Hà Nội phong tỏa tòa Fraser Suites có người Công ty Canon nghi mắc Covid-19

Sau khi ghi nhận chuyên gia kỹ thuật dương tính với SARV-CoV-2, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã phong tỏa tạm thời tòa nhà Fraser Suites ở 51 đường Xuân Diệu.

<div> <figure class="image align-center"><img alt="Hà Nội phong tỏa tòa Fraser Suites có người Công ty Canon nghi mắc Covid-19 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/29/icdn-dantri-com-vn_phong-toa-toa-nha-51-xuan-dieu-1622280207485.jpg" title="Hà Nội phong tỏa tòa Fraser Suites có người Công ty Canon nghi mắc Covid-19 - 1" /> <figcaption> <p>Tổ hợp t&ograve;a nh&agrave; v&agrave; trung t&acirc;m thương mại Fraser Suites ở 51 Xu&acirc;n Diệu đ&atilde; bị phong tỏa tạm thời để khoanh v&ugrave;ng, dập dịch v&agrave;o ng&agrave;y 29/5 (Ảnh: Nguyễn Trường).</p> </figcaption> </figure> <p>Th&ocirc;ng tin n&ecirc;u tr&ecirc;n được &ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Khuyến - Chủ tịch UBND quận T&acirc;y Hồ - x&aacute;c nhận với PV <em>D&acirc;n tr&iacute;</em> v&agrave;o chiều 29/5.</p> <p>Theo &ocirc;ng Khuyến, động th&aacute;i n&ecirc;u tr&ecirc;n được quận đưa ra v&igrave; tổ hợp t&ograve;a nh&agrave; kết hợp Trung t&acirc;m thương mại Fraser Suites&nbsp;ở 51 Xu&acirc;n Diệu (phường Quảng An, quận T&acirc;y Hồ) vừa ghi nhận trường hợp một chuy&ecirc;n gia 40 tuổi, l&agrave;m tại C&ocirc;ng ty Canon ở Khu c&ocirc;ng nghiệp Quế V&otilde; (Bắc Ninh) dương t&iacute;nh với SARV-CoV-2.</p> <p>Hiện cả t&ograve;a nh&agrave; Fraser Suites&nbsp;gồm 23 tầng đ&atilde; được phong tỏa tạm thời, ri&ecirc;ng tầng 17 nơi ghi nhận chuy&ecirc;n gia C&ocirc;ng ty Canon nghi mắc <span>Covid-19</span> đ&atilde; được phong tỏa &quot;cứng&quot;, kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p ai ra v&agrave;o. Đồng thời, mọi hoạt động tại Trung t&acirc;m thương mại ở khu vực 51 Xu&acirc;n Diệu cũng đ&atilde; bị y&ecirc;u cầu dừng lại.</p> <p>UBND quận T&acirc;y Hồ đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan tiến h&agrave;nh truy vết, x&aacute;c định c&aacute;c trường hợp F1 để đưa đi c&aacute;ch ly tập trung, tiếp tục r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c trường hợp tiếp x&uacute;c gần, người li&ecirc;n quan để khoanh v&ugrave;ng, dập dịch.</p> <p>&quot;Việc gỡ phong tỏa t&ograve;a nh&agrave; Fraser Suites&nbsp;trong thời gian tới sẽ phụ thuộc v&agrave;o kết quả x&eacute;t nghiệm của c&aacute;c trường hợp li&ecirc;n quan. Ri&ecirc;ng về trường hợp nghi mắc Covid-19 ở t&ograve;a nh&agrave; n&agrave;y chưa được Bộ Y tế c&ocirc;ng bố&quot; - &ocirc;ng Khuyến th&ocirc;ng tin th&ecirc;m.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top