Thêm 22 ca nghi mắc Covid-19 liên quan hội truyền giáo

HCDC trưa 29/5 ghi nhận thêm 22 ca Covid-19 liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, nâng số ca nhiễm từ cụm dịch này lên 85.

<div> <p class="Normal">Theo Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP HCM (HCDC), trong 22 trường hợp c&oacute; 18 đ&atilde; được truy vết chuyển c&aacute;ch ly từ trước v&agrave; 4 trường hợp c&oacute; triệu chứng bệnh đến bệnh viện khai b&aacute;o.</p> <p class="Normal">Th&agrave;nh phố tiếp tục tiến h&agrave;nh điều tra truy vết c&aacute;c trường hợp tiếp x&uacute;c, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm diện rộng để đ&aacute;nh gi&aacute; nguy cơ. C&aacute;c biện ph&aacute;p cắt đứt nguồn l&acirc;y cũng như điều tra nguồn l&acirc;y của c&aacute;c chuỗi l&acirc;y nhiễm n&agrave;y đang được tiếp tục triển khai.</p> <p class="Normal">Buổi s&aacute;ng TP HCM cũng đ&atilde; ghi nhận 6 ca nghi nhiễm trong đ&oacute; 5 li&ecirc;n quan hội truyền gi&aacute;o, một li&ecirc;n quan vợ chồng ở T&acirc;n Ph&uacute;. Trưa c&ugrave;ng ng&agrave;y th&agrave;nh phố ghi nhận một cụ &ocirc;ng 83 tuổi nghi nhiễm kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn l&acirc;y từ đ&acirc;u. Tổng cộng 29 ca nghi nhiễm chưa được Bộ Y tế định m&atilde; số bệnh nh&acirc;n.</p> <p class="Normal">Như vậy ba ng&agrave;y qua, th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&aacute;t hiện hai ổ dịch, tổng cộng 90 ca nhiễm. Hiện, chuỗi l&acirc;y nhiễm huyện li&ecirc;n quan đến Hội th&aacute;nh Truyền gi&aacute;o Phục Hưng l&agrave; chuỗi l&acirc;y nhiễm lớn nhất TP HCM với 85 ca. Chuỗi l&acirc;y nhiễm li&ecirc;n quan đến ca bệnh ph&aacute;t hiện tại BV Ho&agrave;n Mỹ c&oacute; 5 ca. HCDC khuyến c&aacute;o những người li&ecirc;n quan đến hội th&aacute;nh n&agrave;y cần chủ động khai b&aacute;o y tế v&igrave; nguy cơ l&acirc;y nhiễm rất cao.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra Long An, Bạc Li&ecirc;u v&agrave; T&acirc;y Ninh mỗi nơi ghi nhận một ca li&ecirc;n quan cụm dịch hội truyền gi&aacute;o.</p> <p class="Normal">H&ocirc;m qua, kết quả giải m&atilde; tr&igrave;nh tự gene nCoV của 5 người bệnh thuộc cụm dịch truyền gi&aacute;o đều thuộc <span>biến chủng Ấn Độ</span>. HCDC đ&aacute;nh gi&aacute; cụm dịch n&agrave;y <span>l&acirc;y lan nhanh</span> do nhiều người sinh hoạt trong ph&ograve;ng nhỏ khoảng 50 m2, kh&ocirc;ng đeo khẩu trang, m&ocirc;i trường sinh hoạt kh&ocirc;ng đảm bảo c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng chống dịch.</p> <p class="Normal">Hiện, chuỗi l&acirc;y nhiễm n&agrave;y vẫn chưa x&aacute;c định nguồn l&acirc;y. Ng&agrave;nh y tế đang tiếp tục điều tra.</p> <p class="Normal">HCDC đ&aacute;nh gi&aacute; th&agrave;nh phố c&oacute; nguy cơ mầm bệnh đ&atilde; c&oacute; trong cộng đồng, người d&acirc;n cần n&acirc;ng cao cảnh gi&aacute;c nhưng cũng kh&ocirc;ng hoang mang. Tu&acirc;n thủ c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch của ch&iacute;nh quyền, hợp t&aacute;c với ng&agrave;nh y tế trong thực hiện phong tỏa, c&aacute;ch ly, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Người d&acirc;n cần trung thực trong khai b&aacute;o y tế về nguy cơ, yếu tố tiếp x&uacute;c của bản th&acirc;n. Khi c&oacute; dấu hiệu sốt, ho, kh&oacute; thở, mất vị gi&aacute;c, khứu gi&aacute;c... đi kh&aacute;m bệnh ngay v&agrave; khai bao trung thực khi đến cơ sở y tế.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Tổ chức lấy mẫu mở rộng ở các địa điểm liên quan ca nhiễm mới thuộc cụm dịch Hội thánh Truyền giáo Phục hưng tại quận quận 12, đêm 29/5. Ảnh: Trung tâm Y tế quận 12)" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/29/i1-suckhoe-vnecdn-net_truy-ve-t-qua-n-12-4099-1622265780.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Lấy mẫu mở rộng người d&acirc;n ở c&aacute;c địa điểm li&ecirc;n quan ca nhiễm mới thuộc cụm dịch Hội th&aacute;nh Truyền gi&aacute;o Phục hưng, tại quận 12, đ&ecirc;m 29/5. Ảnh: <em>Trung t&acirc;m Y tế quận 12.</em></p> </figcaption> </figure> <div class="box_brief_info"> <p>Những biến chủng nCoV mới đ&atilde; ph&aacute;t t&aacute;n mầm bệnh nhanh hơn trước. Các y bác sĩ phải chạy đua với tốc độ lây nhiễm h&agrave;ng trăm ca mỗi ng&agrave;y. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân v&agrave; doanh nghiệp có thể đồng h&agrave;nh cùng báo VnExpress trong chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức cho tâm dịch&quot;. <span>Xem chi tiết tại đ&acirc;y.</span></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top