Bệnh nhân Covid-19 liên quan hội thánh đã đi 12 điểm ở Đà Lạt

Bệnh nhân mắc Covid-19 liên quan đến chuỗi ca lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại TPHCM đã đến Đà Lạt, di chuyển qua 12 địa điểm trong một ngày.

<div> <figure class="image align-center"><img alt="Bệnh nhân Covid-19 liên quan hội thánh đã đi 12 điểm ở Đà Lạt - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/29/icdn-dantri-com-vn_45-1622221877427.jpg" title="Bệnh nhân Covid-19 liên quan hội thánh đã đi 12 điểm ở Đà Lạt - 1" /> <figcaption> <p>Bệnh nh&acirc;n Covid-19 li&ecirc;n quan hội th&aacute;nh truyền gi&aacute;o từng đến 12 điểm ở Đ&agrave; Lạt (Ảnh: Hải Long).</p> </figcaption> </figure> <p>Tối 28/5, Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh L&acirc;m Đồng ph&aacute;t đi th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn về việc t&igrave;m người li&ecirc;n quan đến bệnh nh&acirc;n mắc <span>Covid-19</span> (bệnh nh&acirc;n 6437).</p> <p>Bệnh nh&acirc;n n&agrave;y l&agrave;m việc chung với bệnh nh&acirc;n 6301 (th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội th&aacute;nh truyền gi&aacute;o Phục Hưng).</p> <p>Khoảng 0h ng&agrave;y 22/5, bệnh nh&acirc;n 6437 c&ugrave;ng 4 người bạn đi xe kh&aacute;ch giường nằm Th&agrave;nh Bưởi từ TPHCM đi Đ&agrave; Lạt, tr&ecirc;n xe c&oacute; 34 h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <p>Khoảng 6h s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, nh&oacute;m n&agrave;y đến TP Đ&agrave; Lạt v&agrave; quay lại TPHCM v&agrave;o 0h ng&agrave;y 23/5.</p> <p><strong>Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh L&acirc;m Đồng đề nghị người d&acirc;n c&oacute; tiếp x&uacute;c hoặc đến những địa điểm sau li&ecirc;n hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ:</strong></p> <p>1. Ch&ugrave;a Linh Phong (Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m, phường 10, TP Đ&agrave; Lạt), từ 7h- 8h s&aacute;ng 22/5.</p> <p>2. Qu&aacute;n B&uacute;n Chả, 8h - 9h s&aacute;ng 22/5.</p> <p>3. Th&aacute;c Cam Ly (Khu du lịch Th&aacute;c Cam Ly), từ 9h - 9h30 s&aacute;ng 22/5.</p> <p>&nbsp;4. Vườn hoa xương rồng Kombi Lan Coffee (Đ&egrave;o Mimosa, phường 3, TP Đ&agrave; Lạt), từ 10h - 12h ng&agrave;y 22/5.</p> <p>5. Qu&aacute;n lẩu g&agrave; Tao Ngộ (đường 3 Th&aacute;ng 4, Đ&agrave; Lạt), từ 12h đến 13h, gặp &ocirc;ng b&agrave; chủ qu&aacute;n v&agrave; 2 người phục vụ.</p> <p>6. Dịch vụ cho thu&ecirc; đạp vịt tại Hồ Xu&acirc;n Hương (ở ph&iacute;a gần chợ Đ&agrave; Lạt), từ 15h - 17h30.</p> <p>7. Quảng trường L&acirc;m Vi&ecirc;n từ 17h30 - 18h.</p> <p>8. Qu&aacute;n m&igrave; Quảng (gần Bưu điện chợ Đ&agrave; Lạt), từ 18h - 19h.</p> <p>9. Qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; đối diện chợ Đ&agrave; Lạt, từ 20h30 - 22h30.</p> <p>10. Qu&aacute;n sữa đậu n&agrave;nh (dốc chợ Đ&agrave; Lạt), khoảng 22h30 - 23h.</p> <p>11. Dịch vụ thu&ecirc; xe m&aacute;y (48 An B&igrave;nh, phường 3, TP Đ&agrave; Lạt), khoảng 23h - 23h15.</p> <p>&nbsp;12. Bến xe Th&agrave;nh Bưởi (6 Lữ Gia, phường 9, TP Đ&agrave; Lạt), khoảng 23h15 - 23h45.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc uốn ván , nâng số mắc từ đầu năm 2023 đến nay là 25 trường hợp, trong đó 3 trường hợp đã tử vong.
back to top