Hai đoàn tàu metro số 1 về đến cảng Khánh Hội TP.HCM

Sau 9 ngày vận chuyển, hai đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được vận chuyển từ nhà máy Kasado (Nhật Bản) cập cảng Khánh Hội (TP.HCM).

<div> <p>6h ng&agrave;y 10/5, 2 đo&agrave;n t&agrave;u metro số 1 tiếp theo cập cảng Kh&aacute;nh Hội (quận 4). Đ&acirc;y l&agrave; đo&agrave;n t&agrave;u thứ 3 (loại 3 toa) trong số 17 đo&agrave;n t&agrave;u của to&agrave;n tuyến được nhập về.</p> <p>Dự kiến từ 7h đến 14h, t&agrave;u được bốc dỡ xuống bến b&atilde;i, lực lượng an ninh cảng sẽ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng quan.</p> <p>Ban quản l&yacute; đường sắt đ&ocirc; thị TP.HCM (MAUR) đ&atilde; ho&agrave;n tất c&aacute;c thủ tục đ&oacute;n t&agrave;u. Đo&agrave;n t&agrave;u sẽ được vận chuyển đến depot Long B&igrave;nh (TP Thủ Đức) v&agrave;o ng&agrave;y 11/5.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tau metro anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_taumetrocapcang_chihung_zing.jpg" title="tàu metro ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>T&agrave;u chở hai đo&agrave;n t&agrave;u metro (loại 3 toa) đến cảng Kh&aacute;nh Hội (quận 4) l&uacute;c 6h. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sắp tới, TP.HCM sẽ nhập th&ecirc;m 6 đo&agrave;n t&agrave;u của tuyến metro số 1. Bốn đo&agrave;n t&agrave;u tiếp theo (loại 6 toa) dự kiến được chia l&agrave;m 2 lần vận chuyển. Cụ thể, th&aacute;ng 6 vận chuyển 2 đo&agrave;n v&agrave; 2 đo&agrave;n c&ograve;n lại được đưa về trong th&aacute;ng 7.</p> <p>Trước đ&oacute;, đo&agrave;n t&agrave;u đầu ti&ecirc;n trong số 17 đo&agrave;n t&agrave;u của tuyến metro số 1 đ&atilde; cập cảng Kh&aacute;nh Hội (quận 4) v&agrave;o th&aacute;ng 10/2020.</p> <p>Giai đoạn đầu, MAUR sẽ nhận v&agrave; vận h&agrave;nh loại t&agrave;u c&oacute; 3 toa (d&agrave;i 61,5 m), sức chở 930 kh&aacute;ch (147 kh&aacute;ch ngồi, 783 kh&aacute;ch đứng). T&agrave;u c&oacute; tốc độ tối đa 110 km/h khi đi tr&ecirc;n cao v&agrave; 80 km/h l&uacute;c chạy ngầm.</p> <p>Dự kiến đo&agrave;n t&agrave;u đầu ti&ecirc;n được lăn b&aacute;nh thử nghiệm tr&ecirc;n đường ray depot Long B&igrave;nh sớm nhất v&agrave;o cuối năm nay. Sau c&aacute;c bước đ&aacute;nh gi&aacute; từ kết quả thử nghiệm giai đoạn 1, t&agrave;u metro sẽ tiếp tục được thử nghiệm tr&ecirc;n ch&iacute;nh tuyến (đường ray, hệ thống tiếp điện tr&ecirc;n cao).</p> <p>Giai đoạn 2, t&agrave;u loại 6 toa sẽ chạy thử nghiệm từ ga B&igrave;nh Th&aacute;i đến ga Văn Th&aacute;nh (quận B&igrave;nh Thạnh) v&agrave; giai đoạn cuối từ ga Văn Th&aacute;nh đến ga Bến Th&agrave;nh (quận 1).</p> <p>Ng&agrave;y 1/5, hai đo&agrave;n t&agrave;u của tuyến metro số 1 rời Cảng Kasado Nhật Bản. C&aacute;c đo&agrave;n t&agrave;u trải qua 9 ng&agrave;y vận chuyển v&agrave; c&oacute; mặt tại Việt Nam v&agrave;o s&aacute;ng 9/5.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tau metro anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_lich_trinh_2_.jpg" title="tàu metro ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đồ họa: <em>H&agrave; My.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top