c cũng rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng tương tự như H&agrave; Nam, Vĩnh Ph&uacute;c. Hiện, nhiều địa phương đ&atilde; quyết định cho học sinh nghỉ h&egrave; sớm hoặc chuyển sang học online nhằm đảm bảo an to&agrave;n trước t&igrave;nh h&igrave;nh Covid-19 phức tạp. Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; cho kiểm tra học kỳ II trực tuyến.</p> <p class="Normal">Tại H&agrave; Nội, trường THPT chuy&ecirc;n Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia H&agrave; Nội), trường THPT Phan Huy Ch&uacute; - Đống Đa (trường c&ocirc;ng lập tự chủ) đ&atilde; tổ chức cho học sinh thi online để ho&agrave;n th&agrave;nh năm học đ&uacute;ng kế hoạch.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top