Hà Nội trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM từ 7/4, tiền mặt từ 16/4

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt từ 16/4 - 10/5 và qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) từ 7 - 10/4. Đồng thời, việc chi lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5 sẽ vào cùng một kỳ.

<div> <div> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/05/cdnmedia-baotintuc-vn_chitraluong030420.jpg" /></p> <figcaption> <p>Thực hiện chi trả lương hưu. Ảnh: CTV.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội&nbsp;y&ecirc;u cầu Bưu điện th&agrave;nh phố ph&ocirc;́i hợp với BHXH H&agrave; Nội, UBND các qu&acirc;̣n, huy&ecirc;̣n, thị xã x&acirc;y dựng phương án t&ocirc;̉ chức chi trả đảm bảo an toàn đến người hưởng.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, UBND th&agrave;nh phố&nbsp;H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu triển khai thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH th&aacute;ng 4 v&agrave; 5/2020 v&agrave;o c&ugrave;ng một kỳ v&agrave; chi trả tại nh&agrave;. Quy định n&agrave;y thay thế cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho c&aacute;c đối tượng tập trung tại UBND x&atilde;, phường hoặc tổ d&acirc;n phố trong thời gian trước đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; chỉ đạo phối hợp với Bưu điện Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n hệ thống truyền thanh x&atilde;, phường, thị trấn về phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nh&agrave; trong thời gian ph&ograve;ng chống dịch COVID-19.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với người hưởng đang trong giai đoạn c&aacute;ch ly tập trung, c&aacute;ch ly tại nh&agrave; để ph&ograve;ng chống dịch, UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; phối hợp với cơ quan Bưu điện, cơ quan BHXH x&acirc;y dựng phương &aacute;n chi trả cho người hưởng.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n cơ sở chỉ đạo tr&ecirc;n, BHXH H&agrave; Nội đ&atilde;&nbsp;chỉ đạo&nbsp;BHXH c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; phối hợp với Bưu điện huyện, Bưu điện trung t&acirc;m b&aacute;o c&aacute;o UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; phương &aacute;n chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng tr&ecirc;n địa b&agrave;n nhận tiền mặt tại nh&agrave; (kh&ocirc;ng thu bất kỳ khoản ph&iacute; n&agrave;o).</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n (ATM) từ ng&agrave;y 7-10/4/2020 v&agrave; chi trả tiền mặt từ ng&agrave;y 16/4 - 10/5/2020.</p> </div> <div> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/05/cdnmedia-baotintuc-vn_huongdannhanluonghuu040420.jpg" /> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">BHXH H&agrave; Nội cũng đề nghị BHXH c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; khi tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nghỉ hưởng để nhận lương hưu v&agrave; trợ cấp BHXH mới từ th&aacute;ng 5/2020 cần hướng dẫn người hưởng k&ecirc; khai t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n (ATM) để nhận tiền.</p> <p style="text-align: justify;">Trường hợp người hưởng chưa c&oacute; t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n th&igrave; hướng dẫn mở t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n theo quy định của ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">BHXH Th&agrave;nh phố cũng y&ecirc;u cầu Văn ph&ograve;ng, c&aacute;c ph&ograve;ng Nghiệp vụ v&agrave; BHXH c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; phối hợp với UBND c&aacute;c x&atilde;, phường, thị trấn kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t trong thời gian chi trả đảm bảo thực hiện nghi&ecirc;m Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Th&agrave;nh phố.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top