Nhiều bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng và rất nặng, 26 người nguy kịch

Trong số gần 3.700 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 178 trường hợp tiên lượng nặng và rất nặng. Đặc biệt có 26 người phải thở máy xâm nhập, điều trị tích cực, trong đó có 4 ca đã phải chạy ECMO.

<div> <p>Ng&agrave;y 28/5, Tiểu ban điều trị đ&atilde; hội chẩn quốc gia c&aacute;c bệnh nh&acirc;n <span>Covid-19</span> nặng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p> <p>Theo Tiểu ban Điều trị cho biết, cả nước c&ograve;n gần 3.700 bệnh nh&acirc;n đang điều trị tại 92 cơ sở y tế. Trong đ&oacute; c&oacute; 80 trường hợp ti&ecirc;n lượng nặng, 90 ca ti&ecirc;n lượng rất nặng. C&oacute; 4 ca phải can thiệp ECMO (3 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 1 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM), 22 ca phải thở m&aacute;y x&acirc;m nhập, c&ograve;n lại nhiều trường hợp thở m&aacute;y kh&ocirc;ng x&acirc;m nhập, thở oxy gọng k&iacute;nh.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Nhiều bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng và rất nặng, 26 người nguy kịch - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/29/icdn-dantri-com-vn_cachly-1110-crop-1621054094080.jpeg" title="Nhiều bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng và rất nặng, 26 người nguy kịch - 1" /></figure> <p>Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, bệnh nh&acirc;n 76 tuổi ở Lạng Sơn, đang chạy ECMO, c&oacute; t&igrave;nh trạng chảy m&aacute;u khi h&uacute;t đờm, chưa x&aacute;c định được chỗ chảy m&aacute;u. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&atilde; đề&nbsp;nghị bệnh viện nội soi ti&ecirc;u h&oacute;a, xem x&eacute;t kỹ c&aacute;c chỗ đặt thiết bị t&igrave;m nguy&ecirc;n nh&acirc;n chảy m&aacute;u.</p> <p>Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cũng xin hội chẩn 2 trường hợp nặng. Trong đ&oacute;, với bệnh nh&acirc;n 69 tuổi, đang thở m&aacute;y kh&ocirc;ng x&acirc;m nhập kh&ocirc;ng hiệu quả, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đề nghị n&ecirc;n đặt nội kh&iacute; quản thở m&aacute;y v&agrave; đổi kh&aacute;ng sinh. Đồng thời, Bệnh viện cũng n&ecirc;n cho bệnh nh&acirc;n nặng c&ograve;n lại (63 tuổi) thở m&aacute;y x&acirc;m nhập v&agrave; sẵn s&agrave;ng đặt ECMO.</p> <p>Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cũng hội chẩn 2 ca bệnh, trong đ&oacute; c&oacute; bệnh nh&acirc;n nữ 39 tuổi. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&atilde; khuyến c&aacute;o b&aacute;c sĩ thay đổi liều d&ugrave;ng thuốc v&agrave; c&aacute;c kh&aacute;ng sinh phối hợp. Tại đ&acirc;y đang c&oacute; 20 ca nặng, trong đ&oacute; c&oacute; 1 ca thở m&aacute;y, 16 ca thở oxy, 3 ca thở kh&ocirc;ng x&acirc;m nhập.&nbsp;</p> <p>Theo GS.TS Nguyễn Gia B&igrave;nh, Tổ trưởng Tổ điều trị bệnh nh&acirc;n covid-19 nặng, những bệnh nh&acirc;n đ&atilde; phải thở oxy đều phải coi l&agrave; bệnh nh&acirc;n nặng. Bệnh viện phải củng cố v&agrave; tăng cường hoạt động của đội ngũ c&aacute;n bộ điều trị cho bệnh nh&acirc;n Covid-19 để đảm bảo chất lượng v&agrave; đảm bảo sức khỏe cho c&aacute;n bộ y tế.</p> <p>Với bệnh nh&acirc;n l&agrave; thuyền trưởng người H&agrave;n Quốc, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đề xuất điều trị theo hướng sốc nhiễm khuẩn, đồng thời cắt bớt thuốc an thần, cho bệnh nh&acirc;n ngồi dậy thở m&aacute;y để cải thiện cơ vận động, phục hồi chức năng. Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh một lần, c&aacute;c triệu chứng của bệnh đ&atilde; giảm hơn, song c&oacute; nhiễm tr&ugrave;ng, nhiễm nấm.&nbsp;</p> <p>Đến s&aacute;ng 29/5, Việt Nam đ&atilde; c&oacute; tổng cộng 6.657 bệnh nh&acirc;n, 47 ca tử vong; trong đ&oacute; ri&ecirc;ng đợt dịch thứ 4 (từ ng&agrave;y 27/4) đ&atilde; c&oacute; 3.805 ca, 12 trường hợp tử vong.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top