Hà Nội siết chặt tuyển sinh trái tuyến mầm non, lớp 1 và lớp 6

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, các trường tiểu học tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1, hạn chế tối đa tuyển sinh trái tuyến.

<div> <p>Từ ng&agrave;y 13 đến hết ng&agrave;y 15/8, c&aacute;c trường mầm non, tiểu học v&agrave; trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội tổ chức tuyển sinh trực tiếp trẻ 5 tuổi v&agrave; học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021.</p> <p>Theo Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nội, năm học mới 2020-2021, th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; 168.000 trẻ mẫu gi&aacute;o (5 tuổi); c&oacute; hơn 167.100 học sinh v&agrave;o lớp 1 v&agrave; 135.320 học sinh v&agrave;o lớp 6, n&acirc;ng tổng số học sinh tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố l&ecirc;n khoảng 2,1 triệu em. Qua thống k&ecirc; từ c&aacute;c quận, huyện cho thấy, năm học n&agrave;y, H&agrave; Nội tăng gần 68.000 học sinh so với năm học trước.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/15/c(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Phạm Quốc Toản, Trưởng ph&ograve;ng Quản l&yacute; thi v&agrave; Kiểm định chất lượng gi&aacute;o dục, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nội cho biết: &quot;Đ&oacute; l&agrave; r&otilde; về chỉ ti&ecirc;u, r&otilde; về tuyến tuyển sinh, r&otilde; về phương thức tuyển sinh, r&otilde; về tr&aacute;ch nhiệm tuyển sinh v&agrave; r&otilde; về địa b&agrave;n tuyển sinh. Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục r&agrave; so&aacute;t, điều tra số trẻ trong độ tuổi đến trường đảm bảo số liệu n&agrave;y l&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n tuyến, giao chỉ ti&ecirc;u từ đ&oacute; để đảm bảo sĩ số, đảm bảo về chỗ học. Sở cũng đ&atilde; c&oacute; chỉ đạo Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục tham mưu với UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; tăng cường về cơ sở vật chất, r&agrave; so&aacute;t đội ngũ v&agrave; vừa rồi cũng đ&atilde; thi tuyển bổ sung, gi&aacute;o vi&ecirc;n trong thời gian vừa rồi cho tất cả 30 quận, huyện, thị x&atilde;&quot;.Với mức tăng d&acirc;n số cơ học của th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cao như hiện nay, vấn đề trường lớp sẽ &nbsp;kh&oacute; c&oacute; thể đ&aacute;p ứng ngay v&agrave; cần th&aacute;o gỡ dần dần, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo y&ecirc;u cầu c&aacute;c Ph&ograve;ng gi&aacute;o dục, c&aacute;c trường mầm non, tiểu học kiểm so&aacute;t chặt việc tuyển sinh tr&aacute;i tuyến, kh&ocirc;ng thi tuyển v&agrave;o lớp 1; Đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh học 2 buổi/ng&agrave;y. Mọi hoạt động li&ecirc;n quan tới tuyển sinh được thực hiện theo y&ecirc;u cầu 5 r&otilde; m&agrave; ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục Thủ đ&ocirc; đề ra.</p> <p>Trước đ&oacute;, từ ng&agrave;y 1/8 đến ng&agrave;y 9/8, c&aacute;c trường mầm non, tiểu học v&agrave; trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức tuyển sinh trực tuyến th&ocirc;ng qua hệ thống tuyển sinh trực tuyến của th&agrave;nh phố./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top